สูตรสร้างอาวุธอื่นๆ

จาก Kancolle Wiki Thai 改三
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หมายเหตุ: สูตรในหน้านี้เป็นเพียงผลการทดลองจากผู้เล่นบางส่วนเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีเลเวลผู้เล่นหรือเรือธงตรงตามในตารางก็ได้

ปืนหลัก

12cm単装砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 10 1 อินาซึมะ

Icon Gun.png +1

Icon AA.png +1

10 10 30 10 8 ทัตสึตะ
10 10 50 10 1 จินซือ
10 30 50 30 1 อิสุซุ

12.7cm連装砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 20 10 8 ทัตสึตะ

Icon Gun.png +2

Icon AA.png +2

10 10 20 20 8 จินซือ
10 30 50 30 14 คิตาคามิ ไค
30 30 100 100 6 อิคาซึจิ
จินซือ
50 50 50 50 1 ฟุบุกิ
7 ฮากุโระ
60 60 60 60 6 อิสุซุ

10cm連装高角砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 40 40 18 คิโสะ

Icon Gun.png +2

Icon AA.png +7

10 30 50 30 25 คุโรชิโอะ ไค
10 10 30 50 47 อินาซึมะ ไค
10 30 30 30 34 ยูกิคาเซะ
10 10 30 10 59 ชิกุเระไค
10 100 250 250 76 มุทสึ
20 20 30 30 11 อินาซึมะ ไค
20 50 50 20 16 อาคากิ
25 50 60 15 26 อุชิโอะ
30 30 50 50 25 อิเสะ ไค
100 300 300 300 35 มุทสึ

14cm単装砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 30 60 10 27 อาชิงาระ Icon Gun.png +2

ค่าความแม่นยำ +1

10 300 250 10 72 คองโก ไค
30 30 50 50 6 อิสุซุ
30 30 30 30 10 นาจิ
50 50 50 50 12 เทนริว

15.2cm連装砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 20 30 10 114 ยาฮากิ ค่าปืนใหญ่+4

ค่าต่อสู้อากาศยาน+3

ค่าความแม่นยำ+3

ซาคาวะ
? จินซือ ไคนิ
104 ฟุบุกิ ไคนิ
116 อาบุคุมะ ไค
อิโซคาเซะ ไค
ชิรานุอิ ไค
10 20 50 10 78 ยูบาริ
10 30 50 10 ? โอโยโดะ ไค

15.5cm三連装砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 30 50 30 56 ยามาชิโระ

Icon Gun.png +7

Icon AA.png +4

ค่าความแม่นยำ +1

30 30 100 100 9 อินาซึมะ
40 50 60 70 17 ฟุโซ
50 50 110 110 17 ซาซานามิ
50 50 50 50 11 ฮากุโระ
9 นาจิ

20.3cm連装砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 30 50 30 14 คิตาคามิ ไค

Icon Gun.png +8

Icon AA.png +3

10 30 60 30 59 คิริชิมะ
10 30 60 10 17 อินาซึมะ ไค
10 300 250 10 72 คองโก ไค
10 110 110 30 12 อิ-168
10 30 50 10 8 คาโกะ
30 30 50 50 11 อิเสะ
17 ฮากุโระ
12 ฮิเอย์
50 50 50 50 9 นาจิ

35.6cm連装砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 300 250 10 10 ฮิเอย์

Icon Gun.png +15

Icon AA.png +4

17 ฮิวงะ
72 คองโก ไค
19 คองโก
40 240 250 251 102 มุซาชิ ไค

41cm連装砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 300 250 10
10 ฮารุนะ

Icon Gun.png +20

Icon AA.png +4

14 คองโก
21 นางาโตะ
25 ฮิเอย์
8 มุทสึ
10 300 200 10 10 ฟุโซ
10 250 251 10 32 อาโอบะ
40 240 250 251 102 มุซาชิ ไค

46cm三連装砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 300 250 10 22 ฮิเอย์

Icon Gun.png +26

Icon AA.png +5

19 คองโก
28 ฮารุนะ
21 ฟุโซ
27 มุทสึ
26 นางาโตะ
คิริชิมะ
10 300 250 200 81 ฮารุนะ ไค
10 300 251 10 73 ฮารุนะ ไคนิ
10 251 250 30 ? อาคาชิ
40 240 250 251 102 มุซาชิ ไค
100 251 251 10 31 นางาโตะ ไค
99 คินุกาสะ ไคนิ
100 250 250 250 51 คองโก ไค

