อาวุธยุทโธปกรณ์

จาก Kancolle Wiki Thai 改三
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

- ระยะการยิง ระยะการยิง ของเรือบรรทุกเครื่องบินในเฟสระดมยิงปืนใหญ่รอบแรกนั้นจะเท่ากับระยะที่ไกลที่สุดของปืนหรืออุปกรณ์ที่เพิ่มระยะที่ติดไว้บนเรือบรรทุกเครื่องบินลำนั้นๆ (ถ้าหากไม่ติดไว้ระยะการโจมตีจะเป็นระยะตามสเตตัสเดิมของเรือ)

No. 1-10

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
1 12cm Single Gun Mount
ปืนหลักขนาดเล็ก12cm単装砲
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE สร้างได้ ข้อมูล: 12 cm/45 10th Year Type naval gun
2 12.7cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดเล็ก12.7cm連装砲
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE สร้างได้ ข้อมูล: 12.7 cm/50 Type 3 naval gun
3
10cm Twin High-angle Gun Mount
ปืนลำกล้องมุมสูง10cm連装高角砲
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+7
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE มีติดมากับเรือพิฆาตร่างไคเกือบทุกลำ

สร้างได้

ข้อมูล: 10 cm/65 Type 98 naval gun
4 14cm Single Gun Mount
ปืนหลักขนาดกลาง14cm単装砲
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+2
ค่าความแม่นยำ+1
ปานกลาง CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT สร้างได้

เรือประจัญบานเร็วไม่สามารถติดได้

ข้อมูล: 14 cm/50 3rd Year Type naval gun
5
15.5cm Triple Gun Mount
ปืนหลักขนาดกลาง15.5cm三連装砲
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+7
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าความแม่นยำ+1
ปานกลาง CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT สร้างได้

เรือประจัญบานเร็วไม่สามารถติดได้

ข้อมูล: 15.5 cm/60 3rd Year Type naval gun
6
20.3cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดกลาง20.3cm連装砲
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+8
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ปานกลาง CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT สร้างได้

เรือประจัญบานเร็วไม่สามารถติดได้

ข้อมูล: 20 cm/50 3rd Year Type naval gun
7 35.6cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่35.6cm連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+15
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ไกล BB, BBV สร้างได้ ข้อมูล: Vickers 14 inch/45 naval gun
8
41cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่41cm連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+20
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ไกล BB, BBV สร้างได้ ข้อมูล: 41 cm/45 3rd Year Type naval gun
9

46cm Triple Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่46cm三連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+26
ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ไกลมาก BB, BBV มีติดมากับยามาโตะ, มุซาชิ สามารถยิงต่อสู้อากาศยานได้

สร้างได้

ข้อมูล: 40 cm/45 Type 94 naval gun
10 12.7cm Twin High-angle Gun Mount
ปืนลำกล้องมุมสูง12.7cm連装高角砲
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าความแม่นยำ+1
ใกล้ CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ สร้างได้

No. 11-20

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
11 15.2cm Single Gun Mount
ปืนรอง15.2cm単装砲
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+2
ค่าความแม่นยำ+1
ปานกลาง CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ สร้างได้
12
15.5cm Triple Secondary Gun Mount
ปืนรอง15.5cm三連装副砲
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+7
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าความแม่นยำ+2
ปานกลาง CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ มีติดมากับคองโกคลาสร่างไค, ยามาโตะคลาส

สร้างได้

13 61cm Triple Torpedo Mount
ตอร์ปิโด61cm三連装魚雷
ตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+5 ใกล้ DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV, CT, บิสมาร์ค drei สร้างได้
14 61cm Quadruple Torpedo Mount
ตอร์ปิโด61cm四連装魚雷
ตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+7 ใกล้ DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV, CT, บิสมาร์ค drei สร้างได้
15
61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount
ตอร์ปิโด61cm四連装(酸素)魚雷
ตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+10 ใกล้ DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV, CT, บิสมาร์ค drei มีติดมากับอิสุซุ ไค, คิตาคามิ ไค, โอย ไค, ทาคาโอะคลาสร่างไค, เมียวโคคลาสร่างไคและเรือพิฆาตร่างไคบางลำ

สร้างได้

16 Type 97 Torpedo Bomber
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด九七式艦攻
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+5
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค สร้างได้ ข้อมูล: Nakajima B5N
17
Tenzan
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด天山
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+7
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค สร้างได้ ข้อมูล: Nakajima B6N
18

Ryuusei
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด流星
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+10
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค สร้างได้ ข้อมูล: Aichi B7A
19 Type 96 Fighter
เครื่องบินขับไล่九六式艦戦
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+2 CV, CVL, LHA สร้างได้ ข้อมูล: Mitsubishi A5M
20 Type 0 Fighter Model 21
เครื่องบินขับไล่零式艦戦21型
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+5 CV, CVL, LHA สร้างได้ ข้อมูล: Mitsubishi A6M2 Model 21

No. 21-30

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
21
Type 0 Fighter Model 52
เครื่องบินขับไล่零式艦戦52型
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+6 CV, CVL, LHA สร้างได้ ข้อมูล: Mitsubishi A6M5 Model 52
22

Prototype Reppuu Late Model
เครื่องบินขับไล่試製烈風 後期型
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+10 CV, CVL, LHA สร้างได้ มีติดมากับไทโฮ ไค, จุนโย ไคนิ ข้อมูล: Mitsubishi A7M
23 Type 99 Dive Bomber
เครื่องบินทิ้งระเบิด九九式艦爆
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+5
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+3
CV, CVL สร้างได้ ข้อมูล: Aichi D3A
24
Suisei
เครื่องบินทิ้งระเบิด彗星
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+8
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+3
CV, CVL สร้างได้ ข้อมูล: Yokosuka D4Y
25 Type 0 Reconnaissance Seaplane
เครื่องบินทะเล零式水上偵察機
เครื่องบินทะเลสอดแนม ค่าทิ้งระเบิด+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV, AS, CT, AO สร้างได้ ข้อมูล: Aichi E13A
26
Zuiun
เครื่องบินทะเล瑞雲
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+4
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+6
CAV, BBV, AV, SSV, เรือประเทศอิตาลีขนาดกลางขึ้นไปร่างไค สร้างได้ ข้อมูล: Aichi E16A
27
Type 13 Air Radar
เรดาร์13号対空電探
เรดาร์ขนาดเล็ก ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV สร้างได้

มีติดมากับชิกุเระ ไคนิ, คิโสะ ไคนิ, อุซึกิ ไค, ฮารุนะ ไคนิ, คิโยชิโมะ ไค, ฮายาชิโมะ ไค, ทาคานามิ ไค

ข้อมูล: 三式一号電波探信儀三型
28
Type 22 Surface Radar
เรดาร์22号対水上電探
เรดาร์ขนาดเล็ก ค่าความแม่นยำ+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV มีติดมากับคุมาโนะ ไค, อากาโนะ ไค, โนชิโระ ไค,
ฮามะคาเซะ ไค, ยูกุโมะ ไค, คองโก ไคนิ,
ชิกุเระ ไคนิ, อิสุซุ ไคนิ, ยามาโตะคลาสร่างไค,
คิโยชิโมะ ไค, ฮายาชิโมะ ไค, ทาคานามิ ไค,
เมียวโค ไคนิ, ฮากุโระ ไคนิ

สร้างได้

ข้อมูล: 仮称二号電波探信儀二型
29

Type 33 Surface Radar
เรดาร์33号対水上電探
เรดาร์ขนาดเล็ก ค่าความแม่นยำ+5
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+7
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV สร้างได้
30
Type 21 Air Radar
เรดาร์21号対空電探
เรดาร์ขนาดใหญ่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
ทุกประเภทยกเว้น DD, SS, SSV, LHA, AS, AR มีติดมากับอิสุซุ ไค, มายะ ไค, สึซึยะ ไค, อาบุคุมะ ไค,คินุ ไค, มิคุมะ ไค, ยาฮากิ ไค, โอย ไคนิ, คิตาคามิ ไคนิ, คองโก ไคนิ, ฮิเอย์ ไคนิ, คิริชิมะ ไคนิ, นากะ ไคนิ, โทเนะ ไคนิ, จิคุมะ ไคนิ, จุนโย ไคนิ

สร้างได้

ข้อมูล: 二式二号電波探信儀一型

No. 31-40

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
31

Type 32 Surface Radar
เรดาร์32号対水上電探
เรดาร์ขนาดใหญ่ ค่าความแม่นยำ+8
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+10
ทุกประเภทยกเว้น DD, SS, SSV, LHA, AS, AR รางวัล Ranking เดือนเมษายน 2013(Top 3)

สร้างได้

32

Type 14 Air Radar
เรดาร์14号対空電探
เรดาร์ขนาดใหญ่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าความแม่นยำ+4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
ทุกประเภทยกเว้น DD, SS, SSV, LHA, AS, AR รางวัล Ranking เดือนพฤษภาคม 2013(Top 20)

สร้างได้

33 Improved Kanhon Type Turbine
เครื่องยนต์/หม้อน้ำ改良型艦本式タービン
เครื่องยนต์ ค่าหลบหลีก+6 ทุกประเภทยกเว้น DE สร้างได้ ข้อมูล: 艦本式タービン
34
Enhanced Kanhon Type Boiler
เครื่องยนต์/หม้อน้ำ強化型艦本式缶
เครื่องยนต์ ค่าหลบหลีก+10 ทุกประเภทยกเว้น DE สร้างได้
35
Type 3 Shell
กระสุนเขียว (ประเภทต่อสู้อากาศยาน)三式弾
กระสุน ค่าต่อสู้อากาศยาน+5 CA, CAV, BB, BBV สร้างได้

เป็นรางวัลเควสท์ B40 และมีติดมากับฮิเอย์ ไคนิ, ฮารุนะ ไคนิ

ข้อมูล: Sanshiki
36

Type 91 Armor Piercing Shell
กระสุนแดง (ประเภทเจาะเกราะ)九一式徹甲弾
กระสุน ค่าปืนใหญ่+8
ค่าความแม่นยำ+1
BB, BBV สร้างได้ ข้อมูล: 九一式徹甲弾
37 7.7mm Machine Gun
ปืนต่อสู้อากาศยาน7.7mm機銃
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าหลบหลีก+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV สร้างได้
38 12.7mm Single Machine Gun Mount
ปืนต่อสู้อากาศยาน12.7mm単装機銃
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าหลบหลีก+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV สร้างได้
39
25mm Twin Autocannon Mount
ปืนต่อสู้อากาศยาน25mm連装機銃
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าหลบหลีก+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV สร้างได้ ข้อมูล: Type 96 25mm AT/AA Gun
40
25mm Triple Autocannon Mount
ปืนต่อสู้อากาศยาน25mm三連装機銃
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าหลบหลีก+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV สร้างได้

