กองเรือศัตรู

จาก Kancolle Wiki Thai 改三

เรือพิฆาต (DD)

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ คัทอิน หมายเหตุ
เรือพิฆาต อิคลาส

駆逐イ級 (คุจิคุ อิคิว?)

เรือพิฆาต อิคลาส 1 20 5 15 6 5 5inch Single Cannon
เรือพิฆาต อิคลาส Elite 1 30 15 32 10 12 5inch Single Cannon
21inch Torpedo Mk.II
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด Elite
เรือพิฆาต อิคลาส เรือธง 1 39 32 60 24 24 Abyssal Surface Radar
Abyssal Sonar Mk.II
Abyssal Depth Charge
เรือธง
เรือพิฆาต อิคลาส รุ่นหลัง 1 35 38 60 30 22 5inch Single Cannon
Abyssal Sonar Mk.II
Abyssal Depth Charge
รุ่นหลัง
เรือพิฆาต อิคลาส รุ่นหลัง Elite 1 39 48 76 40 30 5inch Dual Cannon
5inch Dual Cannon
Abyssal Sonar Mk.II
ยิงสองครั้ง รุ่นหลัง Elite
เรือพิฆาต โระคลาส

駆逐ロ級 (คุจิคุ โระคิว?)

เรือพิฆาต โระคลาส 1 22 7 16 7 6 5inch Dual Cannon
เรือพิฆาต โระคลาส Elite 1 35 20 32 12 14 5inch Dual Cannon
21inch Torpedo Mk.II
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด Elite
เรือพิฆาต โระคลาส เรือธง 1 43 33 60 24 24 5inch Dual Cannon
21inch Torpedo Mk.II
Abyssal Depth Charge
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด เรือธง
เรือพิฆาต โระคลาส รุ่นหลัง 1 37 38 66 32 26 5inch Single Cannon
Abyssal Sonar Mk.II
Abyssal Depth Charge
รุ่นหลัง
เรือพิฆาต โระคลาส รุ่นหลัง Elite 1 43 58 88 44 36 5inch Dual Cannon
5inch Dual Cannon
Abyssal Sonar Mk.II
ยิงสองครั้ง รุ่นหลัง Elite
เรือพิฆาต ฮะคลาส

駆逐ハ級 (คุจิคุ ฮะคิว?)

เรือพิฆาต ฮะคลาส 1 24 6 16 6 7 5inch Dual Cannon
21inch Torpedo Mk.II
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด
เรือพิฆาต ฮะคลาส Elite 1 40 15 32 14 16 5inch Dual Cannon
High-speed Abyssal Torpedo
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด Elite
เรือพิฆาต ฮะคลาส เรือธง 1 47 30 60 24 27 5inch Dual Cannon
21inch Torpedo Mk.II
Abyssal Depth Charge
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด เรือธง
เรือพิฆาต ฮะคลาส รุ่นหลัง 1 38 44 72 36 29 5inch Single Cannon
High-speed Abyssal Torpedo
Abyssal Depth Charge
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด รุ่นหลัง
เรือพิฆาต ฮะคลาส รุ่นหลัง Elite 1 46 58 76 48 36 5inch Dual Cannon
Abyssal Sonar Mk.II
Abyssal Depth Charge
รุ่นหลัง Elite
เรือพิฆาต นิคลาส

駆逐ニ級 (คุจิคุ นิคิว?)

เรือพิฆาต นิคลาส 1 28 8 24 8 9 5inch Dual Cannon
21inch Torpedo Mk.II
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด
เรือพิฆาต นิคลาส Elite 1 45 20 40 18 18 5inch Dual Cannon
High-speed Abyssal Torpedo
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด Elite
เรือพิฆาต นิคลาส รุ่นหลัง 1 40 48 84 38 33 5inch Single Cannon
High-speed Abyssal Torpedo
Abyssal Depth Charge
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด รุ่นหลัง
เรือพิฆาต นิคลาส รุ่นหลัง Elite 1 49 64 98 48 48 5inch Dual Cannon
5inch Dual Cannon
Abyssal Sonar Mk.II
ยิงสองครั้ง รุ่นหลัง Elite

เรือลาดตระเวนเบา (CL)

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ คัทอิน หมายเหตุ
เรือลาดตระเวนเบา โฮะคลาส

軽巡洋艦ホ級 (เคย์จุนโยวคัง โฮะคิว?)

เรือลาดตระเวนเบา โฮะคลาส 1 33 14 24 10 15 5inch Single AA Cannon
Abyssal Recon Plane
เรือลาดตระเวนเบา โฮะคลาส Elite 1 48 30 40 20 30 5inch Single AA Cannon
Abyssal Recon Plane
Elite
เรือลาดตระเวนเบา โฮะคลาส เรือธง 1 53 42 72 27 36 5inch Single AA Cannon
Abyssal Depth Charge
Abyssal Sonar
เรือธง
เรือลาดตระเวนเบา เฮะคลาส

軽巡洋艦ヘ級 (เคย์จุนโยวคัง เฮะคิว?)

เรือลาดตระเวนเบา เฮะคลาส 1 36 16 28 12 18 6inch Twin Rapid-fire Cannon
Abyssal Recon Plane
เรือลาดตระเวนเบา เฮะคลาส Elite 1 52 34 48 23 32 6inch Twin Rapid-fire Cannon
Abyssal Recon Plane
Elite
เรือลาดตระเวนเบา เฮะคลาส เรือธง 1 57 48 80 30 39 6inch Twin Rapid-fire Cannon
Abyssal Recon Plane
Abyssal Depth Charge
Abyssal Sonar
เรือธง
เรือลาดตระเวนเบา โทะคลาส

軽巡洋艦ト級 (เคย์จุนโยวคัง โทะคิว?)

เรือลาดตระเวนเบา โทะคลาส 1 39 24 28 12 20 6inch Twin Rapid-fire Cannon
21inch Torpedo
Abyssal Recon Plane
เรือลาดตระเวนเบา โทะคลาส Elite 1 55 36 48 24 36 6inch Twin Rapid-fire Cannon
21inch Torpedo
Abyssal Recon Plane
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโด Elite
เรือลาดตระเวนเบา สึคลาส

軽巡洋艦ツ級 (เคย์จุนโยวคัง สึคิว?)

