การคำนวณดาเมจ

จาก Kancolle Wiki Thai 改三

สูตรหลัก

ดาเมจ = [ (พลังโจมตีสุดท้าย - พลังป้องกัน) × ตัวแก้ไขผลกระทบจากกระสุนของเรือ ]

พลังโจมตีสุดท้าย = [ [ [ พลังโจมตีหลัง Cap × ตัวแก้ไขพิเศษกรณีจัดการองค์หญิงคลังเสบียง ] × ตัวแก้ไขกระสุนเจาะเกราะ ] × ตัวแก้ไข Critical × ตัวแก้ไขยศเครื่องบิน ] × ตัวแก้ไขระบบติดต่อ × ตัวแก้ไขระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเล × ตัวแก้ไขระบบการรวมตัวกันของเครื่องบินขับไล่&ทิ้งระเบิด × ตัวแก้ไข PT

พลังโจมตีหลัง Cap = Cap พลังโจมตี + √(พลังโจมตีก่อน Cap - Cap พลังโจมตี)
พลังโจมตีก่อน Cap = (พลังโจมตีพื้นฐาน × ตัวแก้ไขโจมตีศัตรูสถานที่ + ตัวแก้ไขบวกพิเศษของ WG42) × ตัวแก้ไขก่อน Cap พลังโจมตี + ตัวแก้ไขน้ำหนักปืนของเรือลาดตระเวนเบา + ตัวแก้ไขน้ำหนักปืนของเรืออิตาลี

พลังป้องกัน = ค่าเกราะ × 0.7 + สุ่มตัวเลข(0 ~ ค่าเกราะ-1) × 0.6 - ดีบัพลดเกราะ
พลังป้องกันสูงสุด = ค่าเกราะ × 1.3 - 0.6
พลังป้องกันต่ำสุด = ค่าเกราะ × 0.7

 • การคำนวณในวงเล็บแบบ [ ] นั้น ในกรณีที่มีทศนิยมให้ทำการปัดลง
 • ถ้าหากพลังโจมตีก่อน Cap มีค่ามากกว่า Cap พลังโจมตี พลังโจมตีนั้นก็จะถูกคำนวณในสูตรพลังโจมตีหลัง Cap ก่อนแล้วจึงค่อยนำไปคำนวณในสูตรพลังโจมตีสุดท้าย
 • ถ้าหากพลังโจมตีก่อน Cap มีค่าน้อยกว่า Cap พลังโจมตี ในสูตรพลังโจมตีสุดท้ายตรงพลังโจมตีหลัง Cap ให้เปลี่ยนเป็นพลังโจมตีก่อน Cap แทน
 • สำหรับศัตรูที่มีการทำดีบัพลดเกราะนั้น ผลของดีบัพจะถูกนำมาหักลบกับพลังป้องกัน
 • ในกรณีที่ใช้ระเบิดน้ำลึกแบบธรรมดานั้น เรือที่ติดอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อทำการโจมตีเรือดำน้ำจะสามารถลดเกราะของศัตรูได้ด้วย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแก้ไขลดเกราะของระเบิดน้ำลึก
 • สูตรเหล่านี้มีการทดสอบอยู่เรื่อยๆ ทำให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ดาเมจขีดข่วน

กรณีที่มีการคำนวณดาเมจแล้วได้ผลลัพธ์น้อยกว่า 1 ซึ่งบางครั้งเกิดจากการที่ไม่สามารถโจมตีทะลุเกราะของศัตรูได้หรือจากการโจมตีด้วยระบบพิเศษแล้วศัตรูสามารถหลบได้นั้น ระบบจะถือว่าเป็นดาเมจขีดข่วน ซึ่งจะแสดงผลว่า HP ของเป้าหมายลดลงไปเพียงแค่ 6-14% เท่านั้น

สูตรดาเมจขีดข่วน = [ HPปัจจุบัน × 0.06 + สุ่มตัวเลข(0 ~ HPปัจจุบัน-1) × 0.08 ] (เศษปัดลง)

 • กรณีที่มีการคำนวณด้วยสูตรดาเมจขีดข่วนแล้วได้ผลลัพธ์เป็น 0 นั้น ระบบจะแสดงผลเป็น miss
 • ตัวแก้ไขผลกระทบจากกระสุนของเรือไม่ส่งผลกับดาเมจขีดข่วน
 • ดาเมจขีดข่วนนี้ไม่สามารถทำให้เรือจมได้

สูตรพลังโจมตีพื้นฐาน

หมายเหตุ: เกี่ยวกับสูตรพลังโจมตีของระบบกองเรือผสม, การยิงสนับสนุน, ระบบฐานทัพอากาศนั้นสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน สูตรพลังโจมตีพื้นฐานของกองเรือผสม, สูตรพลังโจมตีของสนับสนุนยิงปืนใหญ่, สูตรพลังโจมตีของสนับสนุนด้วยเครื่องบิน, สูตรพลังโจมตีระบบฐานทัพอากาศ ส่วนโบนัสจากการพัฒนาอาวุธนั้นสามารถอ่านได้ใน โบนัสของการพัฒนาอาวุธ

เฟสการรบน่านฟ้า (เครื่องบินโจมตีเปิดฉาก)

พลังโจมตีพื้นฐาน = ((ค่าทิ้งระเบิดหรือค่าตอร์ปิโดของเครื่องบิน + ผลรวมของโบนัสจากการพัฒนาอาวุธ(ทิ้งระเบิด)) × √(จำนวนเครื่องบินในช่อง) + 25) × ตัวแก้ไขประเภทเครื่องบิน