No. 41-50

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
41 Kouhyouteki
ตอร์ปิโด甲標的 甲
เรือดำน้ำ ค่าตอร์ปิโด+12 CLT, SS, SSV, จิโตเสะคลาสร่าง AV, อาบุคุมะ ไคนิ, ยูระ ไคนิ มีติดมากับจิโตเสะ โค (AV), จิโยดะ โค (AV)

สร้างได้

42 Repair Team
ควบคุมความเสียหาย (กันจม)応急修理要員
ควบคุมความเสียหาย ทุกประเภท เมื่อเรือจมจะช่วยกู้เรือขึ้นมาได้หนึ่งครั้ง (เรือจะกลับมาอยู่ในสภาพก่อนจม)

สามารถหาซื้อได้ในร้านขายไอเท็ม

43


Repair Goddess
ควบคุมความเสียหาย (กันจม)応急修理女神
ควบคุมความเสียหาย ทุกประเภท เมื่อเรือจมจะช่วยกู้เรือขึ้นมาได้หนึ่งครั้ง (เรือจะอยู่ในสภาพเลือดเต็ม น้ำมันและกระสุนเต็ม)

สามารถหาซื้อได้ในร้านขายไอเท็ม

44 Type 94 Depth Charge Projector
ระเบิดน้ำลึก九四式爆雷投射機
ระเบิดน้ำลึก ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5 DD, CL, CLT, AV, CT สร้างได้
45

Type 3 Depth Charge Projector
ระเบิดน้ำลึก三式爆雷投射機
ระเบิดน้ำลึก ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+8 DD, CL, CLT, AV, CT สร้างได้

มีติดมากับอิสุซุ ไคนิ

46 Type 93 Passive Sonar
โซนาร์九三式水中聴音機
โซนาร์ ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+6
ค่าความแม่นยำ+1
DD, CL, CLT, SS, SSV, อากิสึชิมะ ไค, กงมองดอง เตสต์, CT, DE, ไทโยร่างไคขึ้นไป สร้างได้
47

Type 3 Active Sonar
โซนาร์三式水中探信儀
โซนาร์ ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+10
ค่าความแม่นยำ+2
DD, CL, CLT, SS, SSV, อากิสึชิมะ ไค, กงมองดอง เตสต์, CT, DE, ไทโยร่างไคขึ้นไป สร้างได้

มีติดมากับมากิกุโมะ ไค, นากานามิ ไค, อามัทสึคาเซะ ไค, คิโยชิโมะ ไค, อาซาชิโมะ ไค รางวัล Ranking เดือนพฤษภาคม 2013(Top 200)

48 12.7cm Single High-angle Gun Mount
ปืนลำกล้องมุมสูง12.7cm単装高角砲
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE มีติดมากับยูบาริ ไค, ยาโยอิ ไค
49
25mm Single Autocannon Mount
ปืนต่อสู้อากาศยาน25mm単装機銃
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าหลบหลีก+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV สร้างได้
50

20.3cm (No.3) Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดกลาง20.3cm(3号)連装砲
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+10
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าความแม่นยำ+1
ปานกลาง CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT รางวัล Ranking ตั้งแต่เดือนเมษายน 2013 จนถึงเดือนธันวาคม 2013

มีติดมากับมิคุมะ ไค, คินุกาสะ ไคนิ, โทเนะ ไคนิ, จิคุมะ ไคนิ

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 20.3cm(2号)連装砲

No. 51-60

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
51
12cm 30-tube Rocket Launcher
ปืนต่อสู้อากาศยาน12cm30連装噴進砲
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+8 ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV มีติดมากับจิโตเสะ โค (CVL) ไค, จิโยดะ โค (CVL) ไค, จิโตเสะ โค (CVL) ไคนิ, จิโยดะ โค (CVL) ไคนิ, ซุยคาคุ ไค, โชคาคุ ไค, ริวโฮ ไคนิ, อุนริว, จุนโย ไคนิ, ฟุโซ ไคนิ, อามากิ ไค, คัทสึรากิ ไค
52

Ryuusei Kai
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด流星改
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+13
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+3
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค สร้างได้ ข้อมูล: Aichi B7A3
53


Reppuu Model 11
เครื่องบินขับไล่烈風 一一型
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+12 CV, CVL, LHA เป็นรางวัลจากการผ่านด่าน E-1 ในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2014

รางวัล Ranking เดือนเมษายน 2015 (Top 20)

ข้อมูล: Mitsubishi A7M
54

Saiun
เครื่องบินสอดแนม彩雲
เครื่องบินสอดแนม ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+9
CV, CVL ช่วยป้องกัน Crossing the T (เสียเปรียบ)

สร้างได้

ข้อมูล: Nakajima C6N
55

Shiden Kai 2
เครื่องบินขับไล่紫電改二
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าหลบหลีก+3
CV, CVL, LHA สร้างได้ ข้อมูล: Kawanishi N1K3-A
56Shinden Kai
เครื่องบินขับไล่震電改
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+15 CV, CVL, LHA เป็นรางวัลจากการผ่านด่าน E-4 ในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2013 ข้อมูล: Kyushu J7W2
57

Suisei Model 12A
เครื่องบินทิ้งระเบิด彗星一二型甲
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+10
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CV, CVL รางวัล Ranking เดือนกรกฎาคม 2013

สร้างได้

ข้อมูล: Yokosuka D4Y2a
58

61cm Quintuple (Oxygen) Torpedo Mount
ตอร์ปิโด61cm五連装(酸素)魚雷
ตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+12
ค่าความแม่นยำ+1
ใกล้ DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV, CT, บิสมาร์ค drei รางวัล Ranking เดือนพฤษภาคม 2013

มีติดมากับคิตาคามิ ไคนิ, โอย ไคนิ, คิโสะ ไคนิ

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 61cm四連装(酸素)魚雷

59
Type 0 Observation Seaplane
เครื่องบินทะเล零式水上観測機
เครื่องบินทะเลสอดแนม ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าทิ้งระเบิด+1
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+6
CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV, AS, CT, AO รางวัล Ranking เดือนกรกฎาคม 2013

มีติดมากับยามาโตะคลาส สร้างได้

ข้อมูล: Mitsubishi F1M
60

Type 0 Fighter Model 62 (Fighter-bomber)
เครื่องบินทิ้งระเบิด零式艦戦62型
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าทิ้งระเบิด+4
CV, CVL รางวัล Ranking เดือนกรกฎาคม 2013

มีติดมากับไทโฮ, ริวโจ ไคนิ สร้างได้

ข้อมูล: Mitsubishi A6M7 Model 62

No. 61-70

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
61
Type 2 Reconnaissance Aircraft
เครื่องบินสอดแนม二式艦上偵察機
เครื่องบินสอดแนม ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+7
CV, CVL รางวัล Ranking เดือนสิงหาคม 2013

มีติดมากับริวโจ ไคนิ, โซริว ไคนิ สร้างได้

ข้อมูล: Yokosuka D4Y1-C
62


Prototype Seiran
เครื่องบินทะเล試製晴嵐
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+11
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+6
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+6
CAV, BBV, AV, SSV, AO, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, ยูระ ไคนิ รางวัล Ranking เดือนสิงหาคม 2013
รางวัลอีเวนท์คริสต์มาสเมื่อผ่านด่าน E-1
มีติดมากับอิ-401 ไค
ข้อมูล: Aichi M6A
63 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2
ปืนหลักขนาดเล็ก12.7cm連装砲B型改二
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+3
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE มีติดมากับยูดาจิ ไคนิ, อายานามิ ไคนิ, ฮัทสึฮารุ ไคนิ, ฮารุซาเมะ ไค

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 12.7cm連装砲

64

Ju 87C Kai
เครื่องบินทิ้งระเบิดJu87C改
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+9
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+1
CV, CVL รางวัลจากเควสท์ D6, D7
รางวัล Ranking เดือนตุลาคม 2013 (อันดับที่ 101-500)
ข้อมูล: Junkers Ju 87C, the "carrier Stuka"
65
15.2cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดกลาง15.2cm連装砲
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+5
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าความแม่นยำ+3
ปานกลาง CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT มีติดมากับอากาโนะคลาสทั้งร่างเริ่มต้นและร่างไค (ยกเว้นซาคาวะที่ร่างไคไม่มีติดมา), โอโยโดะ ไค

เรือประจัญบานเร็วไม่สามารถติดได้

สร้างได้

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 15.2cm単装砲

66

8cm High-angle Gun Mount
ปืนลำกล้องมุมสูง8cm高角砲
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าความแม่นยำ+2
ใกล้ CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ มีติดมากับอากาโนะคลาส

สร้างได้

ข้อมูล: 8 cm/40 3rd Year Type naval gun
67
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount
ตอร์ปิโด53cm艦首(酸素)魚雷
ตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+15
ค่าความแม่นยำ+2
ใกล้ DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV, CT, บิสมาร์ค drei เป็นรางวัลจากการผ่านด่าน E-3 ในอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2013 ข้อมูล: Type 95 torpedo
68 Daihatsu Landing Craft
เรือยกพลขึ้นบก大発動艇
เรือระบายพล อ่านที่หมายเหตุ อ่านได้ที่ อุปกรณ์ยกพลขึ้นบก เพิ่มทรัพยากรที่ได้รับจากการสำรวจ 5% โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุด 20% ต่อหนึ่งกองเรือสำรวจ

มีติดมากับอากิสึมารุ, อาบุคุมะ ไคนิ, โอชิโอะ ไคนิ

ข้อมูล: Daihatsu-class Landing Craft
69

Ka Type Observation Autogyro
ออโต้ไจโรカ号観測機
ออโต้ไจโร ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+9
ค่าความแม่นยำ+1
LHA, CVL, BBV, CAV, AS, AR มีติดมากับอากิสึมารุ ไค ข้อมูล: Kayaba Ka-1
70
Type 3 Command Liaison Aircraft (ASW)
เครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำ三式指揮連絡機(対潜)
เครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำ ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+7
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
ค่าความแม่นยำ+2
LHA, CVL มีติดมากับอากิสึมารุ ไค ข้อมูล: Kokusai Ki-76

No. 71-80

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
71

10cm Twin High-angle Gun Mount (Carriage)
ปืนลำกล้องมุมสูง10cm連装高角砲(砲架)
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+7
ค่าความแม่นยำ+1
ใกล้ CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ มีติดมากับไทโฮ ไค, โอโยโดะ ไค