เรือลาดตระเวนเบา สึคลาส 1 48 58 84 88 55 5inch Twin Dual Purpose Cannon
5inch Twin Dual Purpose Cannon
Abyssal Sonar Mk II
Abyssal Recon Plane
ยิงสองครั้ง
เรือลาดตระเวนเบา สึคลาส Elite 1 66 64 92 96 68 5inch Twin Dual Purpose Cannon
5inch Twin Dual Purpose Cannon
Abyssal Sonar Mk II
Abyssal Recon Plane
ยิงสองครั้ง Elite

เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด (CLT)

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ คัทอิน หมายเหตุ
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด จิคลาส

(雷巡チ級 ไรจุน จิคิว)

เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด จิคลาส 1 48 18 48 10 22 5inch Single AA Cannon
21inch Torpedo
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด จิคลาส Elite 1 50 35 72 20 34 6inch Twin Rapid-fire Cannon
21inch Torpedo Mk.II
21inch Torpedo Mk.II
ตอร์ปิโดตอร์ปิโดตอร์ปิโด Elite
เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด จิคลาส เรือธง 1 70 50 120 30 60 6inch Twin Rapid-fire Cannon
High-speed Abyssal Torpedo
High-speed Abyssal Torpedo
ตอร์ปิโดตอร์ปิโดตอร์ปิโด เรือธง

เรือลาดตระเวนหนัก (CA)

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ คัทอิน หมายเหตุ
เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส

(重巡リ級 จูจุน ริคิว)

เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส 1 58 32 32 16 28 8inch Triple Cannon
21inch Torpedo
Abyssal Recon Plane
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด
เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส Elite 1 60 58 42 30 60 8inch Triple Cannon
6inch Twin Rapid-fire Cannon
Abyssal Recon Plane
ยิงสองครั้ง Elite
เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส เรือธง 1 76 68 48 40 70 8inch Triple Cannon
6inch Twin Rapid-fire Cannon
High-speed Abyssal Torpedo
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด เรือธง
เรือลาดตระเวนหนัก ริคลาส ไค 1 88 88 80 58 80 8inch Triple Cannon
8inch Triple Cannon
High-speed Abyssal Torpedo
Abyssal Recon Plane
เรือธงที่รีโมเดลแล้ว
เรือลาดตระเวนหนัก เนะคลาส

重巡洋艦ネ級 (Juujunyoukan Ne-kyuu?)

Heavy Cruiser Ne Class 1 80 73 66 72 82 8inch Triple Gun Mount
8inch Triple Gun Mount
22inch Torpedo Late Model
Abyssal Recon Plane
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด
Heavy Cruiser Ne Class Elite 1 88 79 74 79 89 8inch Triple Gun Mount
8inch Triple Gun Mount
22inch Torpedo Late Model
Abyssal Recon Plane
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด Elite

เรือบรรทุกเครื่องบินเบา (CVL)

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ คัทอิน เครื่องบินขับไล่ หมายเหตุ
เรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาส

(軽母ヌ級 เคย์โบ นุคิว)

เรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาส 1 65 0 0 15 25 Abyssal Fighter
Abyssal Dive Bomber
Abyssal Torpedo Bomber
8
เรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาส Elite 1 70 0 0 15 35 Abyssal Fighter Mk.II
Abyssal Dive Bomber
Abyssal Torpedo Bomber
24 Elite
เรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาส เรือธง 1 84 18 0 36 70 Abyssal Fighter Mk.II
Abyssal Dive Bomber Mk.II
Abyssal Dive Bomber Mk.II
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
23 เรือธง
โจมตีเรือดำน้ำได้
ปล่อยเครื่องบินมาโจมตีตอนกลางคืนได้

เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน (CV)

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ คัทอิน เครื่องบินขับไล่ หมายเหตุ
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส

(空母ヲ級 คูโบ โอะคิว)

เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส 1 85 0 0 30 40 Abyssal Fighter
Abyssal Dive Bomber
Abyssal Torpedo Bomber
10
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส Elite 1 88 0 0 40 55 Abyssal Fighter Mk.II
Abyssal Dive Bomber Mk.II
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
27 Elite
เรือบรรทุกบินมาตรฐาน โอะคลาส เรือธง 1 96 25 0 50 80 Abyssal Fighter Mk.II
Abyssal Dive Bomber Mk.II
Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
28 เรือธง
ปล่อยเครื่องบินมาโจมตีตอนกลางคืนได้
เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาส เรือธง II 1 96 25 0 50 80 Abyssal Hellcat Fighter
Abyssal Hell Diver
Abyssal Avenger Torpedo Bomber
76

เรือธงบรรทุกเครื่องบิน Hell Cat
ปล่อยเครื่องบินออกมาโจมตีในตอนกลางคืนได้
ปรากฏในฉาก 3-5, 6-1 และ 6-2

เรือบรรทุกบินมาตรฐาน โอะคลาส ไค เรือธง 1 160 40 0 90 120 Abyssal Fighter Mk.III
Abyssal Torpedo Bomber Mk.III
Abyssal Dive Bomber Mk.III
Abyssal Dive Bomber Mk.III
102 เรือธงที่รีโมเดลแล้ว
ปล่อยเครื่องบินมาโจมตีตอนกลางคืนได้

เรือประจัญบาน (BB)

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ คัทอิน หมายเหตุ
เรือประจัญบาน รุคลาส

(戦艦ル級 เซนคัง รุคิว)

เรือประจัญบาน รุคลาส 1 90 65 0 70 70 16inch Triple Cannon
12.5inch Twin Secondary Cannon
Abyssal Recon Plane
ยิงสองครั้ง
เรือประจัญบาน รุคลาส Elite 1 90 85 0 70 85 16inch Triple Cannon
16inch Triple Cannon
12.5inch Twin Secondary Cannon
Surface Radar Mk.I
ปืนหลักขนาดกลางปืนหลักขนาดกลางปืนรอง Elite
เรือประจัญบาน รุคลาส เรือธง 1 98 90 0 80 99 16inch Triple Cannon
16inch Triple Cannon
Abyssal Recon Plane
Surface Radar Mk.I
ยิงสองครั้ง เรือธง
เรือประจัญบาน รุคลาส ไค เรือธง 1 130 110 0 88 110 16inch Triple Cannon
16inch Triple Cannon
Surface Radar Mk.II
Flying-fish Abyssal Recon Plane
ยิงสองครั้ง เรือธงที่รีโมเดลแล้ว
เรือประจัญบาน ทะคลาส

(戦艦タ級 เซนคัง ทะคิว)

เรือประจัญบาน ทะคลาส 1 84 60 0 60 80 16inch Twin Cannon
16inch Twin Cannon
12.5inch Twin Secondary Cannon
Abyssal Recon Plane
ปืนหลักขนาดใหญ่ปืนหลักขนาดใหญ่ปืนรอง
เรือประจัญบาน ทะคลาส Elite 1 88 75 0 65 88 16inch Triple Cannon
16inch Triple Cannon
12.5inch Twin Secondary Cannon
Surface Radar Mk.I
ปืนหลักขนาดกลางปืนหลักขนาดกลางปืนรอง Elite
เรือประจัญบาน ทะคลาส เรือธง 1 90 85 0 70 96 16inch Triple Cannon
16inch Triple Cannon
Abyssal Recon Plane
Surface Radar Mk.I
ยิงสองครั้ง เรือธง

เรือประจัญบานบรรทุกเครื่องบิน (BBV)

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ คัทอิน เครื่องบินขับไล่ อื่นๆ
เรือประจัญบาน เระคลาส

戦艦レ級 (เซนคัง เระคิว?)