ปืนรอง

8cm高角砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 20 30 10 ? จินซือ ไคนิ

ค่าปืนใหญ่+1

ค่าต่อสู้อากาศยาน+6

ค่าความแม่นยำ+2

104 ฟุบุกิ ไคนิ
116 ชิรานุอิ ไค
10 10 30 10 105 คิตาคามิ ไคนิ
78 สุซุคาเซะ
? ยูกิคาเซะ
10 10 20 10 99 เวียร์นุย

12.7cm連装高角砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 20 30 40 6 มิจิชิโอะ

Icon Gun.png +2

Icon AA.png +4

Icon Hit.png +1

10 100 50 10 26 คาโกะ
10 30 60 30 63 ฮิโย
10 ยูระ
10 300 250 10 18 ฮิเอย์
30 30 100 100 7 คาโกะ
30 30 50 50 11 อิเสะ
30 30 50 40 25 ยามาชิโระ ไค
30 80 30 30 11 มุราคุโมะ

15.2cm単装砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 100 50 10 26 คาโกะ

Icon Gun.png +2

Icon Hit.png +1

10 30 60 20 29 มายะ
30 30 50 50 15 โจไค
30 50 60 10 6 อิสุซุ
50 50 50 50 12 ฮิวงะ
15 มายะ
50 50 100 100 8 โทเนะ
6 คาโกะ
60 100 60 100 8 ฮารุนะ
110 110 110 110 5 นาจิ

15.5cm三連装副砲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 30 60 20 27 อาชิงาระ

Icon Gun.png +7

Icon AA.png +3

Icon Hit.png +2

10 30 50 30 11 ชิรานุอิ
12 คิริชิมะ
10 30 60 30 59 คิริชิมะ
56 ยามาชิโระ
62 ทาคาโอะ
10 300 100 10 100 โอย ไคนิ
10 100 50 10 58 มายะ
10 50 50 10 37 คองโก ไค
14 ฟุโซ
10 30 50 10 98 นางาโตะ ไค
10 50 60 10 32 อิสุซุ ไค
10 300 300 10 8 นาจิ
10 300 250 10 25 ฮารุนะ
14 มุทสึ
85 ฮิเอย์ ไคนิ
20 50 50 10 10 อุชิโอะ
30 30 50 50 8 ยามาชิโระ
30 200 100 50 27 อาตาโกะ
50 50 50 50 10 มายะ
100 30 90 100 12 อิเสะ
100 300 300 300 35 มุทสึ
110 110 250 250 57 คองโก ไค

กระสุน

三式弾

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 90 60 30 38 คองโก Icon AA.png +5
36 ฮิวงะ ไค
87 โจไค ไค
40 คากะ
49 ชิมะคาเซะ
10 90 90 30 24 ฮารุนะ ไค
81 มุทสึ ไค
98 อาคาชิ
10 110 110 30 48 คองโก ไค
10 250 250 250 27 ฮารุนะ ไค
10 300 110 110 45 อิคาซึจิ ไค
10 300 250 30 44 ฮารุนะ ไค
20 90 60 100 63 ซามิดาเระ ไค
96 อาคากิ ไค
20 90 60 110 29 โชโฮ
30 150 40 150 10 จิโยดะ
40 240 250 251 103 มุซาชิ ไค
50 100 100 50 5 จิคุมะ
50 110 110 50 27 ทาคาโอะ
60 100 70 30 20 ฮิวงะ ไค
43 อิเสะ ไค
60 100 70 140 28 อิเสะ ไค
100 100 100 50 18 ฮิเอย์
100 100 100 100 26 มุทสึ ไค
100 100 200 200 23 ฮารุนะ
100 100 250 250 46 คองโก ไค
100 100 251 250 26 อาตาโกะ
100 300 250 30 49 คองโก ไค
110 110 110 110 5 นาจิ
70 โทเนะ
110 210 110 210 12 อาคากิ
15 ทาคาโอะ

九一式徹甲弾

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 30 90 10 64 นางาโตะ

Icon Gun.png +8

Icon Hit.png +1

10 30 100 10 36 อาตาโกะ
10 30 100 30 11 คาโกะ
10 50 100 10 14 ฟุโซ
10 300 250 10 37 ฮารุนะ
35 คิริชิมะ
10 300 300 10 48 นาจิ
10 50 300 10 50 คองโก ไค
10 90 90 30 98 อาคาชิ
30 30 100 100 14 คาโกะ
30 110 110 30 27 ฮิเอย์
40 240 250 251 103 มุซาชิ ไค
50 50 100 100 11 มุทสึ
50 300 300 50 28 มุทสึ
100 100 200 10 21 ฮารุนะ
100 100 200 200 40 นางาโตะ ไค
100 100 100 100 61 ฮิเอย์ ไค
110 110 250 250 31 คองโก ไค