รางวัล Ranking เดือนมกราคม 2014

72
Anti-torpedo Bulge (Medium)
เกราะกันตอร์ปิโด増設バルジ(中型艦)
เกราะเสริม (ขนาดกลาง) ค่าเกราะ+5
ค่าหลบหลีก-2
CA, CAV, CVL, AV, AS, AR, CT, Верный, คาโมะอิ ไคโบะ, ทามะ ไค/ไคนิ, คิโสะ ไค/ไคนิ รางวัล Ranking เดือนธันวาคม 2013

สร้างได้

ข้อมูล: Anti-torpedo_bulge
73
Anti-torpedo Bulge (Large)
เกราะกันตอร์ปิโด増設バルジ(大型艦)
เกราะเสริม (ขนาดใหญ่) ค่าเกราะ+8
ค่าหลบหลีก-3
BB, BBV, CV รางวัล Ranking เดือนธันวาคม 2013

สร้างได้

74 Searchlight
ไฟส่องทาง探照灯
ไฟส่องทาง ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2 DD, CL, CA, CAV, AV, BB, BBV มีติดมากับจินซือ ไคนิ, เซนได ไคนิ, คิริชิมะ ไคนิ, อายานามิ ไคนิ, ยามาชิโระ ไคนิ, ฟุรุทากะ ไคนิ, โจไค ไคนิ, อาคัทสึกิ ไคนิ, คาโกะ ไคนิ
75 Drum Canister
Drum Canisterドラム缶(輸送用)
DD, LHA, CL, AV, CAV สร้างได้
76 38cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่38cm連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+16
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าความแม่นยำ+1
ไกล BB, BBV มีติดมากับบิสมาร์ค ข้อมูล: 38 cm SK C/34 naval gun
77 15cm Twin Secondary Gun Mount
ปืนรอง15cm連装副砲
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+4
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าความแม่นยำ+2
ปานกลาง CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ มีติดมากับบิสมาร์ค
78 12.7cm Single Gun Mount
ปืนหลักขนาดเล็ก12.7cm単装砲
ปืนหลักขนาดเล็ก

ค่าปืนใหญ่+2
ค่าความแม่นยำ+1

ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE มีติดมากับZ1 (เลเบเรชท์ มาสส์), Z3 (มักซ์ ชูลส์)
79
Zuiun (634 Air Group)
เครื่องบินทะเล瑞雲(六三四空)
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+6
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+6
CAV, BBV, AV, SSV, AO, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, ยูระ ไคนิ รางวัลจากเควสท์ D10, D12 และมีติดมากับโทเนะ ไคนิ, จิคุมะ ไคนิ
80

Zuiun Model 12
เครื่องบินทะเล瑞雲12型
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+7
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+6
CAV, BBV, AV, SSV, AO, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, ยูระ ไคนิ รางวัล Ranking เดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, สิงหาคม 2014, มกราคม, มีนาคม 2015

มีติดมากับฟุโซ ไคนิ, ยามาชิโระ ไคนิ

No. 81-90

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
81


Zuiun Model 12 (634 Air Group)
เครื่องบินทะเล瑞雲12型(六三四空)
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+9
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+6
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+7
CAV, BBV, AV, SSV, AO, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, ยูระ ไคนิ รางวัล Ranking เดือนมีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, สิงหาคม 2014, มกราคม, มีนาคม 2015
82
Type 97 Torpedo Bomber (931 Air Group)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด九七式艦攻(九三一空)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+6
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+7
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัล Ranking เดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, กรกฏาคม 2014, กุมภาพันธ์ 2015
83

Tenzan (931 Air Group)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด天山(九三一空)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+9
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+8
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัล Ranking เดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, มิถุนายน, กรกฏาคม 2014, กุมภาพันธ์ 2015
84

2cm Flakvierling 38
ปืนต่อสู้อากาศยาน2cm 四連装FlaK 38
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+7
ค่าความแม่นยำ+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV มีติดมากับZ1 Zwei, บิสมาร์ค Zwei ข้อมูล: 2 cm Flak 30/38/Flakvierling
85

3.7cm FlaK M42
ปืนต่อสู้อากาศยาน3.7cm FlaK M42
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าความแม่นยำ+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV มีติดมากับZ3 Zwei, บิสมาร์ค Zwei ข้อมูล: 3.7 cm Flak 18/36/37/43
86

Ship Repair Facility
เครื่องจักรกล艦艇修理施設
เครื่องจักรกล AR มีติดมากับอาคาชิทั้งร่างเริ่มต้นและร่างไค

เป็นรางวัลจากการผ่านด่าน E-4 ในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2014

87

New Model High Temperature High Pressure Boiler
เครื่องยนต์/หม้อน้ำ 新型高温高圧缶

เครื่องยนต์ ค่าหลบหลีก+13 ทุกประเภทยกเว้น DE มีติดมากับอามัทสึคาเซะ ไค
88

Type 22 Surface Radar Kai 4
เรดาร์22号対水上電探改四
เรดาร์ขนาดเล็ก ค่าความแม่นยำ+8
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV รางวัล Ranking เดือนเมษายน, พฤษภาคม, กรกฏาคม, ธันวาคม 2014

รางวัลจากเควสท์ A38

หาได้ด้วยระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 22号対水上電探

89

Type 21 Air Radar Kai
เรดาร์21号対空電探改
เรดาร์ขนาดใหญ่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+6
ค่าหลบหลีก+1
ทุกประเภทยกเว้น DD, LHA, SS, SSV, AS, AR รางวัล Ranking เดือนเมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, สิงหาคม 2014

หาได้ด้วยระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 21号対空電探

90
20.3cm (No.2) Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดกลาง20.3cm(2号)連装砲
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+9
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าความแม่นยำ+1
ปานกลาง CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT มีติดมากับฮากุโระ ไคนิ, เมียวโค ไคนิ, นาจิ ไคนิ, อาชิงาระ ไคนิ, โจไค ไคนิ, ฟุรุทากะ ไคนิ, มายะ ไคนิ, คาโกะ ไคนิ

เรือประจัญบานเร็วไม่สามารถติดได้

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 20.3cm連装砲

No. 91-100

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
91
12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model)
ปืนลำกล้องมุมสูง12.7cm連装高角砲(後期型)
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE มีติดมากับอุระคาเซะ ไค, อิโซคาเซะ ไค, โทคิทสึคาเซะ ไค, โนวากิ ไค, อาซากุโมะ ไค, ยามากุโมะ ไค, ฮัทสึชิโมะ ไคนิ, อาซาชิโมะ ไค, มุราคุโมะ ไคนิ, อาคัทสึกิ ไคนิ, อาบุคุมะ ไคนิ
92 Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount
ปืนต่อสู้อากาศยาน毘式40mm連装機銃
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าหลบหลีก+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV มีติดมากับไทเก, ฮารุซาเมะ
93


Type 97 Torpedo Bomber (Tomonaga Squadron)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด九七式艦攻(友永隊)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+11
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค มีติดมากับฮิริว ไคนิ
94Tenzan Model 12 (Tomonaga Squadron)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด天山一二型(友永隊)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+14
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+6
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัลจากเควสท์ F13
95


Submarine 53cm Bow Torpedo Mount (8 tubes)
ตอร์ปิโด潜水艦53cm艦首魚雷(8門)
ตอร์ปิโดเรือดำน้ำ ค่าตอร์ปิโด+16
ค่าความแม่นยำ+3
ใกล้ SS, SSV รางวัลจากเควสท์ D13, D14
96

Type 0 Fighter Model 21 (Skilled)
เครื่องบินขับไล่零式艦戦21型(熟練)
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CVL, CV มีติดมากับฮิริว ไคนิ, โซริว ไคนิ
97

Type 99 Dive Bomber (Skilled)
เครื่องบินทิ้งระเบิด九九式艦爆(熟練)
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+7
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
CVL, CV มีติดมากับฮิริว ไคนิ
98

Type 97 Torpedo Bomber (Skilled)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 九七式艦攻(熟練)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+8
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค มีติดมากับโซริว ไคนิ
99


Type 99 Dive Bomber (Egusa Squadron)
เครื่องบินทิ้งระเบิด 九九式艦爆(江草隊)
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+10
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3
CVL, CV มีติดมากับโซริว ไคนิ
100Suisei (Egusa Squadron)
เครื่องบินทิ้งระเบิด 彗星(江草隊)
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+13
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
CVL, CV รางวัลจากเควสท์ F14

No. 101-110

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
101 Star Shell
พลุส่องสว่าง 照明弾
พลุส่องสว่าง DD, CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, AV, AS, AR มีติดมากับเซนได ไคนิ, อายานามิ ไคนิ
102

Type 98 Reconnaissance Seaplane (Night Recon)
เครื่องบินทะเล九八式水上偵察機(夜偵)
เครื่องบินทะเลสอดแนม ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3
CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV, AS, CT, AO มีติดมากับเซนได ไคนิ
103


Prototype 35.6cm Triple Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่ 試製35.6cm三連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+18
ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าความแม่นยำ+2
ไกล BB, BBV รางวัลเควสท์ A40, B27

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 35.6cm連装砲

104

35.6cm Twin Gun Mount (Dazzle Camouflage)
ปืนหลักขนาดใหญ่ 35.6cm連装砲(ダズル迷彩)
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+15
ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
ไกล BB, BBV มีติดมากับฮารุนะ ไคนิ
105


Prototype 41cm Triple Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่ 試製41cm三連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+22
ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าความแม่นยำ+2
ไกล BB, BBV เป็นรางวัลจากการผ่านด่าน E-3 และ E-6 ในอีเวนท์ฤดูร้อน 2014

มีติดมากับฟุโซ ไคนิ, ยามาชิโระ ไคนิ, นางาโตะ ไคนิ

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 41cm連装砲

106

Type 13 Air Radar Kai
เรดาร์ 13号対空電探改
เรดาร์ขนาดเล็ก ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV มีติดมากับโอโยโดะ ไค, อิโซคาเซะ ไค, อากิซึกิ ไค, จุนโย ไคนิ, ฮัทสึฮารุ ไคนิ, ฮัทสึชิโมะ ไคนิ, ฟุบุกิ ไคนิ, อาบุคุมะ ไคนิ
107Fleet Command Facility
หอบังคับการ 艦隊司令部施設
ศูนย์บัญชาการ ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CL, CLT, CT, CA, CAV, BB, BBV, CV, CVL(ยกเว้น คาสุกะมารุ), AV, LHA, AS, คาสุมิ ไคนิ, คาโมะอิ ไคโบะ มีติดมากับโอโยโดะ ไค
108

Skilled Carrier-based Aircraft Maintenance Personnel
บุคลากรการบิน 熟練艦載機整備員
บุคลากรการบิน ค่าปืนใหญ่+10
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
ไกล CAV, BBV, CVL, CV, AO, อากิสึชิมะ ไค, กงมองดอง เตสต์, ซารา due, ยูระ ไคนิ รางวัลจากเควสท์ B28
109