เรือประจัญบาน เระคลาส 1 180 90 100 80 110 16inch Triple Cannon
12.5inch Twin Secondary Cannon
High-speed Abyssal Torpedo
Flying-fish Abyssal Dive Bomber
ปืนหลักขนาดกลางตอร์ปิโดตอร์ปิโด 94
ปล่อยเครื่องบินออกมาโจมตีในเฟสการรบน่านฟ้าได้
โจมตีเรือดำน้ำได้
เรือประจัญบาน เระคลาส (อีลีท) 1 270 130 120 100 130 16inch Triple Cannon
12.5inch Twin Secondary Cannon
Abyssal Cuttlefish Torpedo
Flying-fish Abyssal Dive Bomber
ยิงสองครั้ง 107 Elite
ปล่อยเครื่องบินออกมาโจมตีในเฟสการรบน่านฟ้าได้
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้
โจมตีเรือดำน้ำได้

เรือขนส่ง (AP)

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ คัทอิน หมายเหตุ
เรือขนส่ง วะคลาส

(輸送ワ級 ยูโซ วะคิว)

เรือขนส่ง วะคลาส 1 70 0 0 0 10 - ไม่โจมตีใส่เรา
เรือขนส่ง วะคลาส Elite 1 80 15 0 0 35 5inch Single Cannon
3inch Single AA Cannon
3inch Single AA Cannon
ปืนหลักขนาดกลางปืนหลักขนาดกลางปืนหลักขนาดกลาง Elite
เรือขนส่ง วะคลาส เรือธง 1 130 55 0 40 65 6inch Twin Rapid-fire Cannon
5inch Single Cannon
5inch Single Cannon
ปืนหลักขนาดกลางปืนหลักขนาดกลางปืนหลักขนาดกลาง เรือธง

เรือดำน้ำ (SS)

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ คัทอิน หมายเหตุ
เรือดำน้ำ คะคลาส

(潜水カ級 เซนซุย คะคิว)

เรือดำน้ำ คะคลาส 50 24 0 39 0 7 21inch Torpedo
21inch Torpedo
ตอร์ปิโดตอร์ปิโดตอร์ปิโด
เรือดำน้ำ คะคลาส Elite 50 33 0 60 0 21 High-speed Abyssal Torpedo
21inch Torpedo
21inch Torpedo
ตอร์ปิโดตอร์ปิโดตอร์ปิโด Elite

ยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้

เรือดำน้ำ คะคลาส เรือธง 50 37 0 86 0 30 High-speed Abyssal Torpedo
High-speed Abyssal Torpedo
21inch Torpedo
ตอร์ปิโดตอร์ปิโดตอร์ปิโด เรือธง

ยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้

เรือดำน้ำ โยะคลาส

(潜水ヨ級 เซนซุย โยะคิว)

เรือดำน้ำ โยะคลาส 50 30 0 49 0 9 21inch Torpedo Mk.II
21inch Torpedo Mk.II
ตอร์ปิโดตอร์ปิโดตอร์ปิโด
เรือดำน้ำ โยะคลาส Elite 50 39 0 72 0 27 High-speed Abyssal Torpedo
21inch Torpedo Mk.II
21inch Torpedo Mk.II
ตอร์ปิโดตอร์ปิโดตอร์ปิโด Elite

ยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้

เรือดำน้ำ โยะคลาส เรือธง 50 44 0 96 0 36 High-speed Abyssal Torpedo
High-speed Abyssal Torpedo
21inch Torpedo Mk.II
ตอร์ปิโดตอร์ปิโดตอร์ปิโด เรือธง

ยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้

เรือดำน้ำ โสะคลาส

潜水ソ級 (เซนซุย โสะคิว?)

เรือดำน้ำ โสะคลาส 50? 33 0 80 0 15 High-speed Abyssal Torpedo
3inch Single AA Cannon
เรือดำน้ำ โสะคลาส Elite 50? 45 0 100 0 30 High-speed Abyssal Torpedo
High-speed Abyssal Torpedo
3inch Single AA Cannon
ตอร์ปิโดตอร์ปิโดตอร์ปิโด Elite
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้
เรือดำน้ำ โสะคลาส เรือธง 50? 48 30 135 0 42 High-speed Abyssal Torpedo
High-speed Abyssal Torpedo
High-speed Abyssal Torpedo
ตอร์ปิโดตอร์ปิโดตอร์ปิโด เรือธง
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้

บอส

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ การโจมตี เครื่องบินขับไล่ หมายเหตุ
อสูรเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ

装甲空母鬼 (โซโคคูโบกิ (โอนิ)?)

อสูรเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ 1 150 70 80 60 80
 • 16inch Triple Cannon
 • Abyssal Fighter Mk.II
 • Abyssal Dive Bomber Mk.II
44 บอสของด่าน 4-4
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ

装甲空母姫 (โซโคคูโบกิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ 1 270 90 90 70 90
 • 16inch Triple Cannon
 • Abyssal Fighter Mk.II
 • Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
ปืนหลักขนาดกลางปืนหลักขนาดกลาง 48 บอสของด่าน 4-4 จะโผล่มาเมื่อเลือดในเกจบอสต่ำกว่า 25%
ปราการลอยน้ำ

浮遊要塞 (ฟุยูโยไซ?)

ปราการลอยน้ำปราการลอยน้ำปราการลอยน้ำ 1 88 50 40 20 40
 • 8inch Triple Cannon
 • Abyssal Fighter Mk.II
 • Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
27
อสูรที่ทอดสมอ

泊地棲鬼 (ฮาคุจิเซย์กิ (โอนิ)?)

