การยิงสนับสนุน

จาก Kancolle Wiki Thai 改三
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Intro

รูปซ้ายคือด่านสำรวจที่ 33 และ 34 สำหรับการยิงสนับสนุนใน World 5 ส่วนรูปขวาคือด่านสำรวจสำหรับอีเวนท์

การยิงสนับสนุน เป็นการส่งกองเรือออกสำรวจเพื่อไปช่วยโจมตีสนับสนุนกองเรือที่กำลังออกรบอยู่ โดยการยิงสนับสนุนจะเกิดขึ้นหลังเฟสการรบน่านฟ้า โดยในขณะนี้สำหรับด่านปกติจะมีเพียง World 5 เท่านั้นที่สามารถส่งทีมยิงสนับสนุนได้โดยจะต้องส่งในด่านสำรวจที่ 33 และ 34 (ตัวอย่างตามรูปด้านซ้าย) สำหรับในอีเวนท์นั้นจะมีด่านสำรวจสำหรับการยิงสนับสนุนในโหนดปกติและโหนดบอสโดยเฉพาะแยกออกมาต่างหาก ซึ่งเลขของด่านสำรวจจะแตกต่างออกไป (ตัวอย่างตามรูปด้านขวา)

วิธีแยกว่าด่านสำรวจไหนเป็นการยิงสนับสนุนในโหนดธรรมดาและโหนดบอสนั้นให้ดูที่เวลาที่ใช้เป็นหลัก

 • ด่านสำรวจ "前衛支援任務" ที่ใช้เวลา 15 นาทีนั้น จะเป็นการยิงสนับสนุนในโหนดธรรมดาแบบสุ่ม มีโอกาสออกมายิง ~50% แต่หากทำคิระคิระให้กับเรือในทีมยิงสนับสนุนนั้น โอกาสที่ทีมยิงสนับสนุนออกมายิงจะเพิ่มขึ้น
 • ด่านสำรวจ "艦隊決戦支援任務" ที่ใช้เวลา 30 นาทีนั้น จะเป็นการยิงสนับสนุนเฉพาะโหนดบอสเท่านั้น มีโอกาสออกมายิง ~80% ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสได้ด้วยการทำคิระคิระเช่นเดียวกัน

ข้อควรระวัง

 • เมื่อไปออกรบ ไม่ว่าจะช่วยยิงหรือไม่ช่วยยิง พอกลับฐานพวกทีมสนับสนุนก็จะกลับมาพร้อมเรา
 • แต่ถ้าส่งไปแล้วหมดเวลาของด่านสำรวจยิงสนับสนุน ทีมสนับสนุนก็จะกลับมาทันทีเช่นกัน
 • ถ้าจะให้ช่วยยิงสนับสนุนในการออกรบรอบต่อไปก็ต้องกดส่งใหม่ตลอด
 • หลังกลับมาจากการออกรบ ต้องเติมน้ำมันและกระสุนให้เต็มทุกครั้งตลอด
 • อาวุธที่ติดให้กองเรือสนับสนุนมีผลต่อพลังโจมตี
 • การส่งยิงสนับสนุนไม่นับเป็นการสำรวจแต่อย่างใด
 • ในช่วงอีเวนท์ ป้ายจากระบบล็อคเรือไม่มีผลกับการยิงสนับสนุน