Type 0 Fighter Model 52C (601 Air Group)
เครื่องบินขับไล่ 零戦52型丙(六〇一空)
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
CV, CVL, LHA มีติดมากับอุนริว ไค, อามากิ ไค, คัทสึรากิ ไค
110


Reppuu (601 Air Group)
เครื่องบินขับไล่ 烈風(六〇一空)
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+11
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
CV, CVL, LHA รางวัลเควสท์ F15

รางวัลเมื่อผ่านด่าน E-1 ระดับโค, โอทสึในอีเวนท์ฤดูหนาว 2015

No. 111-120

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
111

Suisei (601 Air Group)
เครื่องบินทิ้งระเบิด彗星(六〇一空)
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+11
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CV, CVL มีติดมากับอุนริว ไค, อามากิ ไค

รางวัลเมื่อผ่านด่าน E-2 ระดับโค, โอทสึในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2015

112

Tenzan (601 Air Group)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด天山(六〇一空)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+10
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค มีติดมากับอุนริว ไค, อามากิ ไค

รางวัลเมื่อผ่านด่าน E-2 ระดับเฮย์ในอีเวนท์ฤดูหนาว 2015, E-3 ระดับเฮย์, โอทสึในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2015

113


Ryuusei (601 Air Group)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด流星(六〇一空)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+13
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัล Ranking เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม 2014

มีติดมากับคัทสึรากิ ไค

รางวัลเมื่อผ่านด่าน E-2 ระดับโค, โอทสึในอีเวนท์ฤดูหนาว 2015, E-3 ระดับโคในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2015

114
38cm Twin Gun Mount Kai
ปืนหลักขนาดใหญ่38cm連装砲改
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+17
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าความแม่นยำ+3
ไกล BB, BBV มีติดมากับบิสมาร์ค Drei

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 38cm連装砲

ข้อมูล: 38 cm SK C/34 naval gun
115
Ar196 Kai
เครื่องบินทะเลAr196改
เครื่องบินทะล ค่าทิ้งระเบิด+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV, AS, CT มีติดมากับบิสมาร์ค Drei, ปรินซ์ ออยเกน
116

Type 1 Armor Piercing Shell
กระสุนแดง (ประเภทเจาะเกราะ)一式徹甲弾
กระสุน ค่าปืนใหญ่+9
ค่าความแม่นยำ+2
BB, BBV รางวัลเควสท์ B31 และ B32

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 九一式徹甲弾

117


Prototype 46cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่試製46cm連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+23
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าความแม่นยำ+1
ไกลมาก BB, BBV รางวัล Ranking เดือนกันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน 2014, มกราคม 2015
118


Shiun
เครื่องบินทะเล紫雲
เครื่องบินทะเล ค่าทิ้งระเบิด+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+8
CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV, AS, CT รางวัล Ranking เดือนกันยายน, ตุลาคม, ธันวาคม 2014, มีนาคม, เมษายน 2015
119 14cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดกลาง14cm連装砲
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+4
ค่าความแม่นยำ+2
ปานกลาง CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 14cm単装砲 และมีติดมากับคาโทริ

เรือประจัญบานเร็วไม่สามารถติดได้

120 Type 91 Anti-Aircraft Fire Director
เครื่องควบคุมระบบต่อสู้อากาศยาน91式高射装置
เครื่องควบคุมระบบต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าหลบหลีก+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV เป็นรางวัลจากการผ่านด่าน E-1, E-2 ในอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2014

มีติดมากับฮัทสึชิโมะ ไคนิ

No. 121-130

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
121
Type 94 Anti-Aircraft Fire Director
เครื่องควบคุมระบบต่อสู้อากาศยาน94式高射装置
เครื่องควบคุมระบบต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าหลบหลีก+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 94式高射装置

มีติดมากับฟุบุกิ ไคนิ

122

10cm Twin High-angle Gun Mount +
Anti-Aircraft Fire Director

ปืนลำกล้องมุมสูง10cm連装高角砲+高射装置
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+3
ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE มีติดมากับอากิซึกิทั้งร่างเริ่มต้นและร่างไค

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 94式高射装置

123

SKC34 20.3cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดกลางSKC34 20.3cm連装砲
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+10
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าความแม่นยำ+3
ปานกลาง CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT มีติดมากับปรินซ์ ออยเกนทั้งร่างเริ่มต้นและร่างไค

เรือประจัญบานเร็วไม่สามารถติดได้

124


FuMO25 Radar
เรดาร์FuMO25 レーダー
เรดาร์ขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+3
ค่าต่อสู้อากาศยาน+7
ค่าความแม่นยำ+10
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+9
ทุกประเภทยกเว้น DD, LHA, SS, SSV, AS, AR มีติดมากับปรินซ์ ออยเกน ไค

เป็นรางวัลจากการผ่านด่าน E-6 ระดับโคในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2015

125
61cm Triple (Oxygen) Torpedo Mount
ตอร์ปิโด61cm三連装(酸素)魚雷
ตอร์ปิโด ค่าเกราะ+1
ค่าตอร์ปิโด+8
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV, CT, บิสมาร์ค drei มีติดมากับฟุบุกิ ไคนิ, มุราคุโมะ ไคนิ, มุทสึกิ ไคนิ, คิซารากิ ไคนิ, อาคัทสึกิ ไคนิ

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 61cm三連装魚雷

126


WG42 (Wurfgerät 42)
อาวุธต่อต้านภาคพื้นดิน WG42 (Wurfgerät 42)
อาวุธต่อต้านภาคพื้นดิน ค่าปืนใหญ่ +1
ค่าเกราะ -1
ใกล้ DD, LHA, CL, CAV, BBV, AV, SS, SSV, AS, DE มีติดมากับยู-511

เป็นรางวัลจากการผ่านด่าน E-3 ระดับโค, โอทสึในอีเวนท์ฤดูหนาว 2015

127Prototype FaT Type 95 Oxygen Torpedo Kai
ตอร์ปิโด 試製FaT仕様九五式酸素魚雷改
ตอร์ปิโดเรือดำน้ำ ค่าตอร์ปิโด +14
ค่าความแม่นยำ +7
ค่าหลบหลีก +2
ใกล้ SS, SSV มีติดมากับโระ-500
128Prototype 51cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่ 試製51cm連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่ +30
ค่าต่อสู้อากาศยาน +5
ค่าความแม่นยำ +1
ค่าหลบหลีก -1
ไกลมาก ชั้นนางาโตะร่างไคขึ้นไป, ชั้นยามาโตะ เป็นรางวัลจากการผ่านด่าน E-2 ระดับโคในอีเวนท์ฤดูหนาว 2015, E-1 แบบยากในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2015
129

Skilled Lookouts
ลูกเรือ 熟練見張員
ลูกเรือ ค่าต่อสู้อากาศยาน +1
ค่าความแม่นยำ +2
ค่าหลบหลีก +3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS +2
DD, CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, AV, AS, CT, DE รางวัล Ranking เดือนมกราคม 2015

มีติดมากับโจไค ไคนิ, ทาคานามิ ไค

130

12.7cm Twin High-angle Gun Mount +
Type 94 Anti-Aircraft Fire Director

ปืนลำกล้องมุมสูง 12.7cm高角砲+高射装置
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 94式高射装置

No. 131-140

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
131

25mm Triple Autocannon Mount
(Concentrated Deployment)

ปืนต่อสู้อากาศยาน 25mm三連装機銃 集中配備
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าหลบหลีก+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV มีติดมากับมายะ ไคนิ

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 25mm三連装機銃

132

Type 0 Passive Sonar
โซนาร์ 零式水中聴音機
โซนาร์ขนาดใหญ่ ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+11
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CA, CAV, CV, CVL, BB, BBV, AS, AV, LHA รางวัล Ranking เดือนกุมภาพันธ์ 2015
133


381mm/50 Triple Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่ 381mm/50 三連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+20
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าความแม่นยำ-3
ค่าหลบหลีก-1
ไกลมาก BB, BBV รางวัล Ranking เดือนมีนาคม 2015

มีติดมากับลิตโตริโอ, โรมา

ข้อมูล: Cannone da 381/50 Ansaldo M1934
134

OTO 152mm Triple Rapid Fire Gun Mount
ปืนรอง OTO 152mm三連装速射砲
ปืนรอง ค่าเกราะ+1
ค่าปืนใหญ่+8
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าความแม่นยำ+1
ปานกลาง CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2015

มีติดมากับลิตโตริโอ, โรมา

ข้อมูล: 152 mm /55 (6") Italian naval gun Models 1934 and 1936
135

90mm Single High-angle Gun Mount
ปืนลำกล้องมุมสูง 90mm単装高角砲
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าความแม่นยำ+1
ใกล้ CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2015

มีติดมากับอิตาเลีย, โรมา ไค

136

Pugliese Underwater Protection Bulkhead
เกราะกันตอร์ปิโด プリエーゼ式水中防御隔壁
เกราะเสริม (ขนาดใหญ่) ค่าเกราะ+7
ค่าหลบหลีก-1
BB, BBV, CV รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2015

มีติดมากับลิตโตริโอ, โรมา

ข้อมูล: Pugliese torpedo defense system
137381mm/50 Triple Gun Mount Kai
ปืนหลักขนาดใหญ่ 381mm/50 三連装砲改
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+21
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าความแม่นยำ-1
ค่าหลบหลีก-1
ไกลมาก BB, BBV รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2015

มีติดมากับอิตาเลีย, โรมา ไค

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 381mm/50 三連装砲

ข้อมูล: Cannone da 381/50 Ansaldo M1934
138


Type 2 Large Flying Boat
เรือบิน 二式大艇
เรือบิน ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+12
อากิสึชิมะ, คาโมะอิ ไคโบะ รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2015

มีติดมากับอากิสึชิมะ ไค

ข้อมูล: Kawanishi H8K
139

15.2cm Twin Gun Mount Kai
ปืนหลักขนาดกลาง 15.2cm連装砲改
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+6
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าความแม่นยำ+4
ปานกลาง CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT รางวัล Ranking เดือนเมษายน, พฤษภาคม 2015

เรือประจัญบานเร็วไม่สามารถติดได้

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 15.2cm連装砲

140

Type 96 150cm Searchlight
ไฟส่องทาง 96式150cm探照灯
ไฟส่องทางขนาดใหญ่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3
BB, BBV หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 探照灯

No. 141-150

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
141


Type 32 Surface Radar Kai
เรดาร์ 32号対水上電探改
เรดาร์ขนาดใหญ่ ค่าความแม่นยำ+9
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+11
ทุกประเภทยกเว้น DD, SS, SSV, LHA, AS, AR รางวัล Ranking เดือนพฤษภาคม 2015