อสูรที่ทอดสมอ 1 180 90 60 70 80
 • AP Shell
 • Abyssal Fighter Mk.II
 • Abyssal Dive Bomber Mk.II
38 บอสของด่าน E-3 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิปี 2013
องค์หญิงที่ทอดสมอ

泊地棲姫 (ฮาคุจิเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงที่ทอดสมอ 1 300 96 90 80 90
 • AP Shell
 • Abyssal Fighter Mk.II
 • Abyssal Dive Bomber Mk.II
38 บอสของด่าน E-4 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิปี 2013
ปราการคุ้มกัน

護衛要塞 (โกเอย์โยไซ?)

ปราการคุ้มกันปราการคุ้มกัน

ปราการคุ้มกัน

1 66 55 45 20 50
 • 8inch Triple Cannon
 • Abyssal Fighter Mk.II
 • Abyssal Dive Bomber Mk.II
 • Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
29 พบได้ในด่านอีเวนท์
อสูรแดนใต้

南方棲鬼 (นันโปเซย์กิ (โอนิ)?)

อสูรแดนใต้ 1 180 90 80 70 90
 • 16inch Triple Cannon
 • 8inch Triple Cannon
 • Abyssal Fighter Mk.II
ยิงสองครั้ง 35 บอสของด่าน E-2 ของอีเวนท์ฤดูร้อนปี 2013)
อสูรการศึกแดนใต้

南方棲戦鬼 (นันโปเซย์เซนกิ (โอนิ)?)

อสูรการศึกแดนใต้ 1 240 120 90 80 10
 • 16inch Triple Cannon
 • Abyssal Fighter Mk.II
 • Abyssal Dive Bomber Mk.II
41 บอสของด่าน E-3 ของอีเวนท์ฤดูร้อนปี 2013 และเป็นบอสของด่าน 5-2 จะโผล่มาเมื่อเลือดในเกจบอสต่ำกว่า 25%
องค์หญิงการศึกแดนใต้

南方棲戦姫 (นันโปเซย์เซนกิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงการศึกแดนใต้ 1 350 160 100 80 120
 • 16inch Triple Cannon
 • 16inch Triple Cannon
 • Abyssal Fighter Mk.II
ยิงสองครั้ง 47 บอสของด่าน E-4 ของอีเวนท์ฤดูร้อนปี 2013 และเป็นบอสของด่าน 5-3
องค์หญิงเรือประจัญบาน

戦艦棲姫 (เซนคังเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงเรือประจัญบาน 1 400 180 0 80 60
 • 16inch Triple Cannon
 • 16inch Triple Cannon
 • 12.5inch Twin Secondary Cannon
 • Surface Radar Mk.II
ปืนหลักขนาดใหญ่ปืนหลักขนาดใหญ่ปืนรอง บอสของด่าน E-5 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วงปี 2013
อสูรเรือบรรทุกเครื่องบิน

空母棲鬼 (คูโบเซย์กิ (โอนิ)?)

อสูรเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 250 120 0 100 138
 • Abyssal Hellcat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
 • Abyssal Avenger Torpedo bomber
 • Abyssal Air Radar
96 บอสในภารกิจ MI อีเวนท์ฤดูร้อน 2014
อสูรเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 250 120 0 100 138
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Hell Dive Bomber Kai
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
 • Abyssal Air Radar
117 ปรากฏตัวครั้งแรกในอีเวนท์ฤดูร้อน 2015 (E-3 ระดับโค)
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบิน

空母棲姫 (คูโบเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 350 180 0 130 150
 • Abyssal Hellcat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
 • Abyssal Avenger Torpedo bomber
 • Abyssal Air Radar
106 บอสในภารกิจ MI อีเวนท์ฤดูร้อน 2014
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 350 180 0 130 150
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Hell Dive Bomber Kai
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
 • Abyssal Air Radar
129 ปรากฏตัวครั้งแรกในอีเวนท์ฤดูร้อน 2015 (E-6 ระดับโคและรอบระเบิดเกจของระดับโอทสึ)
องค์หญิงเรือพิฆาต

駆逐棲姫 (คุจิคุคังเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงเรือพิฆาต 1 150 69 90 60 100
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 22inch Torpedo Late Model
คัทอินผสม (กลางคืน) บอสของด่าน E-2 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วงปี 2014
องค์หญิงเรือพิฆาต 1 190 69 90 60 115
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
คัทอินผสม (กลางคืน) 0 ร่างสุดท้ายของบอส 6-3
อสูรน้ำเรือบรรทุกเครื่องบิน

空母水鬼 (คูโบซุยกิ (โอนิ)?)

อสูรน้ำเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 370 140 0 110 170
 • Abyssal Hellcat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
 • Abyssal Avenger Torpedo Bomber
 • Abyssal Air Radar
111 บอสของด่าน E-4 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วงปี 2014
อสูรน้ำเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 390 190 0 140 190
 • Abyssal Hellcat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
 • Abyssal Avenger Torpedo Bomber
 • Abyssal Air Radar
111 ร่างสุดท้าย

บอสของด่าน E-4 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วงปี 2014

อสูรเรือลาดตระเวนเบา

軽巡棲鬼 (เคย์จุนเซย์กิ (โอนิ)?)

อสูรเรือลาดตระเวนเบา 1 210 59 88 60 130
 • 6inch Twin Rapid-fire Cannon
 • 6inch Twin Rapid-fire Cannon
 • Surface Radar Mk.II
 • Abyssal Recon Plane
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) บอสของด่าน E-3 ของอีเวนท์ฤดูหนาวปี 2015
ปรากฏในด่านระดับเฮย์และร่างแรกของระดับโอทสึ
อสูรเรือลาดตระเวนเบา 1 270 69

98

130 170
 • 6inch Twin Rapid-fire Cannon
 • 6inch Twin Rapid-fire Cannon
 • Surface Radar Mk.II
 • Abyssal Recon Plane
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) บอสของด่าน E-3 ของอีเวนท์ฤดูหนาวปี 2015
ปรากฏในด่านระดับโคและร่างสุดท้ายของระดับโอทสึ
อสูรน้ำเรือประจัญบาน

戦艦水鬼 (เซนคังซุยกิ (โอนิ)?)