เครื่องบินขับไล่

九六式艦戦

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 10 5 ยูระ

Icon AA.png +2

7 โซริว
9 เซนได
17 จิโตเสะ ไค
20 ฮิบิกิ ไค
26 อิคาซึจิ ไค
10 10 10 20 20 ยูบาริ
10 10 10 40 3 คิตาคามิ
30 30 30 100 11 จิโยดะ
50 50 50 50 5 อินาซึมะ

零式艦戦21型

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 20 8 โชโฮ

Icon AA.png +5

11 นาโทริ
18 ยูระ
35 มุราคุโมะ
10 10 10 40 5 เทนริว
10 10 30 20 28 มิจิชิโอะ
10 10 30 50 12 อาคากิ
10 30 10 31 27 มารุยุ
20 60 10 110 10 จิโตเสะ
30 30 30 30 7 คากะ
30 30 30 40 11 โมกามิ ไค
30 30 50 50 25 อิเสะ ไค
30 40 30 50 12 ฮิโย
30 50 10 110 11 จิโยดะ
30 60 10 110 17 ฮิโย
50 60 10 90 17 จุนโย

零式艦戦52型

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 30 10 31 30 ทาคาโอะ

Icon AA.png +6

51 ซามิดาเระ ไค
20 60 10 100 48 โชโฮ
30 30 20 130 11 จิโยดะ
30 30 30 40 19 อาคากิ
30 30 30 50 19 ยามาชิโระ
30 30 40 50 24 โชโฮ
30 30 50 40 25 ยามาชิโระ ไค
30 50 10 110 16 อาคากิ
30 60 10 110 11 ซุยโฮ
50 50 10 70 35 โซริว
50 50 30 120 30 โซริว
50 50 50 200 16 ฮิโย
50 60 10 90 17 จุนโย
60 60 80 120 26 อาคากิ
100 100 100 100 19 อิเสะ ไค

紫電改二

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
20 20 10 90 27 โชโฮ

ค่าต่อสู้อากาศยาน +9

20 20 10 110 18 อาคากิ
20 50 10 100 25 จิโตเสะ
20 60 10 100 60 อากิสึมารุ
20 60 10 110 20 ฮิริว
จิโตเสะ โค (CVL)
30 ฮิโย ไค
34 ฮิโย
48 อาคากิ ไค
20 90 60 100 53 คากะ ไค
30 30 20 130 21 คากะ
30 60 10 100 47 อาคากิ
30 60 10 110 40 ฮิวงะ ไค
30 60 30 100 24 ฮิโย
40 40 10 110 33 จุนโย
40 50 60 70 41 โชคาคุ
50 50 10 70 46 โชโฮ
60 60 80 120 26 อาคากิ

試製烈風 後期型

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
20 20 10 90 ? ซุยคาคุ ไค

ค่าต่อสู้อากาศยาน +10

20 20 10 110 30 อาคากิ ไค
20 20 250 250 51 คากะ ไค
81 อากิสึมารุ ไค
20 60 10 90 72 ซุยคาคุ ไค
20 60 10 100 66 คากะ ไค
20 อาคากิ
20 60 10 110 30 คากะ ไค
20 60 10 120 35 ฮิริว
20 90 60 100 52 คากะ ไค
93 ทาคาโอะ ไค
20 120 10 210 33 อาคากิ
30 60 10 110 31 อิเสะ ไค
33 โซริว
53 คากะ ไค
40 240 250 251 103 มุซาชิ ไค
50 60 10 90 30 จุนโย
110 110 250 250 34 ฮิโย
40 อาคากิ ไค
63 คองโก ไค

零式艦戦32型

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 20 10 30 117 โฮโช

Icon AA.png +5

ค่าหลบหลีก +2

111 โชโฮ ไค
20 20 10 90 107 จุนโย ไคนิ
10 20 10 21 109 ไทโฮ ไค
10 30 10 31 116 อาคากิ ไค