หาได้ด้วยระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 32号対水上電探

142


15m Duplex RangeFinder + Type 21 Radar Kai 2
เรดาร์ 15m二重測距儀+21号電探改二
เรดาร์ขนาดใหญ่ ค่าเกราะ+1
ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าความแม่นยำ+9
ค่าหลบหลีก+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+7
BB, BBV รางวัล Ranking เดือนมิถุนายน 2015

รางวัลด่าน E-3 แบบกลาง, ยาก อีเวนท์ฤดูร้อน 2015

143


Type 97 Torpedo Bomber (Murata Squadron)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 九七式艦攻(村田隊)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+12
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัลด่าน E-3 อีเวนท์ฤดูร้อน 2015
144Tenzan Model 12 (Murata Squadron)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 天山一二型(村田隊)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+15
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+6
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัลเควสท์ SN08
145 Combat Ration
Combat Ration Icon.png 戦闘糧食
เสบียงศึก ทุกประเภท รางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2015 และสามารถหาซื้อได้ในร้านขายไอเท็ม
146
Underway Replenishment
Supplies 洋上補給
ค่าเกราะ-2 AO รางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2015 และสามารถหาซื้อได้ในร้านขายไอเท็ม

มีติดมากับฮายาซุย

147
120mm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดเล็ก 120mm連装砲
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+3
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าความแม่นยำ+1
ใกล้ DD, CL, CT, CLT, LHA, AV, AS, AR, AO, DE มีติดมากับลิเบ็ซซิโอ
148Prototype Nanzan
เครื่องบินทิ้งระเบิด 試製南山
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+11
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
CV, CVL รางวัล Ranking เดือนกรกฏาคม 2015
149


Type 4 Passive Sonar
โซนาร์ 四式水中聴音機
โซนาร์ ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+12
ค่าความแม่นยำ+1
DD, CL, CLT, SS, SSV, อากิสึชิมะ ไค, กงมองดอง เตสต์, CT, DE, ไทโยร่างไคขึ้นไป รางวัล Ranking เดือนสิงหาคม 2015
150
Canned Mackerel
Combat Ration Icon.png 秋刀魚の缶詰
เสบียงศึก ทุกประเภท รางวัลจากการแลกไอเท็มปลาซัมมะ 7 ชิ้น ด้วยการย่างซอส ในเทศกาลปลาซัมมะ 2015

No. 151-160

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
151Prototype Keiun (Carrier-based Reconnaissance Model)
เครื่องบินสอดแนม 試製景雲(艦偵型)
เครื่องบินสอดแนม ค่าปืนใหญ่+2
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+11
CVB รางวัล Ranking เดือนกันยายน 2015
152

Type 0 Fighter Model 52 (Skilled)
เครื่องบินขับไล่ 零式艦戦52型(熟練)
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CVL, CV, LHA เป็นรางวัลเควสท์ F24 และ F25
153


Type 0 Fighter Model 52C (w/ Iwai Flight)
เครื่องบินขับไล่ 零戦52型丙(付岩井小隊)
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CVL, CV, LHA เป็นรางวัลเควสท์ F26
154Type 0 Fighter Model 62 (Fighter-bomber / Iwai Squadron)
เครื่องบินทิ้งระเบิด 零戦62型(爆戦/岩井隊)
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+4
ค่าต่อสู้อากาศยาน+7
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+3
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CVL, CV เป็นรางวัลเควสท์ F27
155

Type 0 Fighter Model 21 (w/ Iwamoto Flight)
เครื่องบินขับไล่ 零戦21型(付岩本小隊)
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CVL, CV, LHA เป็นรางวัลเควสท์ F28
156


Type 0 Fighter Model 52A (w/ Iwamoto Flight)
เครื่องบินขับไล่ 零戦52型甲(付岩本小隊)
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+11
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CVL, CV, LHA เป็นรางวัลเควสท์ F29
157Type 0 Fighter Model 53 (Iwamoto Squadron)
เครื่องบินขับไล่ 零式艦戦53型(岩本隊)
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+12
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3
CVL, CV, LHA เป็นรางวัลเควสท์ F30
158

Bf 109T Kai
เครื่องบินขับไล่ Bf109T改
เครื่องบินขับไล่ ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าหลบหลีก+4
CVL, CV, LHA มีติดมากับกรัฟ เซปเปลิน
159


Fw 190T Kai
เครื่องบินขับไล่ Fw190T改
เครื่องบินขับไล่ ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าหลบหลีก+2
CVL, CV, LHA มีติดมากับกรัฟ เซปเปลิน ไค
160

10.5cm Twin Gun Mount
ปืนลำกล้องมุมสูง 10.5cm連装砲
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+3
ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ มีติดมากับกรัฟ เซปเปลิน

No. 161-170

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
16116inch Triple Gun Mount Mk.7
ปืนหลักขนาดใหญ่ 16inch三連装砲 Mk.7
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+24
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+4
ไกล BB, BBV รางวัล Ranking เดือนธันวาคม 2015 ข้อมูล: 16"/50 caliber Mark 7 gun
162

203mm/53 Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดกลาง 203mm/53 連装砲
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+9
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าความแม่นยำ-2
ไกล CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT มีติดมากับซาร่า และเป็นรางวัลเควสท์ SN12 ข้อมูล: 203mm/53 Italian naval gun
163

Ro.43 Reconnaissance Seaplane
เครื่องบินทะเล Ro.43水偵
เครื่องบินทะเลสอดแนม ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV, AS, CT, AO เป็นรางวัลด่าน E-3 อีเวนท์ฤดูหนาว 2016 ในระดับโค, โอทสึ

สร้างได้

ข้อมูล: IMAM Ro.43
164

Ro.44 Fighter Seaplane
เครื่องบินทะเลขับไล่ Ro.44水上戦闘機
เครื่องบินทะเลขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
AV, BBV, CAV, AO, SSV, AS, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, นางาโตะคลาสร่างไคขึ้นไป, ยามาโตะคลาสร่างไค, ยูระ ไคนิ รางวัล Ranking เดือนมกราคม 2016

หาได้ด้วยระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก Ro.43水偵

ข้อมูล: IMAM Ro.44
165
Type 2 Fighter Seaplane Kai
เครื่องบินทะเลขับไล่ 二式水戦改
เครื่องบินทะเลขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
AV, BBV, CAV, AO, SSV, AS, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, นางาโตะคลาสร่างไคขึ้นไป, ยามาโตะคลาสร่างไค, ยูระ ไคนิ หาได้ด้วยระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 零式水上偵察機 ข้อมูล: Nakajima A6M2-N
166
Daihatsu Landing Craft
(Type 89 Medium Tank & Landing Force)

เรือยกพลขึ้นบก 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)
เรือระบายพล อ่านได้ที่ อุปกรณ์ยกพลขึ้นบก เป็นรางวัล Ranking เดือนกุมภาพันธ์ 2016

หาได้ด้วยระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 大発動艇

ข้อมูล: Daihatsu-class Landing Craft, Type 89 I-Go
167

Special Type 2 Amphibious Tank
Special Amphibious Landing Craft Icon.png 特二式内火艇
รถถังสะเทินน้ำสะเทินบก อ่านได้ที่ อุปกรณ์ยกพลขึ้นบก หาได้ด้วยระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) ข้อมูล: Type 2 Ka-Mi
168 Type 96 Land-based Attack Aircraft
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม 九六式陸攻
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม ค่าทิ้งระเบิด+10
ค่าตอร์ปิโด+8
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
- สร้างได้

รางวัล Ranking เดือนมีนาคม 2016

รางวัลเควสท์ F37, F38

ข้อมูล: Mitsubishi G3M
169
Type 1 Land-based Attack Aircraft
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม 一式陸攻
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม ค่าทิ้งระเบิด+12
ค่าตอร์ปิโด+10
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
- รางวัล Ranking เดือนมีนาคม 2016

รางวัลเควสท์ F39

ข้อมูล: Mitsubishi G4M
170


Type 1 Land-based Attack Aircraft (Nonaka Squadron)
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม 一式陸攻(野中隊)
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม ค่าทิ้งระเบิด+13
ค่าตอร์ปิโด+12
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
- เป็นรางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ข้อมูล: Mitsubishi G4M

Nonaka Goro Japanese Wikipedia

No. 171-180

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
171

OS2U
เครื่องบินทะเล OS2U
เครื่องบินทะเลสอดแนม ค่าทิ้งระเบิด+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+6
CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV, AS, CT, AO มีติดมากับไอโอวา ไค ข้อมูล: Vought OS2U Kingfisher
172


5inch Twin Gun Mount Mk.28 mod.2
ปืนลำกล้องมุมสูง 5inch連装砲 Mk.28 mod.2
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+4
ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ มีติดมากับไอโอวา ข้อมูล: 5"/38 caliber gun
173


Bofors 40mm Quadruple Autocannon Mount
ปืนต่อสู้อากาศยาน Bofors 40mm四連装機関砲
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าหลบหลีก+2
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าเกราะ+1
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV รางวัล Ranking เดือนมีนาคม 2016 ข้อมูล: Bofors 40 mm gun
174 53cm Twin Torpedo Mount
ตอร์ปิโด 53cm連装魚雷
ตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+3
ค่าหลบหลีก+2
ใกล้ DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV, CT, บิสมาร์ค drei มีติดมากับคามิคาเซะ, ฮารุคาเซะ
175


Raiden
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก 雷電
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าต่อต้านระเบิด+5
ค่าสกัดกั้น+2
- เป็นรางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ข้อมูล: Mitsubishi J2M
176

Type 3 Fighter Hien
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก 三式戦 飛燕
เครื่องบินกองทัพบก ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าต่อต้านระเบิด+1
ค่าสกัดกั้น+3
- เป็นรางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ข้อมูล: Kawasaki Ki-61
177Type 3 Fighter Hien (244th Air Combat Group)
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก 三式戦 飛燕(飛行第244戦隊)
เครื่องบินกองทัพบก ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าต่อต้านระเบิด+3
ค่าสกัดกั้น+4
- เป็นรางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ข้อมูล: Kawasaki Ki-61
178


PBY-5A Catalina
เรือบิน PBY-5A Catalina
เรือบิน ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+9
อากิสึชิมะ, คาโมะอิ ไคโบะ รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ข้อมูล: Consolidated PBY Catalina
179


Prototype 61cm Sextuple (Oxygen) Torpedo Mount
ตอร์ปิโด 試製61cm六連装(酸素)魚雷
ตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด+14
ค่าความแม่นยำ+2
ใกล้ DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV, CT, บิสมาร์ค drei เป็นรางวัล Ranking เดือนเมษายน 2016