ตัวแก้ไขประเภทเครื่องบิน

ประเภท ตัวแก้ไข หมายเหตุ
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 0.8 เท่า (80%)
หรือ 1.5 เท่า (150%)
สุ่มออก
เครื่องบินทิ้งระเบิด, เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด 1 เท่า (100%) ถูกกำหนดไว้ตายตัว
เครื่องบินเจ็ทขับไล่-ทิ้งระเบิดในเฟสเครื่องบินเจ็ท 1 เท่า (100%) ถูกกำหนดไว้ตายตัว
เครื่องบินเจ็ทขับไล่-ทิ้งระเบิดในเฟสการรบน่านฟ้า 0.7071 เท่า (70.71%) ถูกกำหนดไว้ตายตัว,
1/√2 เท่า (≒ 0.7071 เท่า)?
 • จำนวนเครื่องบินในสูตรคือจำนวนลำเครื่องบินทั้งหมดในช่องนั้นๆ (สมมติติดช่อง 32 ลำก็คิด 32 ลำเป็นต้น)
 • ตัวแก้ไขเหล่านี้จะคำนวณเฉพาะการรบน่านฟ้าเท่านั้น โดยระบบจะนำไปคำนวณรวมกับจำนวนเครื่องบินที่เหลืออยู่
 • จำนวนเครื่องบินจะคำนวณหลังช่วงเครื่องบินขับไล่ต่อต้านเครื่องบินทิ้งระเบิดและการต่อต้านอากาศยานจากกองเรือ
 • ตัวแก้ไขก่อน Cap พลังโจมตีอย่างฟอร์เมชั่น, รูปแบบการเข้าปะทะ, ผลกระทบจาก HP เรือจะไม่มีผลในการคำนวณดาเมจของการรบน่านฟ้า (ให้คิดตัวแก้ไขเหล่านี้เท่ากับ 1.0 เท่า (100%))
 • รูปแบบการแพ้ชนะในเฟสการรบระหว่างเครื่องบินขับไล่นั้นไม่มีผลต่อดาเมจ

เฟสระดมยิงปืนใหญ่ (เรือบรรทุกเครื่องบิน)

พลังโจมตีพื้นฐาน = [(ค่าปืนใหญ่ + ค่าตอร์ปิโด + [ค่าทิ้งระเบิด × 1.3] + ผลรวมของโบนัสจากการพัฒนาอาวุธ(ยิงปืนใหญ่)) × 1.5] + 55

 • การคำนวณในวงเล็บแบบ [ ] นั้น ในกรณีที่มีทศนิยมให้ทำการปัดลง
 • จำนวนเครื่องบินไม่มีผลกับการคำนวณดาเมจในเฟสระดมยิงปืนใหญ่สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบิน แต่สเตตัสของเครื่องบินจะยังคงมีผลอยู่
 • แต่ถ้าในกรณีที่เครื่องบินโจมตีติดอยู่ในช่องที่มีจำนวนเครื่องบินเป็น 0 ลำ (ถูกยิงตกจนหมดหรือติดอยู่ในช่องที่มี 0 ลำ) เครื่องบินลำนั้นจะไม่เข้าร่วมการโจมตี

เฟสระดมยิงปืนใหญ่ (เรือประเภทอื่น)

พลังโจมตีพื้นฐาน = ค่าปืนใหญ่ + ผลรวมของโบนัสจากการพัฒนาอาวุธ(ยิงปืนใหญ่) + 5

เฟสตอร์ปิโด

พลังโจมตีพื้นฐาน = ค่าตอร์ปิโด + ผลรวมของโบนัสจากการพัฒนาอาวุธ(ตอร์ปิโด) + 5

 • ใช้สูตรคำนวณเดียวกันทั้งเฟสยิงตอร์ปิโดเปิดฉากและเฟสยิงตอร์ปิโดปิดฉาก

การโจมตีเรือดำน้ำ

พลังโจมตีพื้นฐาน = (√(ค่า ASW ดั้งเดิมของเรือ) × 2 + ค่า ASW ของอาวุธ × 1.5 + ผลรวมของโบนัสจากการพัฒนาอาวุธ(ASW) + ค่าคงที่ประเภทการโจมตี) × โบนัสคอมโบเซ็ตอุปกรณ์ ASW

 • เฟสการโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบก็ใช้สูตรคำนวณนี้เช่นกัน
 • ค่า ASW ดั้งเดิมของเรือจะนับเฉพาะค่าสเตตัสของเรือเท่านั้น ไม่นับรวมค่า ASW ของอาวุธที่ติดอยู่
 • ค่า ASW ของอาวุธประเภทเครื่องบินทะเลสอดแนม, เครื่องบินทะเลขับไล่, เรือบิน, เรดาร์ และ ปืนหลักขนาดเล็ก นั้นจะไม่ถูกนำมาคิดในการคำนวณ
 • ค่าคงที่ประเภทการโจมตีสามารถแบ่งได้ดังนี้:
  • ถ้าเป็นการโจมตีด้วยระเบิดน้ำลึก/โซนาร์ (DE, DD, CL, CLT, CT, ฮายาซุย(ที่ไม่ได้ติดเครื่องบินใดๆ)) = 13
  • ถ้าเป็นการโจมตีด้วยเครื่องบิน (AV, CVL, CAV, BBV, LHA, ฮายาซุย(ที่ติดเครื่องบินใดๆ)) = 8
 • ในกรณีที่เรือติดอุปกรณ์ ASW อย่างโซนาร์, ระเบิดน้ำลึกแบบที่มีคำว่า 投射機 (Projector), ระเบิดน้ำลึกแบบธรรมดาให้เป็นเซ็ตนั้นจะได้โบนัสคอมโบเซ็ตอุปกรณ์ ASW ซึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อมีการติดอุปกรณ์ตามคอมโบเซ็ตดังในตารางด้านล่างนี้
  • ระเบิดน้ำลึกแบบ Projector คือ 九四式爆雷投射機, 三式爆雷投射機
  • ระเบิดน้ำลึกแบบธรรมดาคือ 九五式爆雷, 二式爆雷
  • จำนวนอุปกรณ์ไม่มีผลกับตัวแก้ไขคอมโบแต่อย่างใด (ตัวอย่าง: ติดระเบิดน้ำลึก 1 อันกับโซนาร์ 2 อันก็จะได้ตัวแก้ไข 1.15 เท่าเหมือนกับการติดระเบิดน้ำลึก 1 อันกับโซนาร์ 1 อัน)
  • กรณีไม่ได้ติดอุปกรณ์ตามเซ็ต โบนัสจะมีค่าเท่ากับ 1
ประเภทคอมโบเซ็ต ตัวแก้ไข
โซนาร์ + ระเบิดน้ำลึกแบบ Projector + ระเบิดน้ำลึกแบบธรรมดา 1.4375 เท่า (= 1.15 × (1 + 0.1 + 0.15) เท่า)
โซนาร์ + ระเบิดน้ำลึกแบบ Projector 1.15 เท่า
โซนาร์ + ระเบิดน้ำลึกแบบธรรมดา 1.15 เท่า (= 1 + 0.15 เท่า)
ระเบิดน้ำลึกแบบ Projector + ระเบิดน้ำลึกแบบธรรมดา 1.1 เท่า (= 1 + 0.1 เท่า)
 • สำหรับศึกกลางคืนนั้น ค่าพลังโจมตีพื้นฐานจะถูกลดจนเหลือ 0 ทำให้เมื่อโจมตีเรือดำน้ำแล้วจะได้ดาเมจขีดข่วน (ยกเว้นในกรณีเป็นโหนดที่เริ่มต้นการรบด้วยศึกกลางคืนหรือใช้กองเรือผสม)