อสูรน้ำเรือประจัญบาน 1 415 188 0 88 168
 • 20inch Twin Cannon
 • 20inch Twin Cannon
 • Surface Radar Mk.II
 • Abyssal Recon Plane
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) บอสของด่าน E-5 ของอีเวนท์ฤดูหนาวปี 2015
ปรากฏในด่านระดับเฮย์
อสูรน้ำเรือประจัญบาน 1 500 198

0

96 200
 • 20inch Twin Cannon
 • 20inch Twin Cannon
 • Surface Radar Mk.II
 • Abyssal Recon Plane
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) บอสของด่าน E-5 ของอีเวนท์ฤดูหนาวปี 2015
ปรากฏในด่านระดับโคและระดับโอทสึ
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบินทะเล

水母棲姫 (ซุยโบเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบินทะเล 1 350 75 88 70 150
 • 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount
 • 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Attack Seaplane
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
? บอสของด่าน E-3 ของอีเวนท์ฤดูร้อนปี 2015
ปรากฏในด่านระดับโอทสึและระดับเฮย์
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบินทะเล 1 350 95 98 80 175
 • 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount
 • 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Attack Seaplane
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
? บอสของด่าน E-3 ของอีเวนท์ฤดูร้อนปี 2015
ปรากฏในด่านระดับโคและร่างสุดท้ายของระดับโอทสึ
องค์หญิงเรือบรรทุกเครื่องบินทะเล 1 350 115 98 90 195
 • 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount
 • 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Attack Seaplane
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
? บอสของด่าน E-3 ของอีเวนท์ฤดูร้อนปี 2015
ปรากฏในด่านระดับโค (ร่างสุดท้าย)
องค์หญิงต่อสู้อากาศยาน

防空棲姫 (โบคูเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงต่อสู้อากาศยาน 1 255 130 85 300 273
 • 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC
 • 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC
 • Abyssal Surface Radar
ยิงสองครั้ง 0 บอสของด่าน E-7 ของอีเวนท์ฤดูร้อนปี 2015
ปรากฏในด่านระดับเฮย์
องค์หญิงต่อสู้อากาศยาน 1 255 160 90 360 303
 • 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC
 • 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC
 • Abyssal Surface Radar
ยิงสองครั้ง 0 บอสของด่าน E-7 ของอีเวนท์ฤดูร้อนปี 2015
ปรากฏในด่านระดับโอทสึและร่างสุดท้ายของระดับเฮย์
องค์หญิงต่อสู้อากาศยาน 1 255 190 95 390 333
 • 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC
 • 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC
 • Abyssal Surface Radar
ยิงสองครั้ง 0 บอสของด่าน E-7 ของอีเวนท์ฤดูร้อนปี 2015
ปรากฏในด่านระดับโคและร่างสุดท้ายของระดับโอทสึ
ฝูงอสูรจิ๋ว

PT小鬼群 (PT โชกิกัน (Gun[gʊn])?)

ฝูงอสูรจิ๋ว 1 9 9 88 12 19
 • High-speed Abyssal Torpedo
0 Type I
ฝูงอสูรจิ๋ว 1 9 9 98 18 29
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • High-speed Abyssal Torpedo
คัทอินตอร์ปิโด (กลางคืน) 0 Type II
ฝูงอสูรจิ๋ว 1 15 15 98 18 29
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • High-speed Abyssal Torpedo
คัทอินตอร์ปิโด (กลางคืน) 0 Type III
ฝูงอสูรจิ๋ว 1 18 18 118 24 39
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • High-speed Abyssal Torpedo
คัทอินตอร์ปิโด (กลางคืน) 0 Type IV
องค์หญิงเรือลาดตระเวนเบา

軽巡棲姫 (เคย์จุนเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงเรือลาดตระเวนเบา 1 230 64 93 50 145
 • 6inch Single Gun Mount
 • 6inch Single Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • Abyssal Searchlight
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 บอส E-2 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2015 ระดับเฮย์
องค์หญิงเรือลาดตระเวนเบา 1 290 74 96 55 175
 • 6inch Single Gun Mount
 • 6inch Single Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • Abyssal Searchlight
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 บอส E-2 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2015 ระดับโอทสึ
องค์หญิงเรือลาดตระเวนเบา 1 330 79 99 55 185
 • 6inch Single Gun Mount
 • 6inch Single Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • Abyssal Searchlight
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 บอส E-2 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2015 ระดับโค
องค์หญิงเรือดำน้ำ

潜水棲姫 (เซนซุยเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

ไม่มีดีบัพ
องค์หญิงเรือดำน้ำ
มีดีบัพ
องค์หญิงเรือดำน้ำ
50 110 50 140 0 53
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • High-speed Abyssal Torpedo
คัทอินตอร์ปิโด (กลางคืน) 0 บอส E-4 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2015 ระดับเฮย์
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉากไม่ได้
ไม่มีดีบัพ
องค์หญิงเรือดำน้ำ
มีดีบัพ
องค์หญิงเรือดำน้ำ
50 130 70 155 0 73
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • High-speed Abyssal Torpedo
คัทอินตอร์ปิโด (กลางคืน) 0 บอส E-4 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2015 ระดับโอทสึ
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉากไม่ได้
ไม่มีดีบัพ
องค์หญิงเรือดำน้ำ
มีดีบัพ
องค์หญิงเรือดำน้ำ
50 160 90 170 0 93
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • High-speed Abyssal Torpedo
บอส E-4 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2015 ระดับโค
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉากไม่ได้
อสูรน้ำเรือพิฆาต

駆逐水鬼 (คุจิคุซุยกิ (ซุยกิ)?)

ไม่มีดีบัพ
อสูรน้ำเรือพิฆาต
มีดีบัพ
อสูรน้ำเรือพิฆาต
1 255 100 110 70 150
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • Abyssal Surface Radar
คัทอินผสม (กลางคืน) 0 บอส E-5 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2015 ระดับเฮย์
ไม่มีดีบัพ
อสูรน้ำเรือพิฆาต
มีดีบัพ
อสูรน้ำเรือพิฆาต
1 255 120 120 80 170
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • Abyssal Surface Radar
คัทอินผสม (กลางคืน) 0 บอส E-5 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2015 ระดับโอทสึ
ไม่มีดีบัพ
อสูรน้ำเรือพิฆาต
มีดีบัพ
อสูรน้ำเรือพิฆาต
1 255 140 130 90 180
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Surface Radar

ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก

0 บอส E-5 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2015 ระดับโค
อสูรน้ำเรือพิฆาต -แปซิฟิคตอนเหนือ

駆逐水鬼 (คุจิคุซุยกิ (โอนิ)?)