รางวัลเควสท์ F35

180

Type 1 Land-based Attack Aircraft Model 22A
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม 一式陸攻 二二型甲
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม ค่าทิ้งระเบิด+12
ค่าตอร์ปิโด+11
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
- เป็นของชดเชยสำหรับผู้เล่นที่ผ่านอีเวนท์ช่วงแรกในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2016

รางวัลเควสท์ F40

ข้อมูล: Mitsubishi G4M

No. 181-190

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
181
Type 0 Fighter Model 32
เครื่องบินขับไล่ 零式艦戦32型
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าหลบหลีก+2
CV, CVL, LHA สร้างได้

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 零式艦戦21型

182

Type 0 Fighter Model 32 (Skilled)
เครื่องบินขับไล่ 零式艦戦32型(熟練)
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+4
CV, CVL, LHA หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 零式艦戦21型(熟練)
183
16inch Triple Gun Mount Mk.7 + GFCS
ปืนหลักขนาดใหญ่ 16inch三連装砲 Mk.7+GFCS
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+24
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+7
ค่าหลบหลีก+1
ไกล BB, BBV หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 16inch三連装砲 Mk.7
184

Re.2001 OR Kai
เครื่องบินขับไล่ Re.2001 OR改
เครื่องบินขับไล่ ค่าปืนใหญ่+3
ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าหลบหลีก+2
CV, CVL, LHA รางวัล Ranking ประจำเดือนมิถุนายน 2016

มีติดมากับอะควิลาร่างไค

ข้อมูล: Reggiane Re.2001
185


Type 3 Fighter Hien Model 1D
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก 三式戦 飛燕一型丁
เครื่องบินกองทัพบก ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าต่อต้านระเบิด+2
ค่าสกัดกั้น+3
- เป็นรางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2016
186


Type 1 Land-based Attack Aircraft Model 34
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม 一式陸攻 三四型
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม ค่าทิ้งระเบิด+12
ค่าตอร์ปิโด+11
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
- เป็นรางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2016
187


Ginga
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม 銀河
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม ค่าทิ้งระเบิด+14
ค่าตอร์ปิโด+14
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+3
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3
- เป็นรางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2016 ข้อมูล: Yokosuka P1Y
188


Re.2001 G Kai
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด Re.2001 G改
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าปืนใหญ่+3
ค่าตอร์ปิโด+4
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าหลบหลีก+2
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค มีติดมากับอะควิลาร่างไค
189Re.2005 Kai
เครื่องบินขับไล่ Re.2005改
เครื่องบินขับไล่ ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+11
ค่าหลบหลีก+3
CVL, CV, LHA เป็นรางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2016 ข้อมูล: Reggiane Re.2005
190

38.1cm Mk.I Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่ 38.1cm Mk.I連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+18
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าความแม่นยำ+1
ไกล BB, BBV มีติดมากับวอร์สไปท์ ข้อมูล: BL 15 inch Mk I naval gun

No. 191-200

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
191

QF 2-pounder Octuple Pom-pom Gun Mount
ปืนต่อสู้อากาศยาน QF 2ポンド8連装ポンポン砲
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV มีติดมากับวอร์สไปท์ร่างไค

เป็นรางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2016

ข้อมูล: QF 2-pounder naval gun
192


38.1cm Mk.I/N Twin Gun Mount Kai
ปืนหลักขนาดใหญ่ 38.1cm Mk.I/N連装砲改
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+19 ค่าต่อสู้อากาศยาน+3 ค่าความแม่นยำ+2 ไกล BB, BBV รางวัล Ranking เดือนสิงหาคม 2016
193
Toku Daihatsu Landing Craft
เรือยกพลขึ้นบก 特大発動艇
เรือระบายพล อ่านได้ที่ อุปกรณ์ยกพลขึ้นบก รางวัล Ranking เดือนกันยายน 2016
194

Laté 298B
เครื่องบินทะเล Laté 298B
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด ค่าปืนใหญ่+2, ค่าทิ้งระเบิด+5, ค่าตอร์ปิโด+4, ค่าต่อสู้อากาศยาน+1, ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2, ค่าหลบหลีก+1, ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4 CAV, BBV, AV, SSV, AO, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, ยูระ ไคนิ มีติดมากับกงมองดอง เตสต์ ข้อมูล: Latécoère 298
195
SBD
เครื่องบินทิ้งระเบิด SBD
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าปืนใหญ่+1, ค่าทิ้งระเบิด+6, ค่าต่อสู้อากาศยาน+2, ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+3, ค่าความแม่นยำ+1, ค่าหลบหลีก+2, ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2 CV, CVL มีติดมากับซาราโตการ่างไค ข้อมูล: Douglas SBD Dauntless
196
TBD
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด TBD
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าปืนใหญ่+1, ค่าตอร์ปิโด+5, ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4, ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2 CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค มีติดมากับซาราโตกา ข้อมูล: Douglas TBD Devastator
197
F4F-3
เครื่องบินขับไล่ F4F-3
เครื่องบินขับไล่ ค่าปืนใหญ่+1, ค่าต่อสู้อากาศยาน+4, ค่าหลบหลีก+2 CV, CVL, LHA มีติดมากับซาราโตกา ข้อมูล: Grumman F4F Wildcat
198

F4F-4
เครื่องบินขับไล่ F4F-4
เครื่องบินขับไล่ ค่าปืนใหญ่+1, ค่าต่อสู้อากาศยาน+5, ค่าความแม่นยำ+1, ค่าหลบหลีก+2, ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1 CV, CVL, LHA มีติดมากับซาราโตการ่างไค ข้อมูล: Grumman F4F-4
199Jet Keiun Kai
เครื่องบินเจ็ทขับไล่-ทิ้งระเบิด 噴式景雲改
เครื่องบินเจ็ทขับไล่-ทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+15, ค่าต่อสู้อากาศยาน+6, ค่าความแม่นยำ+1, ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3 ไกล โชคาคุคลาสร่างไคนิ โค หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 試製景雲(艦偵型) ข้อมูล: Yokosuka R2Y
200Kikka Kai
เครื่องบินเจ็ทขับไล่-ทิ้งระเบิด 橘花改
เครื่องบินเจ็ทขับไล่-ทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+11, ค่าต่อสู้อากาศยาน+12, ค่าหลบหลีก+1 ไกล โชคาคุคลาสร่างไคนิ โค ข้อมูล: Nakajima Kikka

No. 201-210

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
201

Shiden Model 11
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก 紫電一一型
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าต่อต้านระเบิด+1
ค่าสกัดกั้น+1
ค่าเกราะ+1
- รางวัล Ranking เดือนกันยายน 2017 (อันดับที่ 1-500 ยกเว้นอันดับที่ 6-20)

มีแจกเป็นรางวัลเควสท์ F67

202

Shiden Model 21 Shiden Kai
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก 紫電二一型 紫電改
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าต่อต้านระเบิด+1
ค่าสกัดกั้น+3
ค่าเกราะ+2
- รางวัล Ranking เดือนกันยายน 2017 (อันดับที่ 1-20)

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 紫電一一型

203

New Kanhon Design Anti-torpedo Bulge (Medium)
เกราะกันตอร์ปิโด 艦本新設計 増設バルジ(中型艦)
เกราะเสริม (ขนาดกลาง) ค่าเกราะ+8
ค่าหลบหลีก-1
CA, CAV, CVL, AV, AS, AR, CT, Верный, คาโมะอิ ไคโบะ, ทามะ ไค/ไคนิ, คิโสะ ไค/ไคนิ หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 増設バルジ(中型艦)
204

New Kanhon Design Anti-torpedo Bulge (Large)
เกราะกันตอร์ปิโด 艦本新設計 増設バルジ(大型艦)
เกราะเสริม (ขนาดใหญ่) ค่าเกราะ+10
ค่าหลบหลีก-2
BB, BBV, CV หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 増設バルジ(大型艦)
205


F6F-3
เครื่องบินขับไล่ F6F-3
เครื่องบินขับไล่ ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CV, CVL, LHA รางวัล Ranking เดือนพฤศจิกายน 2016

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก F4F-4

ข้อมูล: Grumman F6F Hellcat
206F6F-5
เครื่องบินขับไล่ F6F-5
เครื่องบินขับไล่ ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CV, CVL, LHA รางวัล Ranking เดือนพฤษภาคม 2017 ข้อมูล: Grumman F6F Hellcat
207

Zuiun (631 Air Group)
เครื่องบินทะเล 瑞雲(六三一空)
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+7
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
CAV, BBV, AV, SSV, AO, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, ยูระ ไคนิ รางวัล Ranking เดือนธันวาคม 2016
208Seiran (631 Air Group)
เครื่องบินทะเล 晴嵐(六三一空)
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+12
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+3
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+6
CAV, BBV, AV, SSV, AO, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, ยูระ ไคนิ รางวัลเควสท์
209

Saiun (Disassembled for Transport)
วัตถุดิบในการขนส่ง 彩雲(輸送用分解済)
วัตถุดิบในการขนส่ง CAV, BBV, CVL, CV, SSV, AV, AR, LHA เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์พิเศษที่ใช้ได้เฉพาะในด่าน E-3 ของอีเวนท์ฤดูหนาว 2017 เท่านั้น โดยผู้เล่นสามารถหาได้จากเควสท์เฉพาะสำหรับอีเวนท์นี้ ซึ่งจะหายไปเมื่อใช้งาน และเมื่อจบด่าน E-3 แล้ว จะไม่สามารถสร้างได้อีกเลย
210

Submarine Radar & Waterproof Periscope
เรดาร์เรือดำน้ำ 潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡
อุปกรณ์เรือดำน้ำ ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+8
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
SS, SSV เป็นรางวัลเมื่อผ่านด่าน E-2 ในอีเวนท์ฤดูหนาว 2017 ระดับ กลาง - ยาก

No. 211-220

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
211


Submarine Radar & Passive Radiolocator (E27)
เรดาร์เรือดำน้ำ 潜水艦搭載電探&逆探(E27)
อุปกรณ์เรือดำน้ำ ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าหลบหลีก+11
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
SS, SSV มีติดมากับอิ-13
212


Saiun (Eastern Caroline Air Group)
เครื่องบินสอดแนม 彩雲(東カロリン空)
เครื่องบินสอดแนม ค่าปืนใหญ่+1
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+10
CV, CVL ป้องกันการเจอ Crossing the T (เสียเปรียบ)
213

Late Model Bow Torpedo Mount (6 tubes)
ตอร์ปิโด 後期型艦首魚雷(6門)
ตอร์ปิโดเรือดำน้ำ ค่าตอร์ปิโด +15
ค่าความแม่นยำ +3
ค่าหลบหลีก +1
ใกล้ SS, SSV รางวัล Ranking เดือนมกราคม 2017 (Top 500)
214