เฟสศึกกลางคืน

พลังโจมตีพื้นฐาน = ค่าปืนใหญ่ + ค่าตอร์ปิโด + ผลรวมของโบนัสจากการพัฒนาอาวุธ(ศึกกลางคืน) + โบนัสระบบติดต่อตอนกลางคืน

 • โบนัสระบบติดต่อตอนกลางคืน = +5 กรณีเครื่องบิน 九八式水上偵察機(夜偵) ทำงาน
 • ค่าตอร์ปิโดจะไม่ถูกคิดในกรณีที่โจมตีใส่ศัตรูประเภทสถานที่
 • สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินที่สามารถโจมตีในศึกกลางคืนได้โดยใช้ระบบการโจมตีของตัวเองอย่างกรัฟ เซปเปลิน, ซาราโทการ่างเริ่มต้น, ไทโย ไคนิ, อาร์ค รอยัล และเรือบรรทุกเครื่องบินของศัตรูนั้น ก็ใช้สูตรคำนวณพลังโจมตีพื้นฐานข้างต้นนี้เช่นกัน
  • สำหรับอาร์ค รอยัลนั้น ส่วนของสเตตัสจากอาวุธยุทโธปกรณ์จะคำนวณแค่สเตตัสของเครื่องบิน Swordfish เท่านั้น (ผลของโบนัสจากการพัฒนาอาวุธของอาวุธอื่นก็ไม่ถูกคำนวณเช่นกัน)

เฟสศึกกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบิน

พลังโจมตีพื้นฐาน = ค่าปืนใหญ่ดั้งเดิมของเรือ + ค่าปืนใหญ่ของเครื่องบินกลางคืน + ค่าตอร์ปิโดของเครื่องบินกลางคืน + ผลรวมของตัวแก้ไขเครื่องบินกลางคืนของ 1 ช่อง + โบนัสระบบติดต่อตอนกลางคืน

ตัวแก้ไขเครื่องบินกลางคืนของ 1 ช่อง = A × จำนวนเครื่องบินในช่อง + B × (ค่าปืนใหญ่ + ค่าตอร์ปิโด + ค่าทิ้งระเบิด + ค่า ASW) × √(จำนวนเครื่องบินในช่อง) + √(★ระดับที่พัฒนาอาวุธ)

 • เครื่องบินกลางคืนสำหรับสูตรนี้ได้แก่ เครื่องบินขับไล่กลางคืน, เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดกลางคืน, Swordfish ทุกรุ่นและ 零戦62型(爆戦/岩井隊)
  • เครื่องบินขับไล่กลางคืน = F6F-3N, F6F-5N
  • เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดกลางคืน = TBM-3D
 • เครื่องบินขับไล่กลางคืน, เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดกลางคืน: A = 3.0, B = 0.45
 • Swordfish ทุกรุ่น, 零戦62型(爆戦/岩井隊): A = 0, B = 0.3
 • โบนัสระบบติดต่อตอนกลางคืน = +5 กรณีเครื่องบิน 九八式水上偵察機(夜偵) ทำงาน
 • ในกรณีที่จำนวนเครื่องบินในช่องของเครื่องบินกลางคืนเหลือ 0 ลำนั้น ค่าปืนใหญ่, ค่าตอร์ปิโด, ตัวแก้ไขเครื่องบินกลางคืนของเครื่องบินลำดังกล่าวจะไม่มีผล
 • ค่าปืนใหญ่ดั้งเดิมของเรือจะนับเฉพาะค่าสเตตัสของเรือเท่านั้น ไม่นับรวมที่ได้จากอาวุธ อนึ่ง สำหรับอาวุธอื่นที่ไม่ใช่เครื่องบินกลางคืนนั้น ค่าสเตตัสของอาวุธจะไม่มีผล
 • การคำนวณด้วยสูตรนี้เฉพาะสำหรับซาราโตกา Mk.II, เรือบรรทุกเครื่องบินที่ติดเซ็ตเครื่องบินกลางคืนกับ 夜間作戦航空要員 (หรือ 夜間作戦航空要員+熟練甲板員) เท่านั้น
 • เกี่ยวกับระบบโจมตีในศึกกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบินสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ระบบโจมตีในศึกกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบิน

ตัวแก้ไขก่อน Cap พลังโจมตี

ตัวแก้ไขก่อน Cap พลังโจมตีเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะนำไปคำนวณกับพลังโจมตีพื้นฐาน

ตัวแก้ไขผลกระทบจาก HP เรือ

ความเสียหายที่ได้รับ ตัวแก้ไข
การโจมตีด้วยปืน การโจมตีด้วยตอร์ปิโด
เสียหายเล็กน้อย (小破 Shouha) หรือน้อยกว่านั้น 1 เท่า (100%) 1 เท่า (100%)
เสียหายปานกลาง (中破 Chuuha) 0.7 เท่า (70%) 0.8 เท่า (80%)
เสียหายหนัก (大破 Taiha) 0.4 เท่า (40%) 0 เท่า (0%)

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขนี้ไม่ส่งผลกระทบกับดาเมจของเฟสการรบน่านฟ้า (เครื่องบินโจมตีเปิดฉาก)

