สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา761
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
5,580
ไฟล์ที่อัปโหลด4,518
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง Kancolle Wiki Thai 改三6,084
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย1.09
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน (รายชื่อสมาชิก)4
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายชื่อสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
1
บอต (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบ (รายชื่อสมาชิก)2
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (รายชื่อสมาชิก)1
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก)1
ผู้ควบคุมประวัติ (รายชื่อสมาชิก)0
Widget editors (รายชื่อสมาชิก)0