Skilled Sonar Personnel + Late Model Bow Torpedo Mount (6 tubes)
ตอร์ปิโด 熟練聴音員+後期型艦首魚雷(6門)
ตอร์ปิโดเรือดำน้ำ ค่าตอร์ปิโด +15
ค่าความแม่นยำ +5
ค่าหลบหลีก +4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS +1
ใกล้ SS, SSV รางวัล Ranking เดือนมกราคม 2017 (Top 20)
215


Ro.44 Fighter Seaplane bis
เครื่องบินทะเลขับไล่ Ro.44水上戦闘機bis
เครื่องบินทะเลขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3
AV, BBV, CAV, AO, SSV, AS, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, นางาโตะคลาสร่างไคขึ้นไป, ยามาโตะคลาสร่างไค, ยูระ ไคนิ หาได้ด้วยระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก เครื่องบินทะเล Ro.44水上戦闘機
216


Type 2 Fighter Seaplane Kai (Skilled)
เครื่องบินทะเลขับไล่ 二式水戦改(熟練)
เครื่องบินทะเลขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
AV, BBV, CAV, AO, SSV, AS, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, นางาโตะคลาสร่างไคขึ้นไป, ยามาโตะคลาสร่างไค, ยูระ ไคนิ รางวัลเควสท์ F51, F52
217

Kyoufuu Kai
เครื่องบินทะเลขับไล่ 強風改
เครื่องบินทะเลขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าหลบหลีก+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
AV, BBV, CAV, AO, SSV, AS, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, นางาโตะคลาสร่างไคขึ้นไป, ยามาโตะคลาสร่างไค, ยูระ ไคนิ รางวัล Ranking ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ข้อมูล: Kawanishi N1K
218

Type 4 Fighter Hayate
เครื่องบินขับไล่กองทัพบก 四式戦 疾風
เครื่องบินกองทัพบก ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าต่อต้านระเบิด+1
ค่าสกัดกั้น+1
- รางวัลด่าน E-3 ในอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2017 ข้อมูล: Nakajima Ki-84
219

Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber)
เครื่องบินทิ้งระเบิด 零式艦戦63型(爆戦)
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าทิ้งระเบิด+5
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
CV, CVL รางวัล Ranking ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

รางวัลเควสท์

220


8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns
ปืนลำกล้องมุมสูง 8cm高角砲改+増設機銃
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+7
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ รางวัลเควสท์

No. 221-230

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
221
Type 1 Fighter Hayabusa Model II
เครื่องบินขับไล่กองทัพบก 一式戦 隼II型
เครื่องบินกองทัพบก ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าสกัดกั้น+2
- รางวัล Ranking ประจำเดือนมีนาคม 2017

รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2017

222

Type 1 Fighter Hayabusa Model III A
เครื่องบินขับไล่กองทัพบก 一式戦 隼III型甲
เครื่องบินกองทัพบก ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+7
ค่าต่อต้านระเบิด+1
ค่าสกัดกั้น+3
- รางวัล Ranking ประจำเดือนมีนาคม 2017

รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2017

223


Type 1 Fighter Hayabusa Model III A (54th Squadron)
เครื่องบินขับไล่กองทัพบก 一式戦 隼III型甲(54戦隊)
เครื่องบินกองทัพบก ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าต่อต้านระเบิด+1
ค่าสกัดกั้น+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
- รางวัล Ranking ประจำเดือนมีนาคม 2017

รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2017

224


Bomb-carrying Type 1 Fighter Hayabusa Model III Kai (55th Squadron)
เครื่องบินขับไล่กองทัพบก 爆装一式戦 隼III型改(55戦隊)
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม ค่าปืนใหญ่+3
ค่าทิ้งระเบิด+8
ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
- รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2017
225Type 1 Fighter Hayabusa Model II (64th Squadron)
เครื่องบินขับไล่กองทัพบก 一式戦 隼II型(64戦隊)
เครื่องบินกองทัพบก ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+11
ค่าต่อต้านระเบิด+1
ค่าสกัดกั้น+5
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
- รางวัล Ranking ประจำเดือนมีนาคม 2017

รางวัลอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2017

226 Type 95 Depth Charge
ระเบิดน้ำลึก 九五式爆雷
ระเบิดน้ำลึก ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4 DD, CL, CLT, AV, CT, DE
227
Type 2 Depth Charge
ระเบิดน้ำลึก 二式爆雷
ระเบิดน้ำลึก ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+7 DD, CL, CLT, AV, CT, DE
228
Type 96 Fighter Kai
เครื่องบินขับไล่ 九六式艦戦改
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าหลบหลีก+1
CV, CVL, LHA มีติดมากับคาสุกะมารุ
229
12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model)
ปืนลำกล้องมุมสูง 12.7cm単装高角砲(後期型)
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE
230


Toku Daihatsu Landing Craft + 11th Tank Regiment
เรือยกพลขึ้นบก 特大発動艇+戦車第11連隊
อุปกรณ์ยกพลขึ้นบก อ่านได้ที่ อุปกรณ์ยกพลขึ้นบก รางวัลในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2017

No. 231-240

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
231
30.5cm Triple Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่ 30.5cm三連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+16
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+1
ไกล BB, BBV มีติดมากับกันกุต
232

30.5cm Triple Gun Mount Kai
ปืนหลักขนาดใหญ่ 30.5cm三連装砲改
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+17
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าหลบหลีก+1
ไกล BB, BBV มีติดมากับออคเทียบราสกายา รีวาลูซาและกันกุต ดวา
233F4U-1D
เครื่องบินทิ้งระเบิด F4U-1D
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+7
ค่าทิ้งระเบิด+7
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าหลบหลีก+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CV, CVL รางวัล Ranking ประจำเดือนพฤษภาคม 2017 ข้อมูล: Vought F4U Corsair
234

15.5cm Triple Secondary Gun Mount Kai
ปืนรอง 15.5cm三連装副砲改
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+7
ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าความแม่นยำ+4
ค่าหลบหลีก+1
ปานกลาง CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 15.5cm三連装副砲 หรือคอนเวิร์ทมาจาก 15.5cm三連装砲改 ที่ตีบวก ★MAX
235

15.5cm Triple Gun Mount Kai
ปืนหลักขนาดกลาง 15.5cm三連装砲改
ปืนหลักขนาดกลาง ค่าปืนใหญ่+7
ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าหลบหลีก+1
ปานกลาง CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV, CT หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 15.5cm三連装砲 หรือคอนเวิร์ทมาจาก 15.5cm三連装副砲改 ที่ตีบวก ★MAX
23641cm Triple Gun Mount Kai
ปืนหลักขนาดใหญ่ 41cm三連装砲改
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+22
ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+4
ไกล BB, BBV รางวัล Ranking ประจำเดือนเมษายน 2017

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 試製41cm三連装砲

237Zuiun (634 Air Group/Skilled)
เครื่องบินทะเล 瑞雲(六三四空/熟練)
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+9
ค่าต่อสู้อากาศยาน+4
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+6
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+7
CAV, BBV, AV, SSV, AO, CA, FBB อิตาลีร่างไคขึ้นไป, ยูระ ไคนิ เป็นรางวัลเควสท์ F58
238

Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B
เครื่องบินทะเล 零式水上偵察機11型乙
เครื่องบินทะเลสอดแนม ค่าทิ้งระเบิด+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+7
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+6
CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV, AS, CT, AO มีติดมากับยูระ ไคนิ
239


Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B (Skilled)
เครื่องบินทะเล 零式水上偵察機11型乙(熟練)
เครื่องบินทะเลสอดแนม ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+8
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+8
CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV, AS, CT, AO รางวัลด่าน E-1 ระดับโอทสึ, โคในอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2017
240


Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model)
เรดาร์ 22号対水上電探改四(後期調整型)
เรดาร์ขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+1
ค่าความแม่นยำ+9
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+7
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV รางวัล Ranking เดือนตุลาคม 2017

No. 241-250

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
241

Combat Ration (Special Onigiri)
Combat Ration Icon.png 戦闘糧食(特別なおにぎり)
เสบียงศึก ทุกประเภท รางวัลเควสท์

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 戦闘糧食

242
Swordfish
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด Swordfish
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าปืนใหญ่+2
ค่าตอร์ปิโด+3
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัล Ranking ประจำเดือนมิถุนายน 2017 ข้อมูล: Fairey Swordfish
243

Swordfish Mk.II (Skilled)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด Swordfish Mk.II(熟練)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าปืนใหญ่+3
ค่าตอร์ปิโด+5
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+6
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัล Ranking ประจำเดือนมิถุนายน 2017 ข้อมูล: Fairey Swordfish
244


Swordfish Mk.III (Skilled)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด Swordfish Mk.III(熟練)
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าปืนใหญ่+4
ค่าตอร์ปิโด+8
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+10
ค่าความแม่นยำ+4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัลด่าน E-7 เฉพาะระดับโคของอีเวนท์ฤดูร้อน 2017 ข้อมูล: Fairey Swordfish
245


38cm Quadruple Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่ 38cm四連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+21
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าความแม่นยำ+1
ไกล BB, BBV มีติดมากับริเชอลิเยอ ข้อมูล: 380 mm/45 (14.96") Model 1935
24638cm Quadruple Gun Mount Kai
ปืนหลักขนาดใหญ่ 38cm四連装砲改
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+22
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+3
ปานกลาง BB, BBV มีติดมากับริเชอลิเยอ ไค ข้อมูล: 380 mm/45 (14.96") Model 1935
247

15.2cm Triple Gun Mount
ปืนรอง 15.2cm三連装砲
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+6
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าความแม่นยำ+3
ปานกลาง CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ มีติดมากับริเชอลิเยอ
248
Skua
เครื่องบินทิ้งระเบิด Skua
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าทิ้งระเบิด+4
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าหลบหลีก+2
CV, CVL มีติดมากับอาร์ค รอยัล
249
Fulmar
เครื่องบินขับไล่ Fulmar
เครื่องบินขับไล่ ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+2
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CV, CVL, LHA มีติดมากับอาร์ค รอยัล ไค
250

Spitfire Mk.I
เครื่องบินขับไล่กองทัพบก Spitfire Mk.I
เครื่องบินกองทัพบก ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+7
ค่าต่อต้านระเบิด+2
ค่าสกัดกั้น+1
- รางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2017 ข้อมูล: Supermarine Spitfire

No. 251-260

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
251


Spitfire Mk.V
เครื่องบินขับไล่กองทัพบก Spitfire Mk.V
เครื่องบินกองทัพบก ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าต่อต้านระเบิด+3
ค่าสกัดกั้น+2
- รางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2017 ข้อมูล: Supermarine Spitfire
252