ตัวแก้ไขระบบการโจมตีพิเศษในศึกกลางคืน

เมื่อเรือทำการติดตั้งอาวุธตามระบบการโจมตีพิเศษในศึกกลางคืนนั้น จะทำให้มีโอกาสใช้การโจมตีพิเศษอย่างเช่นคัทอินหรือการยิงสองครั้งในศึกกลางคืนได้ โดยการโจมตีพิเศษนี้จะเพิ่มทั้งพลังโจมตีและความแม่นยำ อนึ่ง ในศึกกลางคืนนี้จะอันตรายเป็นพิเศษเนื่องจากกองเรือของทั้งสองฝั่งจะมีพลังโจมตีที่สูงขึ้นมาอย่างมาก

ตัวแก้ไขคัทอินกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบิน

อ่านได้ที่หน้าตัวแก้ไขคัทอินกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบิน

ตัวแก้ไขโจมตีศัตรูสถานที่

พลังโจมตีก่อน Cap = (พลังโจมตีพื้นฐาน × ตัวแก้ไขโจมตีศัตรูสถานที่ + ตัวแก้ไขบวกพิเศษของ WG42) × ตัวแก้ไขก่อน Cap พลังโจมตี + ตัวแก้ไขน้ำหนักปืน

ตัวแก้ไขโจมตีศัตรูสถานที่ = ตัวแก้ไขพิเศษของ 三式弾 × ตัวแก้ไขพิเศษเมื่อโจมตีใส่อสูรจิ๋วป้อมปืน × ตัวแก้ไขพิเศษเมื่อโจมตีใส่องค์หญิงเกาะร้าง

พลังโจมตีพื้นฐาน(เฟสระดมยิงปืนใหญ่ของเรือประเภทอื่น) = ค่าปืนใหญ่ + ผลรวมของโบนัสจากการพัฒนาอาวุธ(ยิงปืนใหญ่) + 5

พลังโจมตีพื้นฐาน(เฟสระดมยิงปืนใหญ่ของเรือบรรทุกเครื่องบิน) = [(ค่าปืนใหญ่ + ผลรวมของโบนัสจากการพัฒนาอาวุธ(ยิงปืนใหญ่)) × 1.5] + 55

พลังโจมตีพื้นฐาน(ศึกกลางคืน) = ค่าปืนใหญ่ + ผลรวมของโบนัสจากการพัฒนาอาวุธ(ศึกกลางคืน) + โบนัสการบินสอดแนมกลางคืน

หมายเหตุ: การคำนวณในวงเล็บแบบ [ ] นั้น ในกรณีที่มีทศนิยมให้ทำการปัดลง

ตัวแก้ไขบวกพิเศษของ WG42

จำนวนที่ติด ตัวแก้ไข
1 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน + 75
2 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน + 110
3 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน + 140
4 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน + 160

ตัวแก้ไขพิเศษของ 三式弾

ประเภทศัตรูที่โจมตีใส่ ตัวแก้ไข
ประเภท Soft-Skin, ประเภทคลังเสบียง พลังโจมตีพื้นฐาน × 2.5
ประเภท Hard-Skin พลังโจมตีพื้นฐาน × 1.75
ประเภท Pillbox พลังโจมตีพื้นฐาน × 1.0

ตัวแก้ไขพิเศษเมื่อโจมตีใส่อสูรจิ๋วป้อมปืน

 • สำหรับ WG42 นั้น ตัวแก้ไขบวกพิเศษของ WG42 (+75 ~ +160) ยังคงได้เอฟเฟคอยู่
ประเภทอาวุธ ตัวแก้ไข
ประเภทเรือ CL, DD พลังโจมตีพื้นฐาน × 1.4
ประเภทอื่นๆ พลังโจมตีพื้นฐาน × 1.0
大発動艇 1 อันขึ้นไป พลังโจมตีพื้นฐาน × 1.80 ~ 2.16
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) 1 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน × 2.15 ~ 2.58
2 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน × 3.0 ~ 3.6
特二式内火艇 1 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน × 2.4 ~ 3.2
2 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน × 3.2 ~ 4.266…
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด
เครื่องบินทะเลขับไล่
1 อันขึ้นไป พลังโจมตีพื้นฐาน × 1.5
กระสุนเจาะเกราะ 1 อันขึ้นไป พลังโจมตีพื้นฐาน × 1.85
WG42 1 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน × 1.60
2 อันขึ้นไป พลังโจมตีพื้นฐาน × 2.72
 • ในกรณีที่ 大発動艇 กับ 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) ได้รับการพัฒนาอาวุธมานั้นจะมีคิดตัวแก้ไขพิเศษเมื่อโจมตีใส่อสูรจิ๋วป้อมปืนจากสูตร = ตัวแก้ไขพิเศษ × (1 + ค่าเฉลี่ยของระดับที่พัฒนาอาวุธ(★) / 50)
 • ในกรณีที่ 特二式内火艇 ได้รับการพัฒนาอาวุธมานั้นจะมีคิดตัวแก้ไขพิเศษเมื่อโจมตีใส่อสูรจิ๋วป้อมปืนจากสูตร = ตัวแก้ไขพิเศษ × (1 + ค่าเฉลี่ยของระดับที่พัฒนาอาวุธ(★) / 30)
 • โบนัสจากการพัฒนาอาวุธของกระสุนเจาะเกราะไม่มีผล

ตัวแก้ไขพิเศษเมื่อโจมตีใส่องค์หญิงเกาะร้าง

 • สำหรับ WG42 นั้น ตัวแก้ไขบวกพิเศษของ WG42 (+75 ~ +160) ยังคงได้เอฟเฟคอยู่
ประเภทอาวุธ ตัวแก้ไข
大発動艇 1 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน × ?
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) 1 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน × ?
特二式内火艇 1 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน × ?
WG42 1 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน × 1.4
2 อัน พลังโจมตีพื้นฐาน × 2.1

หมายเหตุ:

ตัวแก้ไขน้ำหนักปืน

สำหรับตัวแก้ไขเหล่านี้นั้นจะไม่ถูกคิดว่าเป็นตัวแก้ไขก่อน Cap พลังโจมตี แต่ยังคงถูกคิดในสูตรพลังโจมตีก่อน Cap อยู่