อสูรน้ำเรือพิฆาต 1 200 100 110 70 155
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • Abyssal Surface Radar
คัทอินผสม (กลางคืน) 0 ปรากฏตัวครั้งแรกในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับเฮย์
อสูรน้ำเรือพิฆาต 1 220 120 120 80 160
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • Abyssal Surface Radar
คัทอินผสม (กลางคืน) 0 ปรากฏตัวครั้งแรกในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโอทสึ
อสูรน้ำเรือพิฆาต 1 240 140 130 90 170
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Surface Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
0 ปรากฏตัวครั้งแรกในอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโค
องค์หญิงเรือลาดตระเวนหนัก

重巡棲姫 (จูจุนเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงเรือลาดตระเวนหนัก 1 350 100 66 72 145
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane
คัทอินผสม (กลางคืน) 0 บอส E-3 ใน Winter 2016 ระดับเฮย์
องค์หญิงเรือลาดตระเวนหนัก 1 350 130 74 79 175
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane
คัทอินผสม (กลางคืน) 0 บอส E-3 ใน Winter 2016 ระดับโอทสึ
องค์หญิงเรือลาดตระเวนหนัก 1 350 160 82 86 195
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • High-speed Abyssal Torpedo
 • Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane
คัทอินผสม (กลางคืน) 0 บอส E-3 ใน Winter 2016 ระดับโค
องค์หญิงเรือลาดตระเวนหนัก 1 370 130 74 79 158
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane
คัทอินผสม (กลางคืน) 0 ร่างสุดท้าย
บอส E-3 ใน Winter 2016 ระดับเฮย์
องค์หญิงเรือลาดตระเวนหนัก 1 380 160 82 86 188
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
0 ร่างสุดท้าย
บอส E-3 ใน Winter 2016 ระดับโอทสึ
องค์หญิงเรือลาดตระเวนหนัก 1 390 190 90 93 208
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • 8inch Long Range Twin Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
0 ร่างสุดท้าย
บอส E-3 ใน Winter 2016 ระดับโค
อสูรเรือพิฆาตโบราณ

駆逐古鬼 (Kuchiku-koki (โอนิ)?)

อสูรเรือพิฆาตโบราณ 1 170 80 100 58 149
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Surface Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
0 บอส E-3 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับเฮย์
อสูรเรือพิฆาตโบราณ 1 180 88 110 64 158
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Surface Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
0 บอส E-3 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโอทสึ
อสูรเรือพิฆาตโบราณ 1 190 96 120 81 167
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal Surface Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
0 บอส E-3 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโค
องค์หญิงเรือพิฆาตโบราณ

駆逐古姫 (Kuchiku-Koki (Hime)?)

องค์หญิงเรือพิฆาตโบราณ 1 195 130 140 90 167
 • 5inch Twin Gun Mount
 • 5inch Twin Gun Mount
 • Abyssal Cuttlefish Torpedo
 • Abyssal FCS + CIC
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
0 ปรากฏตัวครั้งแรกที่ด่าน E-7 ใน อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโค

บอสสถานที่

คลาส เลเวล Health ค่าปืนใหญ่ ค่าตอร์ปิโด ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าเกราะ อาวุธ การโจมตี เครื่องบินขับไล่ หมายเหตุ
องค์หญิงสนามบิน

飛行場姫 (ฮิโคโจกิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงสนามบิน 1 500 70 0 120 140
 • Abyssal Fighter Mk.II
 • Abyssal Fighter Mk.II
 • Abyssal Dive Bomber Mk.II
 • Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
98 บอสสถานที่
ประเภท Soft-Skin
บอสของด่าน E-4 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วงปี 2013 [1]
องค์หญิงสนามบิน 1 500 80 0 120 160
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Hell Dive Bomber
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber
206 บอสด่าน E-4 อีเวนท์ฤดูร้อน 2015 ระดับเฮย์
บอสสถานที่
องค์หญิงสนามบิน 1 500 90 0 130 175
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Hell Dive Bomber Kai
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber
206 บอสด่าน E-4 อีเวนท์ฤดูร้อน 2015 ระดับโอทสึ
บอสสถานที่
องค์หญิงสนามบิน 1 500 95 0 140 190
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Hell Dive Bomber Kai
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
216 บอสด่าน E-4 อีเวนท์ฤดูร้อน 2015 ระดับโค
บอสสถานที่
องค์หญิงสนามบิน 1 500 50 0 120 140
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
34 ส่งเครื่องบินออกไปรบน่านฟ้าอย่างเดียว
องค์หญิงสนามบิน 1 500 50 0 120 140
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
48 ส่งเครื่องบินออกไปรบน่านฟ้าอย่างเดียว
องค์หญิงสนามบิน 1 500 50 0 120 140
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
68 ส่งเครื่องบินออกไปรบน่านฟ้าอย่างเดียว
องค์หญิงท่าเรือ

港湾棲姫 (โควันเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงท่าเรือ 1 380 100 0 320 135
 • Abyssal Fighter Mk.III
 • Abyssal Dive Bomber Mk.II
 • Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
 • Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
90 บอสสถานที่
ประเภท Soft-Skin
บอสของด่าน E-3 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิปี 2014
องค์หญิงท่าเรือ 1 490 180 0 170 177
 • 15inch Fortress Gun
 • 15inch Fortress Gun
 • Deteriorate AP Shell
 • Abyssal Avenger Torpedo bomber
ยิงสองครั้ง 53

ร่างสุดท้ายของบอสในด่าน 4-5

บอสสถานที่

อสูรเกาะร้าง

離島棲鬼 (ริโตเซย์กิ (โอนิ)?)

อสูรเกาะร้าง 1 450 150 0 360 150
 • Abyssal Fighter Mk.II
 • Abyssal Dive Bomber Mk.II
 • Abyssal Torpedo Bomber Mk.III
 • Abyssal Torpedo Bomber Mk.III
80 บอสสถานที่
ประเภท Soft-Skin
บอสของด่าน E-5 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิปี 2014
อสูรเกาะร้าง 1 450 150 0 100 155
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Hell Dive Bomber Kai
 • Abyssal Hell Dive Bomber
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber
150 ปรากฏตัวในโหนด Y ของด่าน E-7 อีเวนท์ฤดูร้อน 2015 ระดับเฮย์
บอสสถานที่
อสูรเกาะร้าง 1 450 165 0 110 170
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Hell Dive Bomber Kai
 • Abyssal Hell Dive Bomber
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
160 ปรากฏตัวในโหนด Y ของด่าน E-7 อีเวนท์ฤดูร้อน 2015 ระดับโอทสึ
บอสสถานที่
อสูรเกาะร้าง 1 450 180 0 120 185
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Hell Dive Bomber Kai
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai
207 ปรากฏตัวในโหนด Y ของด่าน E-7 อีเวนท์ฤดูร้อน 2015 ระดับโค
บอสสถานที่
องค์หญิงแดนเหนือ