เครื่องบินทิ้งระเบิด

九九式艦爆

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 20 36 อิสุซุ ไค

ค่าทิ้งระเบิด +5

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +3

16 ยูกิคาเซะ
10 10 10 30 2 อินาซึมะ
10 10 10 40 9 ฮากุโระ
11 ซุยคาคุ
14 โฮโช
10 10 30 40 27 อาชิงาระ
10 30 30 50 10 ทัตสึตะ
30 โซริว
20 60 10 110 29 ริวโจ
30 30 30 30 5 อินาซึมะ
30 30 30 50 12 มุทสึ
30 30 100 100 9 อินาซึมะ
30 60 10 110 94 คากะ ไค
40 30 10 100 19 ฮิริว
50 50 50 100 17 จุนโย

彗星

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 30 50 12 จิโตเสะ

ค่าทิ้งระเบิด +8

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +3

20 30 10 110 11 จิโตเสะ
20 60 10 70 15 อาคากิ
20 60 10 100 48 โชโฮ
20 60 10 110 10 จิโตเสะ
11 โฮโช
13 ฮิโย
30 โซริว
95 อากิสึมารุ
20 60 10 190 42 มิคาสึกิ ไค
30 30 20 110 16 คากะ
30 30 20 130 29 คากะ
30 30 30 40 11 จิโยดะ
17 อาคากิ
10 โชโฮ
30 30 40 60 16 อาคากิ
30 30 50 50 10 ทัตสึตะ
30 50 10 110 16 อาคากิ
30 60 10 90 15 คากะ
30 60 10 110 47 อาคากิ
94 คากะ ไค
30 60 30 100 24 จุนโย
30 100 30 30 25 อาคากิ
40 30 10 100 19 ฮิริว
40 30 10 110 18 ซุยคาคุ
60 60 80 120 26 อาคากิ
110 110 110 210 22 คองโก ไค

彗星一二型甲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
20 30 10 40 76 คากะ

ค่าทิ้งระเบิด +10

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +3

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +1

โซริว
20 50 10 100 25 จิโตเสะ
20 60 10 100 60 อากิสึมารุ
20 60 10 110 21 จิโตเสะ โค (AV)
30 อาคากิ
32 อาคากิ
คากะ ไค
53 คากะ ไค
82 โชคาคุ ไค
20 60 10 120 39 ฮิริว
20 60 30 100 100 ฮิริว ไคนิ
20 70 10 130 68 อาคากิ ไค
20 90 60 100 52 คากะ ไค
30 30 10 110 79 คากะ ไค
30 30 30 110 31 อาคากิ ไค
39 อาคากิ
30 40 30 50 36 คากะ
30 60 10 110 24 อาคากิ
94 คากะ ไค
40 60 10 120 29 อาคากิ

零式艦戦62型

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 55 10 31 102 สึซึยะ ไค

ค่าทิ้งระเบิด +4

ค่าต่อสู้อากาศยาน +4

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +3

10 90 60 30 36 ฮิวงะ ไค
11 30 10 31 103 อากิสึมารุ
20 30 10 40 98 คากะ
20 60 10 100 61 โซริว
20 60 10 110 30 โซริว
47 โชคาคุ ไค
67 คากะ ไค
98 อาคากิ ไค
ซุยโฮ ไค
20 60 10 120 47 อาคากิ ไค
101 อากิสึมารุ ไค
30 40 30 50 44 ฮิริว
30 60 10 110 94 คากะ ไค

เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด

九七式艦攻

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 20 35 มุราคุโมะ

ค่าตอร์ปิโด +5

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +4

ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1

10 10 10 30 20 ยามาชิโระ
16 ยูกิคาเซะ
10 10 10 40 14 โฮโช
17 อาคากิ
10 10 10 110 9 ซุยคาคุ
10 30 50 50 8 คุมะ
30 60 10 110 7 จิโยดะ
12 โชโฮ
16 จุนโย
29 ริวโจ
150 150 150 100 56 คิตาคามิ ไคนิ

天山

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 110 10 100 22 ฟุมิสึกิ

ค่าตอร์ปิโด +7

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +3

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +1

20 40 10 110 16 อาคากิ
20 50 10 100 25 จิโตเสะ
20 50 20 100 29 จิโตเสะ
20 60 10 70 17 อาคากิ
20 60 10 110 11 จิโตเสะ
12 โฮโช
13 โชโฮ
22 อาคากิ
29 ริวโจ
31 จิโยดะ
48 คากะ
95 อากิสึมารุ
20 110 20 40 36 มิคาสึกิ ไค
30 40 30 50 41 โชคาคุ
30 50 10 110 13 โซริว
จิโยดะ
30 60 10 100 10 ฮิโย
47 อาคากิ
40 50 60 70 14 ฮิเอย์
50 50 10 110 19 ฮิริว
50 50 50 110 22 จุนโย