ตัวแก้ไขน้ำหนักปืนของเรือลาดตระเวนเบา

ตัวแก้ไขน้ำหนักปืนของเรือลาดตระเวนเบา = √(จำนวนปืนลำกล้องเดียวที่ติด) + 2√(จำนวนปืนลำกล้องคู่ที่ติด)

ตัวแก้ไขนี้จะได้เฉพาะเรือประเภท CL, CLT, CT เท่านั้น โดยตัวแก้ไขนี้จะเพิ่มดาเมจทั้งในศึกกลางวันเฟสระดมยิงปืนใหญ่และศึกกลางคืน

หมายเหตุ: 15cm連装副砲, 15.5cm三連装砲, 15.5cm三連装副砲 และ OTO 152mm三連装速射砲 ไม่ได้รับโบนัสตัวแก้ไขนี้แต่อย่างใด

ตัวแก้ไขน้ำหนักปืนของเรืออิตาลี

ตัวแก้ไขน้ำหนักปืนของเรืออิตาลี = √(จำนวนปืน 203mm/53 連装砲 ที่ติด)

ตัวแก้ไขนี้จะได้เฉพาะเรือลาดตระเวนหนักของอิตาลีที่ติดปืน 203mm/53 連装砲 เท่านั้น (ซาราคลาส) โดยตัวแก้ไขนี้จะเพิ่มดาเมจในศึกกลางวันเฟสระดมยิงปืนใหญ่

Cap พลังโจมตี

ในกรณีที่มีการคำนวณพลังโจมตีก่อน Cap ออกมาแล้วมีค่ามากกว่า Cap พลังโจมตี พลังโจมตีดังกล่าวนั้นก็จะถูกนำมาคำนวณใน Cap พลังโจมตี โดยจะมีลิมิตดังนี้

เงื่อนไข: ถ้าพลังโจมตีที่คำนวณจากตัวแก้ไขก่อน Cap มีค่าเกินจากนี้

 • 180 สำหรับเฟสระดมยิงปืนใหญ่ในศึกกลางวัน
 • 150 สำหรับเฟสอื่นๆ ในศึกกลางวัน (เฟสการยิงสนับสนุน, การรบน่านฟ้า, ตอร์ปิโดเปิด/ปิดฉาก เป็นต้น)
 • 300 สำหรับศึกกลางคืน
 • 150 สำหรับการโจมตีเรือดำน้ำ

Cap พลังโจมตีจะทำงานเสมอเพื่อเนิร์ฟพลังโจมตีที่ได้จากการคำนวณตัวแก้ไขก่อน Cap โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้:

พลังโจมตีหลัง Cap = Cap พลังโจมตี + √(พลังโจมตีก่อน Cap - Cap พลังโจมตี)

Cap พลังโจมตีเฟสระดมยิงปืนใหญ่ในศึกกลางวัน (180) นั้นจะทำให้ระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเลมีความสำคัญขึ้น เนื่องจากระบบนี้จะเสริมพลังโจมตีให้อีกหลังจากที่มีการคำนวณ Cap แล้ว ส่วนศึกกลางคืนนั้น เนื่องจากพลังโจมตีของทั้งสองฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะรวมกับค่าตอร์ปิโดของเรือด้วย ทำให้ Cap พลังโจมตีสูงกว่าศึกกลางวัน (300)

ตัวแก้ไขหลัง Cap พลังโจมตี

ในการคำนวณพลังโจมตีนั้น ตัวแก้ไขหลัง Cap พลังโจมตีจะทำการคำนวณหลังจาก Cap พลังโจมตี แต่ก่อนนำไปทำการหักกับพลังป้องกันของศัตรู ทำให้การตัวแก้ไขเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากในการเพิ่มดาเมจของเรือ (โดยเฉพาะกับศัตรูที่มีเกราะหนา)

ปัจจุบันตัวแก้ไขหลัง Cap พลังโจมตีนั้นมีดังนี้:

ตัวแก้ไขระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเล

การติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเล จะทำให้เรือมีโอกาสใช้การโจมตีแบบพิเศษในระหว่างการรบกลางวันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งพลังโจมตีและความแม่นยำในการโจมตีนั้นๆ และระบบชี้เป้านี้จะทำการมาคำนวณหลังจาก Cap ของพลังโจมตี ทำให้การโจมตีพิเศษจากระบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากกับศัตรูที่มีเกราะหนา โดยเรือที่จะใช้ระบบชี้เป้านี้ได้จะต้องมีเครื่องบินทะเลติดไว้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ตัวแก้ไข Critical

การโจมตีส่วนมากจะมีโอกาสที่จะทำ critical แก่เป้าหมายซึ่งนับเป็นตัวแก้ไขดาเมจหลัง Cap พลังโจมตีเช่นเดียวกัน

ประเภทการโจมตี ตัวแก้ไข
การโจมตีปกติ 1 เท่า (100%)
Critical Hit 1.5 เท่า (150%)
 • ในการรบนั้น ข้อความ Critical hit! จะปรากฏเสมอเมื่อดาเมจที่ทำได้นั้นสูงกว่าหรือเท่ากับ 40 ไม่ว่าจะมีการคำนวณตัวแก้ไข Critical หรือไม่ก็ตาม และในทางกลับกัน ข้อความ Critical hit! จะไม่ปรากฏเลยเมื่อดาเมจที่ทำได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 14 แม้ว่าดาเมจนั้นจะผ่านการคำนวณตัวแก้ไข Critical มาแล้วก็ตาม
 • โอกาสในการโจมตีแบบ Critical นั้นจะขึ้นอยู่กับความแม่นยำ
 • หมายเหตุ: ในส่วนของ Critical ที่มีผลมาจากยศเครื่องบินนั้น ให้อ่านที่หัวข้อตัวแก้ไข Critical จากยศเครื่องบิน

ตัวแก้ไขระบบติดต่อ

อ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ระบบติดต่อ

ตัวแก้ไขกระสุนเจาะเกราะ

ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเมื่อติดตั้งปืนหลักขนาดใหญ่และกระสุนเจาะเกราะ ตัวแก้ไขนี้จะมีผลเฉพาะศึกกลางวันเท่านั้น