北方棲姫 (โฮปโปเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงแดนเหนือ 1 360 90 0 130 135
 • 5inch Single AA Cannon
 • Abyssal Fighter Mk.III
 • Abyssal Hell Diver
 • Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
76 บอสสถานที่
ประเภท Soft-Skin
บอสภารกิจ AL ในอีเวนท์ฤดูร้อน 2014
องค์หญิงแดนเหนือ 1 500 170 0 160 145
 • 5inch Single AA Cannon
 • Abyssal Hellcat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
 • Abyssal Avenger Torpedo bomber
109 บอสสถานที่
บอสภารกิจ AL ในอีเวนท์ฤดูร้อน 2014 ร่างสุดท้าย
องค์หญิงแดนเหนือ 1 300 60 0 100 110
 • 5inch Single Anti-Aircraft Gun Mount
 • Abyssal Fighter Mark.III
 • Abyssal Hell Dive Bomber
 • Abyssal Torpedo Bomber Mark.II
72 บอสสถานที่
ปรากฏตัวในด่าน 3-5 ร่างสุดท้ายสำหรับผู้เล่นที่เลเวลน้อยกว่า 80
องค์หญิงแดนเหนือ 1 390 140 0 120 125
 • 5inch Single Anti-Aircraft Gun Mount
 • Abyssal Cat Fighter
 • Abyssal Hell Dive Bomber
 • Abyssal Revenge Torpedo Bomber
105 บอสสถานที่
ปรากฏตัวในด่าน 3-5 ร่างสุดท้ายสำหรับผู้เล่นที่เลเวลน้อยกว่า 80
องค์หญิงแดนเหนือ 1 300 80 0 120 125
 • 5inch Single AA Cannon
 • Abyssal Fighter Mk.III
 • Abyssal Hell Diver
 • Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
76 บอสสถานที่
ปรากฏตัวในด่าน 3-5
องค์หญิงแดนเหนือ 1 390 140 0 140 140
 • 5inch Single AA Cannon
 • Abyssal Hellcat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
 • Abyssal Avenger Torpedo bomber
109 บอสสถานที่
ปรากฏตัวในด่าน 3-5 ร่างสุดท้าย
องค์หญิงมิดเวย์

中間棲姫 (จูคังเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงมิดเวย์ 1 550 100 0 140 135
 • 8inch Triple Cannon
 • Abyssal Hellcat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
 • Abyssal Avenger Torpedo bomber
110 บอสสถานที่
ประเภท Soft-Skin
บอสในภารกิจ MI อีเวนท์ฤดูร้อน 2014
องค์หญิงมิดเวย์ 1 600 180 0 180 180
 • 8inch Triple Cannon
 • Abyssal Hellcat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
 • Abyssal Air Radar
91 บอสสถานที่
ร่างสุดท้าย
อสูรน้ำท่าเรือ

港湾水鬼 (โควันซุยกิ (โอนิ)?)

อสูรน้ำท่าเรือ 1 450 120 0 100 120
 • 20inch Twin Cannon
 • 20inch Twin Cannon
 • Abyssal Cat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
ยิงสองครั้ง 94

บอสของด่าน E-4 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิปี 2015

บอสสถานที่
ประเภท Soft-Skin

อสูรน้ำท่าเรือ 1 450 130 0 120 140
 • 20inch Twin Cannon
 • 20inch Twin Cannon
 • Abyssal Cat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
ยิงสองครั้ง 103

ร่างแรกของระดับโค

บอสสถานที่

อสูรน้ำท่าเรือ 1 500 140 0 140 140
 • 20inch Twin Cannon
 • 20inch Twin Cannon
 • Abyssal Cat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
ยิงสองครั้ง 103

ร่างสุดท้าย

บอสสถานที่

อสูรน้ำท่าเรือ 1 500 160 0 160 160
 • 20inch Twin Cannon
 • 20inch Twin Cannon
 • Abyssal Cat Fighter
 • Abyssal Hell Diver
ยิงสองครั้ง 114

ร่างสุดท้ายของระดับโค

บอสสถานที่

อสูรน้ำที่ทอดสมอ

泊地水鬼 (ฮาคุจิซุยกิ (โอนิ)?)

อสูรน้ำที่ทอดสมอ 1 330 120 0 80 200
 • Deteriorate AP Shell
 • 16inch Twin Cannon
 • 16inch Twin Cannon
 • Abyssal Hell Diver
ยิงสองครั้ง 0

บอสของด่าน E-5 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิปี 2015

บอสสถานที่
ประเภท Soft-Skin

อสูรน้ำที่ทอดสมอ 1 330 130 0 90 220
 • Deteriorate AP Shell
 • 16inch Twin Cannon
 • 16inch Twin Cannon
 • Abyssal Hell Diver
ยิงสองครั้ง 0

ร่างแรกของระดับโค

บอสสถานที่

อสูรน้ำที่ทอดสมอ 1 430 140 0 100 220
 • Deteriorate AP Shell
 • 16inch Twin Cannon
 • 16inch Twin Cannon
 • Abyssal Hell Diver
ยิงสองครั้ง 0

ร่างสุดท้าย

บอสสถานที่

อสูรน้ำที่ทอดสมอ 1 430 150 0 110 240
 • Deteriorate AP Shell
 • 20inch Twin Cannon
 • 20inch Twin Cannon
 • Abyssal Hell Diver
ยิงสองครั้ง 0

ร่างสุดท้ายของระดับโค

บอสสถานที่

องค์หญิงคลังเสบียง

集積地棲姫 (ชูเซกิจิเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงคลังเสบียง 1 600 70 88 60 100
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
34 บอสของด่าน E-2 ในอีเวนท์ฤดูหนาว 2016 ระดับเฮย์
บอสสถานที่
ประเภทคลังเสบียง
องค์หญิงคลังเสบียง 1 600 90 98 70 130
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
48 บอสของด่าน E-2 ในอีเวนท์ฤดูหนาว 2016 ระดับโอทสึ
บอสสถานที่
องค์หญิงคลังเสบียง 1 600 130 118 80 160
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
68 บอสของด่าน E-2 ในอีเวนท์ฤดูหนาว 2016 ระดับโค
บอสสถานที่
องค์หญิงคลังเสบียง 1 380 130 88 70 130
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
48 ร่างสุดท้าย
บอสของด่าน E-2 ในอีเวนท์ฤดูหนาว 2016 ระดับเฮย์
บอสสถานที่
องค์หญิงคลังเสบียง 1 430 160 98 80 160
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
68 ร่างสุดท้าย
บอสของด่าน E-2 ในอีเวนท์ฤดูหนาว 2016 ระดับโอทสึ
บอสสถานที่
องค์หญิงคลังเสบียง 1 480 190 118 90 190
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
88 ร่างสุดท้าย
บอสของด่าน E-2 ในอีเวนท์ฤดูหนาว 2016 ระดับโค
บอสสถานที่
อสูรจิ๋วป้อมปืน

砲台小鬼 (โฮไดโชกิ (เอ็นกาน)?)