Seafire Mk.III Kai
เครื่องบินขับไล่ Seafire Mk.III改
เครื่องบินขับไล่ ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
CV, CVL, LHA รางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2017 ข้อมูล: Supermarine Seafire
253Spitfire Mk.IX (Skilled)
เครื่องบินขับไล่กองทัพบก Spitfire Mk.IX(熟練)
เครื่องบินกองทัพบก ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าต่อต้านระเบิด+2
ค่าสกัดกั้น+4
- รางวัลอีเวนท์ฤดูร้อน 2017 ข้อมูล: Supermarine Spitfire
254


F6F-3N
เครื่องบินขับไล่ตอนกลางคืน F6F-3N
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+4
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
CV, CVL, LHA รางวัล Ranking เดือนกรกฎาคม 2017

รางวัลเควสท์ F61

ข้อมูล: Grumman F6F Hellcat
255F6F-5N
เครื่องบินขับไล่ตอนกลางคืน F6F-5N
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+5
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าหลบหลีก+3
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+3
CV, CVL, LHA รางวัล Ranking เดือนกรกฎาคม 2017

รางวัลเควสท์ F63

ข้อมูล: Grumman F6F Hellcat
256

TBF
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด TBF
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าปืนใหญ่+2
ค่าตอร์ปิโด+9
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+6
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัลเควสท์ A80, B105, B106 ข้อมูล: Grumman TBF Avenger
257


TBM-3D
เครื่องบินโจมตีตอนกลางคืน TBM-3D
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด ค่าปืนใหญ่+2
ค่าตอร์ปิโด+9
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+8
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+4
CV, CVL (ยกเว้นคาสุกะมารุ), ฮายาซุย ไค รางวัลเควสท์ F62 ข้อมูล: Grumman TBM Avenger
258

Night Operation Aviation Personnel
บุคลากรการบิน 夜間作戦航空要員
บุคลากรการบิน ค่าปืนใหญ่+1
ค่าเกราะ+1
ปานกลาง CAV, BBV, CVL, CV, AO, อากิสึชิมะ ไค, กงมองดอง เตสต์, ซารา due, ยูระ ไคนิ รางวัลเควสท์ B105
259


Night Operation Aviation Personnel + Skilled Deckhands
บุคลากรการบิน 夜間作戦航空要員+熟練甲板員
บุคลากรการบิน ค่าปืนใหญ่+3
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
ไกล CAV, BBV, CVL, CV, AO, อากิสึชิมะ ไค, กงมองดอง เตสต์, ซารา due, ยูระ ไคนิ รางวัลเควสท์ B106
260

Type124 ASDIC
โซนาร์ Type124 ASDIC
โซนาร์ ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+11
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
DD, CL, CLT, SS, SSV, อากิสึชิมะ ไค, กงมองดอง เตสต์, CT, DE, ไทโยร่างไคขึ้นไป รางวัล Ranking เดือนสิงหาคม 2017

No. 261-270

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
261


Type144/147 ASDIC
โซนาร์ Type144/147 ASDIC
โซนาร์ ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+13
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าหลบหลีก+1
DD, CL, CLT, SS, SSV, อากิสึชิมะ ไค, กงมองดอง เตสต์, CT, DE, ไทโยร่างไคขึ้นไป รางวัล Ranking เดือนสิงหาคม 2017
262HF/DF + Type144/147 ASDIC
โซนาร์ HF/DF + Type144/147 ASDIC
โซนาร์ ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+15
ค่าความแม่นยำ+3
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+2
DD, CL, CLT, SS, SSV, อากิสึชิมะ ไค, กงมองดอง เตสต์, CT, DE, ไทโยร่างไคขึ้นไป รางวัล Ranking เดือนสิงหาคม 2017
263


Shiden Kai (343 Air Group) 301st Fighter Squadron
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก 紫電改(三四三空) 戦闘301
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก ค่าต่อสู้อากาศยาน+11
ค่าเกราะ+2
ค่าต่อต้านระเบิด+2
ค่าสกัดกั้น+3
รางวัล E-7 ระดับโคในอีเวนท์ฤดูหนาว 2018
264
265
266
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2
ปืนหลักขนาดเล็ก 12.7cm連装砲C型改二
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+3
ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+1
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE มีติดมากับมิจิชิโอะ ไคนิ

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 12.7cm連装砲B型改二

267

12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2
ปืนหลักขนาดเล็ก 12.7cm連装砲D型改二
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+3
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE รางวัล Ranking เดือนพฤศจิกายน 2017, มีติดมากับนากานามิ ไคนิ

หาได้จากระบบพัฒนาอาวุธโดยอาคาชิ โดยอัพเกรดจาก 12.7cm連装砲C型改二

268

Arctic Camouflage (+ Arctic Equipment)
เกราะกันตอร์ปิโด 北方迷彩(+北方装備)
เกราะเสริม (ขนาดกลาง) ค่าเกราะ+2
ค่าหลบหลีก+2
CA, CAV, CVL, AV, AS, AR, CT, Верный, คาโมะอิ ไคโบะ, ทามะ ไค/ไคนิ, คิโสะ ไค/ไคนิ รางวัล Ranking ของเดือนตุลาคม 2017, มีติดมากับทามะ ไคนิ
269

Prototype Toukai
เครื่องบินฐานทัพลาดตระเวน 試製東海
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม ค่าทิ้งระเบิด+2
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+10
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+5
- รางวัลด่าน E-2 ระดับโอทสึ, โคในอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2017 ข้อมูล: Kyushu Q1W
270


Toukai (901 Air Group)
เครื่องบินฐานทัพลาดตระเวน 東海(九〇一空)
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม ค่าทิ้งระเบิด+2
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+11
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+6
- รางวัลด่าน E-3 ระดับโคในอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2017

No. 271-280

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
271


Shiden Kai 4
เครื่องบินขับไล่ 紫電改四
เครื่องบินขับไล่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+10
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+3
CV, CVL, LHA รางวัลด่าน E-4 ระดับโอทสึ, โคในอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2017
272Striking Force Fleet Command Facility
หอบังคับการ 遊撃部隊 艦隊司令部
ศูนย์บัญชาการ ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+1
CL, CLT, CT, CA, CAV, BB, BBV, CV, CVL(ยกเว้น คาสุกะมารุ), AV, LHA, AS, คาสุมิ ไคนิ, คาโมะอิ ไคโบะ รางวัลเควสท์ F64
273


Saiun (4th Recon)
เครื่องบินสอดแนม 彩雲(偵四)
เครื่องบินสอดแนม ค่าต่อสู้อากาศยาน+2
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+10
CV, CVL รางวัล Ranking ประจำเดือนธันวาคม 2017
274


12cm 30-tube Rocket Launcher Kai 2
ปืนต่อสู้อากาศยาน 12cm30連装噴進砲改二
ปืนต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+3
ทุกประเภทยกเว้น SS, SSV รางวัล Ranking ประจำเดือนธันวาคม 2017
275


10cm Twin High-angle Gun Mount Kai + Additional Machine Guns
ปืนลำกล้องมุมสูง 10cm連装高角砲改+増設機銃
ปืนรอง ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ CL (ยกเว้น ทัตสึตะ ไคนิ), CLT, CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, LHA, AR, AS, CT, คาโมะอิ ไคโบะ มีติดมากับมุซาชิ ไคนิ
276


46cm Triple Gun Mount Kai
ปืนหลักขนาดใหญ่ 46cm三連装砲改
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+27
ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าเกราะ+2
ค่าความแม่นยำ+2
ไกลมาก BB, BBV รางวัล Ranking ประจำเดือนธันวาคม 2017
277


FM-2
เครื่องบินทิ้งระเบิด FM-2
เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่าปืนใหญ่+2
ค่าทิ้งระเบิด+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าความแม่นยำ+2
ค่าหลบหลีก+2
CV, CVL รางวัล Ranking ประจำเดือนธันวาคม 2017
278

SK Radar
เรดาร์ SK レーダー
เรดาร์ขนาดใหญ่ ค่าต่อสู้อากาศยาน+8
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+10
ทุกประเภทยกเว้น DD, SS, SSV, LHA, AS, AR รางวัลอีเวนท์ฤดูหนาว 2018
279


SK & SG Radar
เรดาร์ SK&SG レーダー
เรดาร์ขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+1
ค่าต่อสู้อากาศยาน+9
ค่าความแม่นยำ+4
ค่าหลบหลีก+4
ค่าค้นหาศัตรู/LOS+12
ปานกลาง ทุกประเภทยกเว้น DD, SS, SSV, LHA, AS, AR รางวัลอีเวนท์ฤดูหนาว 2018
280

QF 4.7inch Gun Mk.XII Kai
ปืนหลักขนาดเล็ก 4.7inch砲 Mk.XII改
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+3
ค่าต่อสู้อากาศยาน+3
ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE มีติดมากับจาร์วิส

No. 281-290

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
28151cm Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดใหญ่ 51cm連装砲
ปืนหลักขนาดใหญ่ ค่าปืนใหญ่+32
ค่าต่อสู้อากาศยาน+5
ค่าเกราะ+2
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก-1
ไกลมาก ชั้นนางาโตะร่างไคขึ้นไป, ชั้นยามาโตะ รางวัลอีเวนท์ฤดูหนาว 2018
282

130mm B-13 Twin Gun Mount
ปืนหลักขนาดเล็ก 130mm B-13連装砲
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+4
ค่าต่อสู้อากาศยาน+1
ค่าเกราะ+1
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE รางวัลด่าน E-4 ในอีเวนท์ฤดูหนาว 2018
มีติดมากับทาชเคนต์
ข้อมูล: 130 mm/50 B13 Pattern 1936
283
533mm Triple Torpedo Mount
ตอร์ปิโด 533mm 三連装魚雷
ตอร์ปิโด ค่าปืนใหญ่+1
ค่าตอร์ปิโด+5
ค่าหลบหลีก+1
ใกล้ DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV, CT, บิสมาร์ค drei มีติดมากับทาชเคนต์ ไค
284

5inch Single Gun Mount Mk.30
ปืนลำกล้องมุมสูง 5inch単装砲 Mk.30
ปืนหลักขนาดเล็ก ค่าปืนใหญ่+2
ค่าต่อสู้อากาศยาน+6
ค่าเกราะ+1
ค่าความแม่นยำ+1
ค่าหลบหลีก+2
ใกล้ DD, CL, CLT, AV, LHA, AS, AR, CT, DE รางวัล Ranking ประจำเดือนมกราคม 2018
285
286
287
288
289
290

No. 291-300

# ระดับ ชื่อ ชนิดอาวุธ Stats + ระยะการยิง ประเภทเรือที่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ เพิ่มเติม
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

แบบแยกประเภท