 • ปืนหลักขนาดกลางและขนาดเล็กก็ได้รับผลของตัวแก้ไขกระสุนเจาะเกราะเช่นกัน โดยจะนับเป็นปืนหลักเช่นเดียวกับปืนหลักขนาดใหญ่
ประเภท ตัวแก้ไข
ปืนหลัก + กระสุนเจาะเกราะ 1.08 เท่า (108%)
ปืนหลัก + กระสุนเจาะเกราะ + เรดาร์ 1.10 เท่า (110%)
ปืนหลัก + ปืนรอง + กระสุนเจาะเกราะ 1.15 เท่า (115%)
ปืนหลัก + ปืนรอง + กระสุนเจาะเกราะ + เรดาร์ 1.15 เท่า (115%)

โดยตัวแก้ไขเหล่านี้จะมีผลกับเรือประเภทดังต่อไปนี้:

 • เรือประจัญบาน (รวมเรือประจัญบานเร็วและเรือประจัญบานบรรทุกเครื่องบิน)
 • เรือลาดตระเวนหนัก (รวมเรือลาดตระเวนบรรทุกเครื่องบิน)
 • เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน (รวมเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ)
 • บอสประเภทอสูรและองค์หญิงที่เป็นเรือประเภทเรือประจัญบาน, เรือประจัญบานบรรทุกเครื่องบิน, เรือลาดตระเวนหนักและเรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน
 • บอสประเภทสถานที่ (รวม อสูรจิ๋วป้อมปืน ด้วย)
 • เรือประเภทปราการ (ปราการคุ้มกัน และ ปราการลอยน้ำ)

หมายเหตุ

 • กระสุนเจาะเกราะที่ใช้ในการทดสอบคือ 九一式徹甲弾
 • ตัวแก้ไขเหล่านี้ส่งผลต่อกองเรือศัตรูด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกองเรือ PVP หรือกองเรือศัตรูทะเลลึกที่ติด Deteriorate AP Shell มาด้วย

ตัวแก้ไข Critical จากยศเครื่องบิน

สำหรับเครื่องบินโจมตีอย่างเครื่องบินทิ้งระเบิด, เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด, เครื่องบินเจ็ทขับไล่-ทิ้งระเบิด, เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด และ เรือบินนั้น เมื่อมียศเครื่องบินจะได้รับโบนัสตัวแก้ไข Critical จากยศเครื่องบินเมื่อทำการโจมตีแบบ Critical Hit ด้วย โดยจะมีผลในเฟสการรบน่านฟ้า, เฟสระดมยิงปืนใหญ่ (รวมการโจมตีเรือดำน้ำ) และเฟสศึกกลางคืน (เฉพาะระบบของอาร์ค รอยัลกับระบบการโจมตีในตอนกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบินทุกลำ) อนึ่ง สูตรตัวแก้ไขด้านล่างนี้จะคิดได้เฉพาะเมื่อยศเครื่องบิน MAX เท่านั้น

เฟสระดมยิงปืนใหญ่ (กรณีเป็นการโจมตีแบบปกติ)
ตัวแก้ไขยศเครื่องบิน = 1 + จำนวนช่องที่ติดเครื่องบิน × 0.1 + 0.1(กรณีติดที่ช่องแรก)

 • ติด 1 ช่องจะได้ 10%, ติด 2 ช่องจะได้ 20%, ติด 3 ช่องจะได้ 30%
 • แต่ในกรณีที่เครื่องบินโจมตีถูกติดที่ช่องแรก ตัวแก้ไขจะได้ถึง +20% ในขณะที่ติดไว้ที่ช่องอื่นจะได้เพียง +10% เท่านั้น
 • ทำให้ถ้าติดไว้ครบทั้ง 4 ช่องจะได้สูงสุดถึง +50% หรือ 1.5 เท่า
 • เครื่องบินที่อยู่ในช่อง 0 ลำ จะไม่เพิ่มผลของตัวแก้ไขจากยศเครื่องบิน
 • ตัวอย่าง: ในกรณีที่ติดในช่องแรกและช่องที่สอง ตัวแก้ไข Critical จะได้ = 1.5(จากตัวแก้ไข Critical ปกติ) × 1.3(จากตัวแก้ไขยศเครื่องบิน) = 1.95 เท่านั่นเอง

คัทอินในศึกกลางวันของเรือบรรทุกเครื่องบิน (ระบบการรวมตัวกันของเครื่องบินขับไล่&ทิ้งระเบิด)
ตัวแก้ไขยศเครื่องบิน = 1.106 + 0.15(กรณีหัวหน้ากองบินหรือเครื่องบินที่ติดในช่องแรกเข้าร่วมคัทอิน)

 • ในกรณีที่เครื่องบินทุกช่องมียศเครื่องบิน MAX แล้วมีหัวหน้ากองบินหรือเครื่องบินที่ติดในช่องแรกในเรือเข้าร่วมคัทอินด้วยนั้น จะได้ตัวแก้ไขประมาณ 125% (หรือ 1.25 เท่า) แต่ถ้าหัวหน้ากองบินไม่เข้าร่วมคัทอินนั้น จะเหลือแค่ 110.6% (หรือ 1.106 เท่า)
 • ในกรณีที่หัวหน้ากองบินเป็นเครื่องบินขับไล่ ตัวแก้ไขสำหรับหัวหน้ากองบินยังคงมีผลกับตัวแก้ไขยศเครื่องบิน
 • ประเภทคัทอินไม่มีผลกับตัวแก้ไขนี้
 • ตัวแก้ไขยศเครื่องบินกรณีเป็นคัทอินในศึกกลางวันของเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นจะคิดไม่เหมือนกับกรณีอื่นตรงที่จำนวนเครื่องบินที่มียศนั้นไม่มีผล (เรือที่ติดเครื่องบินทิ้งระเบิด 1 ช่อง+เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 3 ช่องจะมีค่าตัวแก้ไขยศเครื่องบินเท่ากับเรือที่ติดเครื่องบินทิ้งระเบิด 1 ช่อง+เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด 1 ช่อง)
 • 1.106 นั้นเป็นตัวแก้ไขยศเครื่องบินที่คำนวณโดยเฉลี่ย ซึ่งหมายความว่าต่อให้ติดเครื่องบินไปจนเต็มทุกช่อง ตัวแก้ไขยศเครื่องบินที่ได้จะได้ไม่เกิน 1.256 เท่าอยู่ดี