流星

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
20 50 10 100 29 จิโตเสะ

ค่าตอร์ปิโด +10

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +4

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +1

20 60 10 110 20 ฮิริว
29 ริวโจ
95 อากิสึมารุ
20 60 10 120 47 คากะ
20 90 60 100 51 คากะ ไค
30 60 10 90 22 อาคากิ
30 60 10 100 24 อาคากิ
30 60 10 110 38 ฮิโย
31 จิโยดะ
60 60 10 110 38 ฮิริว

流星改

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
20 60 10 110 30 คากะ

ค่าตอร์ปิโด +13

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +3

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +2

ริวโจ ไค
32 จิโตเสะ
35 ฮิโย ไค
41 อาคากิ
20 60 10 120 97 อาคากิ ไค
20 70 10 130 47 ฮิริว
20 90 60 100 55 คากะ ไค
20 120 10 210 33 อาคากิ
20 300 10 110 39 อาคากิ
30 30 20 110 20 คากะ
30 60 10 110 48 จิโยดะ โค (CVL) ไคนิ
55 คากะ ไค
30 60 10 130 31 อาคากิ ไค
40 60 20 120 31 อาคากิ ไค
50 60 130 120 31 ซุยคาคุ ไค
100 200 200 300 37 โชคาคุ

เครื่องบินสอดแนม

彩雲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
20 20 10 110 25 อาคากิ

ค่าความแม่นยำ +2

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +9

ป้องกันการเจอ
Crossing the T
(เสียเปรียบ)

27 โชโฮ
20 40 10 110 23 อาคากิ
20 60 10 110 22 อาคากิ
27 จิโตเสะ
29 ริวโจ
31 จิโยดะ
95 อากิสึมารุ
20 60 10 120 23 จิโยดะ
30 30 20 130 21 คากะ
30 30 30 110 36 อาคากิ
30 60 10 110 20 ฮิโย
30 อาคากิ
53 คากะ ไค
40 60 10 120 23 อาคากิ
70 10 10 110 66 ฮิริว

二式艦上偵察機

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
30 60 10 130 35 อาคากิ ไค

ค่าความแม่นยำ +3

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +7

ค่าต่อสู้อากาศยาน +1

เครื่องบินทะเล

零式水上偵察機

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 20 18 ยามาชิโระ

ค่าทิ้งระเบิด+1

ค่าต่อสู้อากาศยาน+1

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2

ค่าความแม่นยำ+1

ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5

10 10 10 40 14 โฮโช
10 10 10 110 10 จิโยดะ
10 30 10 31 55 อิสุซุ
20 60 10 110 30 โซริว
30 10 50 110 8 จิโยดะ
30 30 30 30 5 อินาซึมะ
30 30 30 50 7 ชิคินามิ
30 30 50 50 7 ฮากุโระ
30 60 10 110 29 ริวโจ
30 70 30 30 21 อิเสะ ไค
40 30 10 100 19 ฮิริว
251 250 90 100 20 โฮโช
300 300 300 300 10 อิสุซุ

瑞雲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
20 40 20 110 17 อาคากิ

ค่าทิ้งระเบิด +4

ค่าต่อสู้อากาศยาน +2

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +4

ค่าความแม่นยำ +1

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +6

20 60 10 110 11 จิโตเสะ
21 จิโยดะ
45 อาคากิ ไค
95 อากิสึมารุ
11 ซุยโฮ
30 30 40 50 14 อาคากิ
30 50 10 110 13 จิโยดะ
30 60 10 110 13 ฮิโย
16 คองโก
54 คากะ ไค
30 80 10 120 11 โชโฮ
50 40 10 100 19 ฮิริว
50 50 30 60 27 จิโยดะ โค (CVL)
50 50 50 100 17 จุนโย
100 100 100 200 57 ชิมะคาเซะ ไค

零式水上観測機

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 20 20 102 โชคาคุ ไค

ค่าทิ้งระเบิด +1

ค่าต่อสู้อากาศยาน +2

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +4

ค่าความแม่นยำ +2

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +6

10 10 250 250 63 ฟุโซ ไค
99 ฟุโซ ไค
99 ฮิวงะ ไค
20 10 10 20 47 ฮิริว ไค
98 โชคาคุ ไค
102 อิ-58 ไค
30 60 251 250 70 คากะ ไค

