ร้านขายไอเท็ม

จาก Kancolle Wiki Thai 改三

ร้านขายไอเท็มสามารถทำให้คุณซื้อสิ่งของต่างๆ ด้วย DMM Point ที่ได้จากการเติมเงินจริงเท่านั้น ซึ่งการเติมเงินนั้นมีด้วยกันหลายช่องทาง(รออัพเดตภายหลังสำหรับช่องทางการเติมเงิน)

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดของไอเท็มต่างๆ นั้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าไอเท็ม

หมายเหตุ: 1 DMM Point = 1 เยน (หน่วยเงินญี่ปุ่น)

ร้านขายไอเท็มด้วยเงินจริง

ส่วนที่หนึ่ง (ส่วนสินค้าปกติ) ของร้านขายไอเท็มแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่: ทรัพยากร, สินค้าอุปโภคบริโภค และ สินค้าแนะนำ

ส่วนที่สอง (ส่วนสินค้าพิเศษ) ของร้านขายไอเท็มสามารถเข้าได้โดยคลิปที่ลูกศรทางด้านล่างขวามือในหน้าร้านขายไอเท็มหน้าแรก

ทรัพยากร

ไอคอน เอฟเฟค ราคา
ให้น้ำมันจำนวน 200 หน่วย 100
ให้กระสุนจำนวน 200 หน่วย 100
ให้เหล็กจำนวน 150 หน่วย 100
ให้บอกไซต์จำนวน 100 หน่วย 100

สินค้าอุปโภคบริโภค

ไอคอน เอฟเฟค ราคา
ให้ช่างเฟอร์นิเจอร์จำนวน 1 ชิ้น (จำเป็นสำหรับการซื้อเฟอร์นิเจอร์บางชนิด) 300
ให้วัสดุสร้างเรือ/อาวุธยุทโธปกรณ์จำนวน 7 ชิ้น 500
ให้ถังน้ำจำนวน 5 ถัง 300
ให้เครื่องพ่นไฟจำนวน 5 เครื่อง 300

สินค้าแนะนำ

ไอคอน เอฟเฟค ราคา
ให้ทีมควบคุมความเสียหายจำนวน 1 ชิ้น 200
ให้เทพธิดาควบคุมความเสียหายจำนวน 1 ชิ้น 500
ให้กุญแจ 1 อัน (สำหรับปลดล็อกอู่ซ่อมแซมเรือ 1 อู่หรืออู่ต่อเรือ 1 อู่หรือช่องบันทึกกองเรือ 1 ช่องอย่างถาวร), วัสดุสร้างเรือ/อาวุธยุทโธปกรณ์จำนวน 5 ชิ้น, ถังน้ำจำนวน 5 ถังและเครื่องพ่นไฟจำนวน 5 เครื่อง
อัพเดตวันที่ 27/12/2017 สามารถใช้ได้สูงสุด 13 ครั้ง
คิดเป็นอู่ซ่อมแซมเรือ 2 อู่, อู่ต่อเรือ 2 อู่ และช่องบันทึกกองเรือ 9 ช่อง
1000
ให้ทรัพยากรอย่างละ 880 หน่วย 900

โปรดระวังในการใช้กุญแจ เนื่องจากจะไม่มีการแจ้งเตือนหลังจากกดเลือกปลดล็อกชนิดใดชนิดหนึ่งไปแล้วและกุญแจจะถูกใช้หลังจากเลือกปลดล็อกอู่ต่อเรือหรืออู่ซ่อมแซมเรือหรือช่องบันทึกกองเรือแล้วทันที

สินค้าพิเศษ

ไอคอน เอฟเฟค ราคา
ช่วยเพิ่มช่องเก็บเรือของคุณให้มากขึ้น 10 ช่อง
และเพิ่มช่องเก็บอาวุธต่างๆ อีก 40 ช่อง
อัพเดตวันที่ 05/02/2018 สามารถใช้ได้สูงสุด 26 ครั้ง
รวมแล้วเป็นช่องเก็บเรือสูงสุด 360 ช่อง, ช่องเก็บอาวุธสูงสุด 1540 ช่อง
1000

เอกสารและแหวนสำหรับการแต่งงาน
ที่จะอนุญาตให้คุณแต่งงานกับเรือที่คุณเลือกได้

700
ให้เหล็กจำนวน 1500 หน่วย, กระสุน 200 หน่วย,
น้ำมัน 200 หน่วย, บอกไซต์ 200 หน่วย
และวัสดุสร้างเรือ/อาวุธยุทโธปกรณ์จำนวน 2 อัน
700
ให้เรือเสบียงมามิยะ (ฟื้นฟูค่าความเหนื่อยของทั้งกองเรือ) จำนวน 1 อัน 300
ให้เรือเสบียงอิราโกะ (ทำคิระคิระให้กับเรือ) จำนวน 5 อัน 1000
ให้เสบียงศึก (เพิ่มกำลังใจเรือในระหว่างการลุยด่าน) จำนวน 3 อัน 300
ให้กองโยธาธิการจำนวน 1 อัน
สามารถเก็บได้สูงสุด 10 อันเท่านั้น
800
ให้น้ำมันจำนวน 1000 หน่วย 300
ให้บอกไซต์จำนวน 550 หน่วย 300
ให้น้ำมันจำนวน 500 หน่วย, กระสุนจำนวน 500 หน่วย,
เหล็กจำนวน 200 หน่วยและถังน้ำจำนวน 2 ถัง
300
ให้วัสดุพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวน 10 ตัว 700
ให้อุปกรณ์ขยายช่องเสริมจำนวน 1 อัน 500
ให้ยุทโธปกรณ์สำรองจำนวน 2 อัน 300

การใช้เรือเสบียงมามิยะและอิราโกะนั้นสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า อารมณ์ของเรือ

สินค้าพิเศษเฉพาะฤดูกาล

เป็นสินค้าที่จะขายเฉพาะเทศกาลเท่านั้น มีระยะเวลาขายจำกัด

ไอคอน เอฟเฟค ช่วงเวลาที่ขาย ราคา
คุกกี้ให้แก่สาวเรือรบ เมื่อกดใช้จะได้รับเหล็กจำนวน 314 หน่วย, บอกไซต์จำนวน 314 หน่วย, วัสดุสร้างเรือ/อาวุธยุทโธปกรณ์จำนวน 2 อันและเรือเสบียงมามิยะจำนวน 1 อัน เทศกาลไวท์เดย์ 500