เฟสศึกกลางคืน (รวมถึงคัทอินกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบิน)
ตัวแก้ไขยศเครื่องบิน = 1 + จำนวนช่องที่ติดเครื่องบิน × 0.1 + 0.1(กรณีติดที่ช่องแรก)

 • ใช้สูตรเดียวกันกับเฟสระดมยิงปืนใหญ่ (กรณีเป็นการโจมตีแบบปกติ)
 • ในกรณีที่เครื่องบินโจมตีถูกติดที่ช่องแรก ตัวแก้ไขจะได้ถึง +20% ในขณะที่ติดไว้ที่ช่องอื่นจะได้เพียง +10% เท่านั้น
 • ช่องเครื่องบินที่ไม่ได้เข้าร่วมในคัทอินกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบินนั้น ยศเครื่องบินยังคงมีผลอยู่
 • ตัวแก้ไขยศเครื่องบินของเครื่องบินขับไล่กลางคืนจะไม่ถูกนำมาคำนวณ, ยศเครื่องบินของเครื่องบินขับไล่แบบปกติก็ไม่มีผลเช่นกัน
 • ตัวแก้ไขยศเครื่องบินของเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดกับเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบปกติยังคงถูกนำมาคำนวณ

สำหรับสูตรคำนวณตัวแก้ไข Critical จากยศเครื่องบินอย่างละเอียดอ่านได้ที่ ระบบยศเครื่องบินหัวข้อ Critical Hit

ตัวแก้ไข PT

ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลของอีเวนท์ฤดูหนาว 2016 ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
โดยนับตั้งแต่อีเวนท์ฤดูร้อน 2017 นั้น อุปกรณ์อย่าง 熟練見張員 กับ ปืนต่อสู้อากาศยาน จะมีผลในการจัดการกับฝูงอสูรจิ๋ว (PT小鬼群) ด้วย แต่อุปกรณ์ ปืนรอง, 三式弾 ไม่มีผล

เป็นตัวแก้ไขที่จะได้เมื่อจัดการฝูงอสูรจิ๋ว (PT小鬼群) ด้วยอาวุธดังต่อไปนี้

ประเภท จำนวนอาวุธ ตัวแก้ไข หมายเหตุ
ไม่ได้ติดอาวุธเข้าเงื่อนไข - 1 เท่า (100%)
ปืนต่อสู้อากาศยาน 2 ขึ้นไป 1.1 เท่า (110%)
ปืนหลักขนาดเล็ก 2 ขึ้นไป 1.2 เท่า (120%) ฮายาซุย, อากิสึชิมะเป็นข้อยกเว้น
ปืนรอง 2 ขึ้นไป 1.2 เท่า (120%) CL, CLT เป็นข้อยกเว้น
三式弾 1 ขึ้นไป 1.3 เท่า (130%)
 • ตัวแก้ไขดังกล่าวจะคิดเฉพาะเฟสระดมยิงปืนใหญ่และศึกกลางคืนเท่านั้น
 • ตัวอย่าง: เรือประเภท CA ติดอาวุธดังต่อไปนี้คือปืนหลัก/ปืนรอง/ปืนรอง/กระสุน 三式弾 จะสามารถคำนวณตัวแก้ไขออกมาได้ = 1.2×1.3 = 1.56 เท่า

ตัวแก้ไขพิเศษกรณีจัดการองค์หญิงคลังเสบียง

ตัวแก้ไขพิเศษกรณีจัดการองค์หญิงคลังเสบียง = ตัวแก้ไขพิเศษของ WG42 × ตัวแก้ไขพิเศษของ 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) × ตัวแก้ไขพิเศษของ 特二式内火艇

 • ในกรณีที่ 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) ได้รับการพัฒนาอาวุธมานั้นจะมีคิดตัวแก้ไขพิเศษกรณีจัดการองค์หญิงคลังเสบียงจากสูตร = ตัวแก้ไขพิเศษ × (1 + ค่าเฉลี่ยของระดับที่พัฒนาอาวุธ(★) / 50)
 • ในกรณีที่ 特二式内火艇 ได้รับการพัฒนาอาวุธมานั้นจะมีคิดตัวแก้ไขพิเศษกรณีจัดการองค์หญิงคลังเสบียงจากสูตร = ตัวแก้ไขพิเศษ × (1 + ค่าเฉลี่ยของระดับที่พัฒนาอาวุธ(★) / 30)
ประเภทอาวุธ จำนวนอาวุธ ตัวแก้ไข
WG42 1 อัน 1.25
2 อันขึ้นไป 1.625
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) 1 อัน 1.30 ~ 1.56
2 ~ 3 อัน 2.08 ~ 2.496
特二式内火艇 1 อัน 1.70 ~ 2.266…
2 อัน 2.50 ~ 3.33…

หมายเหตุ:

 • ตัวแก้ไขนี้ใช้ได้ทั้งร่างปกติและร่างเสียหายขององค์หญิงคลังเสบียง (ไม่มีความแตกต่างในโบนัสตัวแก้ไข)
 • สำหรับ WG42 นั้น ตัวแก้ไขบวกพิเศษของ WG42 (+75 ~ +160) ยังคงได้เอฟเฟคอยู่
 • 大発動艇 ไม่มีตัวแก้ไขพิเศษเมื่อโจมตีองค์หญิงคลังเสบียงแต่อย่างใด
 • ตัวอย่าง: ให้เรือติดอาวุธดังต่อไปนี้คือ WG42/大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)★0/特二式内火艇★0 จะสามารถคำนวณตัวแก้ไขออกมาได้ = 1.25×1.3×1.7 = 2.7625 เท่า