Ro.43水偵

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 20 120 เรืออิตาลี

ค่าปืนใหญ่ +1

ค่าต่อสู้อากาศยาน +1

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +2

ค่าความแม่นยำ +2

ค่าหลบหลีก +2

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +5

เครื่องบินฐานทัพจู่โจม

九六式陸攻

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
240 260 10 250 77 คากะ

ค่าทิ้งระเบิด+10

ค่าตอร์ปิโด+8

ค่าต่อสู้อากาศยาน+1

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2

ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2

120 ไทโฮ
116 ซุยคาคุ
98 โซริว
240 260 10 261 89 โชคาคุ
118 ซุยคาคุ

ตอร์ปิโด

61cm三連装魚雷

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 10 10 ฟุบุกิ

ค่าตอร์ปิโด +5

10 30 50 10 6 เซนได
10 300 250 10 72 คองโก ไค
30 30 30 30 7 มุราคุโมะ
50 50 50 50 4 ซาซานามิ
50 200 200 50 6 คาโกะ

61cm四連装魚雷

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 10 10 เซนได

ค่าตอร์ปิโด +7

10 30 50 10 10 คิริชิมะ
10 50 60 10 6 จินซือ
30 30 30 30 3 อินาซึมะ

61cm四連装(酸素)魚雷

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
20 20 20 10 96 คิโสะ ไค

ค่าตอร์ปิโด +10

20 20 110 110 33 ชิรายูกิ ไค
20 30 20 10 103 อิ-168 ไค
30 30 30 10 31 โมจิสึกิ
30 30 30 30 11 เทนริว
40 50 40 10 77 อิ-58

ปืนต่อสู้อากาศยาน

7.7mm機銃

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 10 8 เมียวโค

ค่าต่อสู้อากาศยาน +2

ค่าหลบหลีก +1

32 อาคัทสึกิ
10 30 30 10 72 มายะ ไค
10 30 100 100 13 อินาซึมะ
30 30 50 50 25 อิเสะ ไค
50 50 50 50 10 ทาคาโอะ
12 นากะ
80 60 80 70 9 อาคากิ

12.7mm単装機銃

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 10 3 นากะ

ค่าต่อสู้อากาศยาน +3

ค่าหลบหลีก +1

4 โมจิสึกิ
9 จิโตเสะ
15 ยามาชิโระ
10 50 10 10 21 อิสุซุ ไค
20 10 20 10 7 จินซือ

25mm連装機銃

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 20 10 10 17 ซาซานามิ

ค่าต่อสู้อากาศยาน +5

ค่าหลบหลีก +1

10 30 10 10 28 อิสุซุ ไค
72 มายะ ไค
10 30 50 10 8 คาโกะ
10 30 50 30 12 คิริชิมะ
10 30 60 10 27 อาชิงาระ
10 40 10 10 46 ชิมะคาเซะ
10 300 10 10 12 อิเสะ
10 300 250 10 72 คองโก
20 50 50 10 13 คิริชิมะ
30 30 30 30 13 เซนได
30 30 50 50 6 อิสุซุ
7 คิโสะ
8 ฮิวงะ
12 ฮิเอย์
30 30 110 110 9 อินาซึมะ
30 30 150 100 6 คาโกะ
50 50 50 50 18 คองโก
100 100 100 50 19 คองโก

25mm三連装機銃

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 30 10 10 34 อาคัทสึกิ

ค่าต่อสู้อากาศยาน +6

ค่าหลบหลีก +1

40 อินาซึมะ ไค
49 ชิมะคาเซะ ไค
10 30 10 31 51 ซามิดาเระ ไค
86 คิตาคามิ ไคนิ
10 30 60 30 62 ทาคาโอะ
10 50 50 10 38 ฮิวงะ ไค
10 100 10 10 26 ฟุโซ ไค
20 40 60 80 11 มิจิชิโอะ
30 30 100 100 17 คาโกะ
30 110 30 110 15 ฮิโย
50 50 50 50 25 นางาโตะ
50 50 100 100 12 จิโยดะ
50 110 50 110 23 อาคากิ
100 100 100 100 20 นางาโตะ
110 110 250 250 40 ซุยโฮ