ประเภทของการยิงสนับสนุน

ประเภท คำอธิบาย ค่าใช้จ่าย ข้อดี ข้อเสีย
สนับสนุนด้วยเครื่องบิน กองเรือสนับสนุนส่งเครื่องบินออกไปโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดและตอร์ปิโด น้ำมัน 50%
กระสุน 40%
แม่แบบ:Buax จำนวนหนึ่ง
 • ดาเมจจะกระจายตัว
 • ใช้ทรัพยากรน้อย
 • ฟอร์เมชั่นกองเรือ, รูปแบบการเข้าปะทะไม่มีผลกับสนับสนุนรูปแบบนี้
 • ถ้าจัดเรือเข้าเงื่อนไขของสนับสนุนลาดตระเวนต่อต้านเรือดำน้ำ จะสามารถโจมตีเรือดำน้ำได้
 • ยากที่จะจมเรือศัตรูที่มีเกราะสูง
 • ค่าต่อสู้น่านฟ้ากับค่า AA ของศัตรูมีผลกับการยิงสนับสนุนรูปแบบนี้
สนับสนุนยิงปืนใหญ่ กองเรือสนับสนุนใช้ปืนใหญ่เพื่อโจมตีสนับสนุน น้ำมัน 50%
กระสุน 80%
 • ดาเมจสูง
 • มีโอกาสจมเรือศัตรูได้สูง
 • ใช้ทรัพยากรสูง
 • ฟอร์เมชั่นกองเรือ, รูปแบบการเข้าปะทะมีผลกับสนับสนุนรูปแบบนี้
สนับสนุนยิงตอร์ปิโด กองเรือสนับสนุนโจมตีด้วยตอร์ปิโดจากระยะไกล น้ำมัน 50%
กระสุน 80%
 • ไม่มี
 • ใช้ทรัพยากรสูง แต่ดาเมจเบามาก

เงื่อนไขการจัดกองเรือสำหรับการยิงสนับสนุน

ในอัพเดตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2017 นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดกองเรือสำหรับการยิงสนับสนุน ซึ่งมีรายละเอียดดังข้อมูลด้านล่างนี้

 • การยิงสนับสนุนนั้น เงื่อนไขบังคับคือจะต้องมีเรือพิฆาต (DD) อย่างน้อย 2 ลำ ในขณะที่อีก 4 ลำที่เหลือเป็นเรืออะไรก็ได้ซึ่งการจัดเรือลำที่เหลือนั้นมีผลต่อประเภทการยิงสนับสนุน
 • การจัดกลุ่มประเภทเรือสำหรับการยิงสนับสนุน มีดังต่อไปนี้
  • กลุ่มเรือสนับสนุนด้วยเครื่องบิน 1 ได้แก่ CV (นับรวม CVB ด้วย), CVL, AV, LHA
  • กลุ่มเรือสนับสนุนด้วยเครื่องบิน 2 ได้แก่ BBV, CAV, AO
  • กลุ่มเรือสนับสนุนยิงปืนใหญ่ ได้แก่ BB (นับรวม FBB ด้วย), CA
  • กลุ่มเรืออื่นๆ ได้แก่ DD, CL, CLT, CT, AS, SS, SSV, AR, DE
ประเภท เงื่อนไขการจัดกองเรือ
สนับสนุนด้วยเครื่องบิน
 • CV/CVL/AV/LHA 2 ลำขึ้นไป
 • CV/CVL 1 ลำขึ้นไป โดยที่ไม่มี CA/(F)BB
 • BBV/CAV/AV/LHA/AO 2 ลำขึ้นไป โดยที่ไม่มี CA/(F)BB
สนับสนุนลาดตระเวนต่อต้านเรือดำน้ำ
 • CVL 1 ลำ + CVL/AV/AO/LHA/CL/CT อย่างน้อย 1 ลำ หรือ DE อย่างน้อย 2 ลำ
 • โดยที่ CVL/AV/AO/LHA/CL/CT จะต้องติดเครื่องบินสำหรับลาดตระเวนต่อต้านเรือดำน้ำในช่องที่มีจำนวนเครื่องบินอย่างน้อย 1 ลำขึ้นไป
 • สามารถเพิ่ม CV/BBV/CAV/AS/SSV ที่ติดเครื่องบินสำหรับลาดตระเวนต่อต้านเรือดำน้ำได้
สนับสนุนยิงปืนใหญ่
 • CV(L)/AV/LHA รวมกันไม่เกิน 1 ลำ
 • (F)BB(V) 2 ลำขึ้นไป
 • มีแต่ (F)BB กับ CA
 • CA/CAV 4 ลำ
สนับสนุนยิงตอร์ปิโด กองเรือที่ไม่เข้าเงื่อนไขของสนับสนุนประเภทอื่น