อสูรจิ๋วป้อมปืน 1 130 100 0 65 110
 • 5inch Coastal Gun
 • 5inch Coastal Gun
 • 40mm Quadruple Autocannon Mount
 • Coastal Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 ปรากฏตัวครั้งแรกใน 6-4
ศัตรูสถานที่
ประเภท Pillbox
อสูรจิ๋วป้อมปืน 1 130 100 0 75 105
 • 5inch Coastal Gun
 • 40mm Quadruple Autocannon Mount
 • 40mm Quadruple Autocannon Mount
 • Coastal Radar
0 ปรากฏตัวครั้งแรกใน 6-4
ป้อมปืน
อสูรจิ๋วป้อมปืน 1 130 100 0 85 100
 • 5inch Coastal Gun
 • 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC
 • 40mm Quadruple Autocannon Mount
 • Coastal Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน),
คัทอิน AA
0 ปรากฏตัวครั้งแรกใน 6-4
ป้อมปืน
องค์หญิงเกาะร้าง

離島棲姫 (ริโตะเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงเกาะร้าง 1 480 150 0 120 190
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Cat Fighter (Bombing)
59 ส่งเครื่องบินออกไปรบน่านฟ้าอย่างเดียว
องค์หญิงเกาะร้าง 1 480 150 0 120 190
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Cat Fighter (Bombing)
 • Abyssal Cat Fighter (Bombing)
82 ส่งเครื่องบินออกไปรบน่านฟ้าอย่างเดียว
องค์หญิงเกาะร้าง 1 480 180 0 120 190
 • 5inch Coastal Gun
 • 5inch Coastal Gun
 • Abyssal Cat Fighter (Bombing)
 • Abyssal Cat Fighter (Bombing)
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 78 บอสของด่าน 6-4
บอสสถานที่
ประเภท Hard-Skin
องค์หญิงเกาะร้าง 1 480 180 0 120 190
 • 5inch Coastal Gun
 • 5inch Coastal Gun
 • 40mm Quadruple Autocannon Mount
 • Coastal Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 บอสของด่าน 6-4
บอสสถานที่
องค์หญิงลิคอริส

リコリス棲姫 (ริโคริสุเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงลิคอริส 1 600 150 0 120 100
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Cat Fighter (Bombing)
120 บอสของด่าน E-5 อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับเฮย์
บอสสถานที่
ประเภท Soft-Skin
องค์หญิงลิคอริส 1 640 170 0 130 120
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Cat Fighter (Bombing)
146 บอสของด่าน E-5 อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโอทสึ
บอสสถานที่
องค์หญิงลิคอริส 1 640 170 0 130 120
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Cat Fighter (Bombing)
174 บอสของด่าน E-5 อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโค
บอสสถานที่
องค์หญิงลิคอริส 1 600 150 0 120 100
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Cat Fighter (Bombing)
119 ส่งเครื่องบินออกไปรบน่านฟ้าอย่างเดียว
องค์หญิงลิคอริส 1 600 150 0 120 100
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace
 • Abyssal Cat Fighter Kai
 • Abyssal Cat Fighter (Bombing)
154 ส่งเครื่องบินออกไปรบน่านฟ้าอย่างเดียว
องค์หญิงศูนย์กลาง

中枢棲姫 (จูซูเซย์กิ (ฮิเมะ)?)

องค์หญิงศูนย์กลาง 1 600 110 80 100 180
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • Abyssal Reconnaissance Flying Boat
 • Coastal Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 บอสของด่าน E-6 อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับเฮย์
บอสสถานที่
องค์หญิงศูนย์กลาง 1 800 160 90 120 210
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • Abyssal Reconnaissance Flying Boat
 • Coastal Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 บอสของด่าน E-6 อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโอทสึ
บอสสถานที่
องค์หญิงศูนย์กลาง 1 900 200 100 180 240
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • Abyssal Reconnaissance Flying Boat
 • Coastal Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 บอสของด่าน E-6 อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโค
บอสสถานที่
องค์หญิงศูนย์กลาง 1 550 150 120 100 210
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • Abyssal Reconnaissance Flying Boat
 • Coastal Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 บอสของด่าน E-7 อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับเฮย์
บอสสถานที่
องค์หญิงศูนย์กลาง 1 750 180 140 140 240
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • Abyssal Reconnaissance Flying Boat
 • Coastal Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 บอสของด่าน E-7 อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโอทสึ
บอสสถานที่
องค์หญิงศูนย์กลาง 1 850 230 160 180 270
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • 16inch Triple Gun Mount (Strong)
 • Abyssal Reconnaissance Flying Boat
 • Coastal Radar
ยิงสองครั้ง (กลางคืน) 0 บอสของด่าน E-7 อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2016 ระดับโค
บอสสถานที่

อธิบาย

 • ข้อมูลสัญลักษณ์:
  • ปืนหลักขนาดกลาง คือปืนหลัก
  • ปืนรอง คือปืนรอง
  • ตอร์ปิโด คือตอร์ปิโด
  • เครื่องบินขับไล่ คือพลังของเครื่องบินขับไล่ ไม่ใช่จำนวนเครื่องบิน
 • ข้อมูลสี:
  • สีแดง คือเรือลำดับ 2 (เรียกว่า Elite) เป็นเรือที่ผ่านการรีโมเดลแล้วของกองเรือศัตรู
  • สีเหลือง คือเรือลำดับ 3 (เรียกว่า เรือธง) เป็นเรือที่ผ่านการรีโมเดลครั้งที่ 2 ของกองเรือศัตรู
  • สีฟ้า คือเรือลำดับ 4 (เรียกว่า ไค เรือธง / เรือธงที่รีโมเดลแล้ว) เป็นเรือที่ผ่านการรีโมเดลครั้งที่ 3 ของกองเรือศัตรู ต่อจากร่างเรือธง
   ตอนนี้มีเพียงโอะคลาส ริคลาส และรุคลาสที่มีถึงลำดับนี้
  • บอสสถานที่ นั้นจะไม่สามารถโจมตีด้วยตอร์ปิโดและเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ แต่ถ้าใช้ 三式弾 จะโจมตีแรงเป็นพิเศษ

หมายเหตุ

 1. ในฉากแนะนำตัวก่อนรบจะเรียกตัวเองว่าเป็น "เรือประจัญบานบรรทุกเครื่องบิน" แต่จริงๆ เธอคือชั้นพิเศษ "สถานที่"