25mm単装機銃

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 10

ค่าต่อสู้อากาศยาน +4

ค่าหลบหลีก +1

อุปกรณ์ต่อต้านเรือดำน้ำ

九三式水中聴音機

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 11 26 ยูบาริ ไค

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +6

ค่าความแม่นยำ +1

62 นาโทริ ไค
69 ยูระ ไค
10 10 10 20 18 นาการะ
36 อิสุซุ ไค
43 ซามิดาเระ
84 คิตาคามิ ไคนิ
10 10 10 40 9 คิตาคามิ
10 10 11 12 32 ยูบาริ
10 10 20 30 8 เซนได
10 10 30 50 10 อินาซึมะ

三式水中探信儀

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 20 30 มุราคุโมะ

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +10

ค่าความแม่นยำ +2

40 เซนได ไค
52 ชิมะคาเซะ ไค
55 มุราซาเมะ ไค
73 ฮัทสึยูกิ ไค
77 อิสุซุ ไค
84 คิตาคามิ ไคนิ
93 คินุ ไค
95 โนชิโระ
10 10 30 50 70 ฮิบิกิ
20 90 100 110 103 อิ-168 ไค

九四式爆雷投射機

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 30 10 10 17 อินาซึมะ

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +5

5 ชิมะคาเซะ
24 อิสุซุ ไค
50 อาบุคุมะ
10 20 30 40 17 ฟุบุกิ
10 30 50 30 37 ชิรานุอิ
10 50 10 10 27 อิสุซุ ไค
28 คิตาคามิ ไค
10 110 10 10 27 คิตาคามิ ไค
30 10 30 30 27 ชิมะคาเซะ ไค
30 30 30 30 13 คิตาคามิ ไค
30 30 30 50 7 อิสุซุ
ชิคินามิ
30 50 60 30 7 อุชิโอะ
60 60 60 60 12 ทัตสึตะ
100 100 30 30 13 อินาซึมะ

三式爆雷投射機

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 30 10 10 24 อิสุซุ ไค

ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW +8

27 ชิมะคาเซะ
31 ยูกิคาเซะ ไค
62 โอย ไคนิ
73 คิตาคามิ
10 30 10 31 61 อินาซึมะ ไค
10 50 10 10 23 อินาซึมะ ไค
28 คิตาคามิ ไค
อิสุซุ ไค
80 ชิมะคาเซะ
10 100 50 10 29 มิยูกิ ไค
10 110 10 10 27 คิตาคามิ ไค
10 110 10 100 23 ฟุมิสึกิ
20 30 20 10 103 อิ-168 ไค
20 60 10 110 9 อาบุคุมะ

เรดาร์

13号対空電探

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 110 110 63 มุทสึ ไค

ค่าต่อสู้อากาศยาน +2

ค่าความแม่นยำ +1

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +3

68 อินาซึมะ
20 90 100 110 103 อิ-168 ไค
30 30 100 100 10 อินาซึมะ
11 คาโกะ
50 50 100 100 11 นาจิ
110 110 110 110 21 มิคาสึกิ ไค
110 110 250 250 40 ซุยโฮ

22号対水上電探

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
20 20 250 250 40 ซุยโฮ ไค

ค่าความแม่นยำ +3

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +5

53 คากะ ไค
40 240 250 251 103 มุซาชิ ไค
100 100 150 150 39 ฮิวงะ ไค
100 100 200 200 36 คิโซะ

33号対水上電探

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 200 250 65 ฮิเอย์

ค่าความแม่นยำ +5

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +7

10 10 200 200 68 อิสุซุ ไคนิ
10 10 210 250 28 นางาโตะ ไค
10 11 251 250 37 มุทสึ ไค
20 20 250 250 45 ซุยโฮ ไค
40 240 250 251 103 มุซาชิ ไค
100 90 251 250 36 ฮิวงะ ไค
100 100 200 200 45 ฮารุนะ
75 จิคุมะ
110 110 210 210 42 ฮิเอย์ ไค
110 110 250 250 21 ซุยโฮ ไค

21号対空電探

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
20 20 200 250 28 ยามาชิโระ

ค่าต่อสู้อากาศยาน +4

ค่าความแม่นยำ +2

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +4

100 100 200 200 38 คิริชิมะ ไค
100 100 250 250 42 คองโก ไค
100 110 250 260 24 ฮิเอย์ ไค
300 300 300 300 26 ?