เครื่องบินสำหรับลาดตระเวนต่อต้านเรือดำน้ำ คือเครื่องบินประเภท เครื่องบินทิ้งระเบิด, เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด, เครื่องบินทะเลสอดแนม, เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด, เครื่องบินทะเลขับไล่, เรือบิน, カ号観測機, 三式指揮連絡機(対潜) โดยเครื่องบินที่สามารถใช้ได้จะต้องมีค่า ASW เท่ากับ 1 หน่วยขึ้นไป

 • สำหรับเครื่องบินบางประเภทอย่างเช่นเครื่องบินทะเลสอดแนม, カ号観測機, 三式指揮連絡機(対潜) เป็นต้นนั้น จะไม่เข้าร่วมในกรณีที่การยิงสนับสนุนครั้งนั้นทำงานเป็นสนับสนุนด้วยเครื่องบิน
flowchart เงื่อนไขรูปแบบการยิงสนับสนุน

เพิ่มเติม

 • การโจมตีของการยิงสนับสนุนนั้นจะเป็นแบบสุ่มเป้าหมาย
 • ในกรณีที่เป็นโหนดที่เริ่มด้วยศึกกลางวัน ทุกรูปแบบจะทำงานตั้งแต่ศึกกลางวันตามปกติ
 • สนับสนุนด้วยเครื่องบินจะไม่ทำงานในโหนดที่เป็นศึกกลางคืนอย่างเดียว
 • สนับสนุนยิงปืนใหญ่กับสนับสนุนยิงตอร์ปิโดนั้นจะทำงานในโหนดที่เป็นศึกกลางคืนอย่างเดียวด้วย
 • สำหรับโหนดที่เริ่มด้วยศึกกลางคืนแล้วเข้าสู่ศึกกลางวันทีหลังหรือโหนดย่ำรุ่งนั้น สนับสนุนยิงปืนใหญ่กับสนับสนุนยิงตอร์ปิโดจะทำงานตั้งแต่ช่วงศึกกลางคืน แต่สนับสนุนด้วยเครื่องบินจะทำงานในช่วงศึกกลางวัน
 • สำหรับสนับสนุนลาดตระเวนต่อต้านเรือดำน้ำนั้น ในกรณีที่กองเรือศัตรูมีแต่เรือผิวน้ำ จะกลายเป็นสนับสนุนด้วยเครื่องบินแทน
  • ถ้ากองเรือศัตรูเป็นเรือผิวน้ำผสมกับเรือดำน้ำ จะยังเป็นสนับสนุนลาดตระเวนต่อต้านเรือดำน้ำ

เกี่ยวกับสนับสนุนด้วยเครื่องบิน

 • สนับสนุนด้วยเครื่องบินนั้นจะใช้รูปแบบเฟสเหมือนกันกับการรบน่านฟ้า นั่นหมายความว่าสนับสนุนด้วยเครื่องบินนี้จะเจอทั้ง Stage 1 และ Stage 2 ด้วย
 • ดาเมจของสนับสนุนด้วยเครื่องบินจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับดาเมจของกองเรือหลัก ความแม่นยำก็เช่นเดียวกัน
 • ผลสถานะบนน่านฟ้าของสนับสนุนด้วยเครื่องบินจะไม่ส่งผลกับสถานะบนน่านฟ้าของกองเรือหลัก
 • การใช้เครื่องบินเจ็ทกับสนับสนุนด้วยเครื่องบินนั้น จะไม่มีเฟสเครื่องบินเจ็ทโจมตีก่อนแต่อย่างใด
 • สนับสนุนด้วยเครื่องบินไม่มีระบบติดต่อ
 • โบนัสจากยศเครื่องบิน, โบนัสจากการพัฒนาอาวุธ, ฟอร์เมชั่นของกองเรือ, รูปแบบการเข้าปะทะ ไม่มีผลกับสนับสนุนด้วยเครื่องบิน
  • ทำให้โบนัสค่า AA จากการพัฒนาอาวุธของเครื่องบินขับไล่ก็ไม่มีผลด้วยเช่นกัน

สูตรพลังโจมตีของสนับสนุนด้วยเครื่องบิน

พลังโจมตี = [[ตัวแก้ไขพลังโจมตีเครื่องบิน x ((ค่าทิ้งระเบิดหรือค่าตอร์ปิโด) × √(จำนวนเครื่องบินในช่อง) + 3)] × ตัวแก้ไข Critical] × 1.35

