ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัพเดต"

จาก Kancolle Wiki Thai 改三
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
แถว 598: แถว 598:
  
 
==ทวิตเตอร์ของทีมงาน (ภาษาญี่ปุ่น)==
 
==ทวิตเตอร์ของทีมงาน (ภาษาญี่ปุ่น)==
{{#widget:Twitter timeline|id=KanColle_STAFF}}
+
{{#widget:Twitter timeline|lang=jp|height=450px|width=500px|theme=dark|data-color=#00000|id=KanColle_STAFF}}

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 07:45, 1 พฤศจิกายน 2562

อัพเดตที่ผ่านๆ มา

2013
เมษายน 23 (เกมเปิดบริการ) 26 Extra 28
พฤษภาคม  
1
5 Rank
8
15
16 Extra
24
29
มิถุนายน 3 Rank 5 12 19 26
กรกฎาคม 3 10 17 24
สิงหาคม 1 (อีเวนท์) 8 14 17 26
กันยายน 4 11 18 25
ตุลาคม 4 16 23
พฤศจิกายน  
5
8 Extra
13
20
27
ธันวาคม 4 11 24 ( อีเวนท์ ) 25 Extra
2014
มกราคม 8 15 22 29
กุมภาพันธ์ 14 26
มีนาคม 14 28
เมษายน 9 23 (อีเวนท์)
พฤษภาคม 9 23
มิถุนายน 6 20
กรกฎาคม 4 18 28
สิงหาคม 8 (อีเวนท์) 29
กันยายน 12 26
ตุลาคม 10 24
พฤศจิกายน 14 (อีเวนท์) 20
ธันวาคม 1 12 26
2015
มกราคม 1 9 23
กุมภาพันธ์ 6 (อีเวนท์) 17 Rank 23
มีนาคม 13 16 DMM 18 Rank 27
เมษายน 7 DMM 10 17 Rank 23 28 (อีเวนท์)
พฤษภาคม 18 20 Rank 29
มิถุนายน 12 19 Rank 26
กรกฎาคม 3 17 21 Rank 31 Live
สิงหาคม 10 (อีเวนท์) 11 Live 13 hotfix 14 hotfix 21 Rank
กันยายน 7 20 Live 22 Rank 25
ตุลาคม 9 11 Live 20 DMM 21 Rank 30
พฤศจิกายน 18 (อีเวนท์) 20 Live 21 Live 24 Rank
ธันวาคม 3 ฉุกเฉิน 8 22 Rank 23 29
2016
มกราคม 1 Live 19 22 Rank
กุมภาพันธ์ 10 (อีเวนท์) 12 ฉุกเฉิน/เซิฟคุเระ 14 Live 24 Rank 29
มีนาคม 11 19 Rank
เมษายน 1 9 Live 13 DMM 22 25 Rank
พฤษภาคม  
5 hotfix
6 hotfix
10 hotfix
13 hotfix
27 Rank
มิถุนายน 1 10 22 Android 26 Rank 30
กรกฎาคม 15 27 Rank
สิงหาคม  
16 Live
19 Live
27 Rank
กันยายน 16 27 Rank
ตุลาคม 5 21 26 Rank
พฤศจิกายน 4 18-19 (อีเวนท์) 28 Rank
ธันวาคม 9 22 27 Live 28 Rank 29 Live
2017
มกราคม 1 Live 10 25 27 Rank
กุมภาพันธ์ 11 (อีเวนท์) 12 Live 25 Rank 28
มีนาคม 4 Live 17 27 Rank
เมษายน 5 23 Live 29 Rank
พฤษภาคม 2 (อีเวนท์) 22 29 Rank
มิถุนายน 6 23 29 Rank
กรกฎาคม 14 28 Rank 31
สิงหาคม 10 (อีเวนท์) 12 Live 23 ฉุกเฉิน/เซิฟทรัค 29 Rank
กันยายน 12 28 Rank 29
ตุลาคม 18 25 28 Rank
พฤศจิกายน 10 Live 17 (อีเวนท์) 19 Live 29 Rank
ธันวาคม 11 22 Rank 27
2018
มกราคม 1 Live 17 27 Rank
กุมภาพันธ์ 5 16 (อีเวนท์) 21Live 28 Rank
มีนาคม 2 Live 23 28 Rank
เมษายน 6 23 28 Rank
พฤษภาคม 15 (มินิอีเวนท์) 29 Rank
มิถุนายน 13 29 Rank
กรกฎาคม 12 30 Rank
สิงหาคม 1 15-17 (Phase2) 30 Rank
กันยายน 8 (อีเวนท์) 28 Rank
ตุลาคม 10 26 30 Rank
พฤศจิกายน 16 29 Rank
ธันวาคม 7 21 25Rank 26 (อีเวนท์) 31Live
2019
มกราคม 11 Live 22 30Rank
กุมภาพันธ์ 8 22Rank 27
มีนาคม 8Live 22Live 27 29Rank
เมษายน 22 30Rank
พฤษภาคม 20 25 30Rank
มิถุนายน 25 28Rank
กรกฎาคม 18 30Rank
สิงหาคม 8 28Rank 30
กันยายน 4
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ทวิตเตอร์ของทีมงาน (ภาษาญี่ปุ่น)