14号対空電探

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 250 250 41 คองโก ไค

ค่าต่อสู้อากาศยาน +6

ค่าความแม่นยำ +4

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +5

62 นางาโตะ ไค
102 คิริชิมะ ไค
10 11 251 250 72 ฮิเอย์ ไคนิ
110 110 250 250 66 คองโก ไค

32号対水上電探

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 250 250 40 คองโก ไค

ค่าความแม่นยำ +8

ค่าค้นหาศัตรู/LOS +10

43 นางาโตะ ไค
49 ยามาชิโระ ไค
10 10 251 250 99 คากะ ไค
20 20 250 250 47 คากะ ไค
40 240 250 250 104 มุซาชิ ไค
100 251 250 250 53 ซุยโฮ
250 20 250 250 45 อิเสะ ไค
300 300 300 300 52 มุทสึ ไค

อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์

改良型艦本式タービン

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
100 10 100 10 17 อาคากิ

ค่าหลบหลีก +6

100 10 200 10 32 อาโอบะ
100 10 300 10 20 คิตาคามิ
100 100 100 100 17 มุทสึ
100 100 200 10 17 อาคากิ
100 251 251 10 31 คองโก ไค
100 300 250 10 53 คองโก ไค
82 นางาโตะ ไค
110 10 210 10 54 ฮิวงะ ไค
80 ชิมะคาเซะ ไค
110 110 110 110 70 มายะ ไค
110 110 210 210 38 ฮิเอย์ ไค
110 110 250 250 38 คองโก ไค
110 110 300 110 12 อาคากิ
110 210 210 10 33 โอย ไคนิ
250 100 100 100 21 อาคัทสึกิ

強化型艦本式缶

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
100 100 200 10 17 อาคากิ

ค่าหลบหลีก +10

10 100 300 10 20 คิตาคามิ ไค
100 100 200 200 25 มุทสึ ไค
34 ฮารุนะ
100 250 251 250 68 ฮารุนะ ไค
100 300 250 10 19 คิริชิมะ
28 ฮารุนะ ไค
52 คองโก ไค
100 300 300 300 35 มุทสึ
110 10 210 10 23 จิโยดะ โค (CVL)
54 ฮิวงะ ไค
110 110 250 250 21 ซุยโฮ ไค
57 คองโก ไค
110 210 210 10 62 ชิมะคาเซะ ไค
110 210 210 110 64 คองโก ไค
110 230 220 30 20 คองโก
300 300 300 300 35 อาคากิ ไค

อื่นๆ

甲標的 甲

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 300 10 17 โมกามิ

ค่าตอร์ปิโด +12

ตอร์ปิโดยิงเปิด

10 90 90 30 15 จิโตเสะ ไค
10 110 110 10 99 สึซึยะ ไค
10 200 300 10 26 อิเสะ ไค
10 300 200 10 18 ฟุโซ
10 300 250 10 15 ฮารุนะ
20 90 100 110 40 มุทสึ
20 300 250 20 63 ฮารุนะ
50 100 100 100 43 ฮัทสึฮารุ ไค
60 100 70 10 24 ฮารุนะ
100 100 100 100 10 โฮโช
100 100 200 200 19 อาคากิ
110 110 110 110 22 อาคากิ
110 110 300 110 13 อาคากิ
100 100 300 100 11 ริวโจ
110 210 110 210 10 ทาคาโอะ

ドラム缶(輸送用)

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 10 10 40 ฮัทสึยูกิ ไค

ใช้ในการสำรวจ/บังคับเส้นทางเดินเรือ

98 ยูกิคาเซะ
100 อายานามิ
10 10 20 20 90 เวียร์นุย
10 10 30 10 98 ยูระ
10 10 300 10 61 โอย ไค
10 30 90 10 102 อิ-168 ไค
20 10 10 20 78 อิ-58
20 20 20 10 102 อิ-168 ไค

เกราะเสริม

増設バルジ(中型艦)

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 120 10 97 อาคาชิ

ค่าเกราะ +7

ค่าหลบหลีก -2

10 10 300 10 105 ยามาโตะ ไค
10 250 250 10 97 นางาโตะ
10 300 300 10 25 ฟุโซ
30 20 300 250 105 มุซาชิ ไค

増設バルジ(大型艦)

Fuel.png Ammunition.png Steel.png Bauxite.png เลเวลผู้เล่น เรือธง สเตตัส +
10 10 300 10 95 อาคาชิ

ค่าเกราะ +9

ค่าหลบหลีก -3

30 20 300 250 105 มุซาชิ ไค