ตัวแก้ไขระบบการรวมตัวกันของเครื่องบินขับไล่&ทิ้งระเบิด

ในกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบินทำการติดตั้งเครื่องบินตรงตามเงื่อนไขของระบบการรวมตัวกันของเครื่องบินขับไล่&ทิ้งระเบิดนั้น ก็จะมีโอกาสทำการโจมตีแบบคัทอินได้ โดยตัวแก้ไขคัทอินนั้นจะนับเป็นตัวแก้ไขดาเมจหลัง Cap พลังโจมตี

ส่วนตัวแก้ไข Critical จากยศเครื่องบินนั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่หัวข้อตัวแก้ไข Critical จากยศเครื่องบิน

ตัวแก้ไขลดเกราะของระเบิดน้ำลึก

ในกรณีที่ใช้ระเบิดน้ำลึกแบบธรรมดาซึ่งก็คือ 九五式爆雷, 二式爆雷 นั้น เรือที่ติดอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อทำการโจมตีเรือดำน้ำจะสามารถลดเกราะของศัตรูได้ด้วย

ค่าเกราะของศัตรู = ค่าเกราะ - ผลรวมของ {(√(ค่า ASW ของระเบิดน้ำลึกแบบธรรมดา - 2) + ตัวแก้ไขประเภทเรือ}

 • ตัวแก้ไขประเภทเรือ สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้
 • ตัวอย่างเช่น DD ติด 九五式爆雷 2 อันกับ 二式爆雷 1 อัน ตัวแก้ไขลดเกราะจะเท่ากับ 2×√(2) + √(5) = 5.06
 • ค่าเกราะของศัตรูไม่สามารถลดให้ต่ำกว่า 1 หน่วยได้

ตัวแก้ไขผลกระทบจากกระสุนของเรือ

ตัวแก้ไขผลกระทบจากกระสุนของเรือ(อัตรากระสุนที่เหลือมี 50% ขึ้นไป) = 1.0
ตัวแก้ไขผลกระทบจากกระสุนของเรือ(อัตรากระสุนที่เหลือมี 49% ลงไป) = อัตรากระสุนที่เหลือ / 50

 • อัตรากระสุนที่เหลือ = [(จำนวนกระสุนในปัจจุบัน / จำนวนกระสุนสูงสุด) × 100] (การคำนวณในวงเล็บแบบ [ ] นั้น ในกรณีที่มีทศนิยมให้ทำการปัดลง)
จำนวนกระสุนที่เหลือ ตัวแก้ไข
50% ขึ้นไป 1.0
40% 0.8
30% 0.6
20% 0.4
10% 0.2
0% ดาเมจขีดข่วน
 • ผลกระทบจากกระสุนจะมีผลกับดาเมจเท่านั้น จะไม่ส่งผลกระทบกับพลังโจมตีแต่อย่างใด
 • ผลกระทบนี้จะมีผลต่อการโจมตีทุกเฟส ไม่เว้นแม้แต่เฟสการรบน่านฟ้า
 • สำหรับกรณีที่โจมตีเป็นดาเมจขีดข่วนนั้น ผลกระทบจากกระสุนไม่มีผลกับกรณีนี้แต่อย่างใด
 • หากว่ามีการดีบัพลดเกราะศัตรูนั้น ผลกระทบจากกระสุนจะมีผลด้วย ตัวอย่างเช่น มีดีบัพลดเกราะ -20 ในกรณีที่กระสุนของเรือเหลือ 50% ขึ้นไป จะได้ดาเมจเท่ากับ +20 แต่ในกรณีที่กระสุนของเรือเหลือ 40% ดาเมจจะลดเหลือ 80% ส่งผลให้ได้ดาเมจเท่ากับ +16 เท่านั้น

ระบบปกป้องเรือผู้เล่น (ระบบสต๊อปเปอร์การจม)

ในการโจมตีของเรือฝั่งศัตรูนั้นจะใช้การคำนวณดาเมจรูปแบบเดียวกับเรือฝั่งผู้เล่น แต่จะมีเงื่อนไขการคำนวณเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เรือฝั่งผู้เล่นต้องจมลง โดยจะมีการคำนวณดังต่อไปนี้

ดาเมจที่ได้รับ = [ HPปัจจุบัน × 0.5 + สุ่มตัวเลข(0 ~ HPปัจจุบัน -1) × 0.3] (เศษปัดลง)
ดาเมจที่ได้รับมากที่สุด = HPปัจจุบัน × 0.8 - 0.3 (เศษปัดลง)
ดาเมจที่ได้รับน้อยที่สุด = HPปัจจุบัน × 0.5 (เศษปัดลง)

 • สำหรับเรือที่เข้าร่วมการรบที่มีความเสียหายปานกลาง (เลือดส้ม) หรือ HP มากกว่านั้น ดาเมจที่ได้รับจะไม่มีทางลด HP ให้ต่ำกว่า 1 ได้
  • ในกรณีที่ HP ลดลงจนเหลือ 1 ในการรบดังกล่าว ดาเมจที่ได้รับหลังจากนั้นจะเป็น miss
  • สำหรับเรือธงหรือเรือติดตามที่อารมณ์ของเรือไม่ใช่หน้าแดงนั้น
   • ในกรณีที่ดาเมจที่ได้รับนั้นมีจำนวนมากเกินกว่า HP ปัจจุบันของเรือ ดาเมจดังกล่าวนั้นจะถูกลดทอนลงไป 50%~79% ของ HP ปัจจุบัน
    • สำหรับการโจมตีที่มีการคำนวณหลายครั้งอย่างการยิงสองครั้ง, คัทอินตอร์ปิโด เป็นต้น ดาเมจจะถูกคำนวณแยกกัน
    • ดาเมจที่ถูกลดทอนนั้นจะทำให้มีความเป็นไปได้ที่เรือจะไม่เสียหายหนักในการโจมตีครั้งเดียว อันเนื่องจากโอกาสที่จะทำให้เรือเสียหายหนักได้ในนัดเดียวนั้นค่อนข้างแคบ
 • สำหรับเรือติดตามที่อารมณ์ของเรือเป็นหน้าแดงและไม่ได้เสียหายหนัก (เลือดแดง) นั้น จะมีการคำนวณด้วยอีกสูตรดังต่อไปนี้
  • ดาเมจที่ได้รับ = HPปัจจุบัน -1

Max HP 4n

รอการอัพเดต