 • 1.35 เท่าในสูตรคือตัวแก้ไขหลัง Cap ของสนับสนุนด้วยเครื่องบิน
 • การคำนวณในวงเล็บแบบ [ ] นั้น ในกรณีที่มีทศนิยมให้ทำการปัดลง
 • ที่ขีดเส้นใต้คือเป็นการคำนวณก่อน Cap พลังโจมตี
 • ตัวแก้ไขที่มีผลกับสนับสนุนด้วยเครื่องบิน: Cap พลังโจมตี, ตัวแก้ไข Critical

ตัวแก้ไขประเภทเครื่องบิน

ประเภท ตัวแก้ไข หมายเหตุ
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 0.8 เท่า (80%) หรือ 1.5 เท่า (150%) สุ่มออก
เครื่องบินทิ้งระเบิด, เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด 1 เท่า (100%) ถูกกำหนดไว้ตายตัว

เกี่ยวกับสนับสนุนยิงปืนใหญ่

สูตรพลังโจมตีของสนับสนุนยิงปืนใหญ่

พลังโจมตีพื้นฐาน (สำหรับเรือที่ไม่ใช่ CV/CVL) = ค่าปืนใหญ่ + ค่าคงที่ยิงสนับสนุน

 • ค่าคงที่ยิงสนับสนุน = +4

พลังโจมตีพื้นฐาน (สำหรับ CV/CVL) = [(ค่าปืนใหญ่ + ค่าตอร์ปิโด + [ค่าทิ้งระเบิด x 1.3] + ค่าคงที่ยิงสนับสนุน) x 1.5] + 55

 • ค่าคงที่ยิงสนับสนุน = -1
 • การคำนวณในวงเล็บแบบ [ ] นั้น ในกรณีที่มีทศนิยมให้ทำการปัดลง

โอกาสที่ยิงสนับสนุนจะปรากฏตัว

โอกาสปรากฏตัวของยิงสนับสนุนโหนดธรรมดา [%] = 50 + 15(ตัวแก้ไขคิระคิระของเรือธง) + 5 x จำนวนคิระคิระของเรือติดตาม + 1
โอกาสปรากฏตัวของยิงสนับสนุนโหนดบอส [%] = 85 + 15(ตัวแก้ไขคิระคิระของเรือธง) + 5 x จำนวนคิระคิระของเรือติดตาม + 1

 • การยิงสนับสนุนนั้น ค่าอารมณ์ของเรือจะมีผลด้วย โดยค่าอารมณ์ที่มีผลจะมีเพียงแค่ค่ากำลังใจสูงหรือคิระคิระเท่านั้น ซึ่งถ้าเรือมีคิระคิระจะช่วยเพิ่มโอกาสออกของยิงสนับสนุนได้
  • ค่าอารมณ์ในส่วนของความเหนื่อยล้า (หน้าส้ม/หน้าแดง) นั้นไม่มีผลกับโอกาสออกของการยิงสนับสนุน
 • สำหรับคิระคิระของเรือธงกับเรือติดตามนั้นจะไม่เท่านั้น โดยเรือธงจะได้ถึง 15% ในขณะที่เรือติดตาม 1 ลำนั้นจะได้ 5%
 • สำหรับการยิงสนับสนุนโหนดธรรมดานั้น ถ้าทำคิระคิระให้เรือทุกลำ (6 ลำ) ในกองเรือ จะมีโอกาสออกสูงสุด 91%
 • ส่วนการยิงสนับสนุนโหนดบอสนั้น ทำแค่เรือธงก็มีความเป็นไปได้ว่าโอกาสออกจะเป็น 100%
 • แต่การยิงสนับสนุนที่ค่าอารมณ์ปกตินั้น ในการยิงสนับสนุนโหนดบอสจะมีโอกาสออกอยู่ที่ 86% ส่วนการยิงสนับสนุนโหนดธรรมดาจะมีโอกาสออกอยู่ที่ 51%