แม่แบบ:Shipinfo

จาก Kancolle Wiki Thai 改三
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Name?

สเตตัส
Health HP no data ค่าปืนใหญ่ ปืนใหญ่ no data
ค่าเกราะ เกราะ no data ค่าตอร์ปิโด ตอร์ปิโด no data
ค่าหลบหลีก หลบหลีก no data ค่าต่อสู้อากาศยาน ต่อสู้อากาศยาน no data
จำนวนเครื่องบิน จำนวนเครื่องบินรวม no data ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW ต่อต้านเรือดำน้ำ no data
ความเร็ว ความเร็ว no data ค่าค้นหาศัตรู/LOS ค้นหาศัตรู no data
ระยะการยิง ระยะการยิง no data โชค โชค no data
การใช้ทรัพยากร
Fuel.png น้ำมัน no data Ammunition.png กระสุน no data
เวลาในการสร้าง ช่องใส่อุปกรณ์
no data no data
อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย
- no data
- no data
- no data
- no data
  • Parameters need not follow the order shown below, however it is highly recommended for easier editing
  • Empty or parameters left out will be autofilled with "no data"
  • Color Rarity; use color= ( skyblue / cyan / silver / gold / violet )
  • For ships with aircraft capabilities, use Template:Shipinfo2
  • For ships without aircraft capabilities and remodel use Template:Shipinfo3
  • For ships with aircraft capabilities and remodel use Template:Shipinfo4
{{shipinfo
| name=Mutsuki
| japanesename=睦月
| id=31
| image=[[File:031.jpg]]
| color=Cyan
| type=Destroyer
| class=Mutsuki
| firepower=6
| torpedo=18
| AA=7
| ASW=16
| LOS=4
| luck=12
| hp=13
| armor=5
| evasion=37
| aircraft=0
| speed=Fast
| range=Short
| fuel=15
| ammo=15
| time=18:00
| slot=2
| slot1=[[12cm Single Gun Mount|12cm単装砲]]
| typeslot1={{RedGunLight}}
| slot2=[[7.7mm Machine Gun|7.7mm機銃]]
| typeslot2={{GreenGunMG}}
| slot3=-Locked-
| slot4=-Locked-
}}


Mutsuki

No.31 睦月

Destroyer ชั้นMutsuki

031.jpg
สเตตัส
Health HP 13 ค่าปืนใหญ่ ปืนใหญ่ 6
ค่าเกราะ เกราะ 5 ค่าตอร์ปิโด ตอร์ปิโด 18
ค่าหลบหลีก หลบหลีก 37 ค่าต่อสู้อากาศยาน ต่อสู้อากาศยาน 7
จำนวนเครื่องบิน จำนวนเครื่องบินรวม 0 ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW ต่อต้านเรือดำน้ำ 16
ความเร็ว ความเร็ว Fast ค่าค้นหาศัตรู/LOS ค้นหาศัตรู 4
ระยะการยิง ระยะการยิง Short โชค โชค 12
การใช้ทรัพยากร
Fuel.png น้ำมัน 15 Ammunition.png กระสุน 15
เวลาในการสร้าง ช่องใส่อุปกรณ์
18:00 2
อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย
ปืนหลักขนาดเล็ก 12cm単装砲
ปืนต่อสู้อากาศยาน 7.7mm機銃
- -Locked-
- -Locked-