เทคนิคการสู้รบ

จาก Kancolle Wiki Thai 改三

หมายเหตุ: บทความในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ลำดับเฟสการโจมตี

ในตารางด้านล่างนี้คือลำดับเฟสการโจมตีสำหรับกองเรือปกติปะทะกองเรือปกติเท่านั้น หากต้องการดูของกองเรือผสม ให้เข้าไปอ่านที่ระบบกองเรือผสม

ลำดับเฟส รายละเอียด
เลือกฟอร์เมชั่น การจะเลือกฟอร์เมชั่นได้นั้นจำเป็นจะต้องมีเรือในกองเรือหลักจำนวน 4 ลำขึ้นไป
การค้นหาศัตรู ต้องการเครื่องบินหรืออุปกรณ์ที่มีค่าค้นหาศัตรูสูง

หากสำเร็จจะเพิ่มความแม่นยำและหลบหลีก หากล้มเหลวจะหลีกเลี่ยงการปล่อยเครื่องบินในเฟสการรบน่านฟ้า

เครื่องบินเจ็ทโจมตี หากมีการติดเครื่องบินเจ็ทไว้กับเรือหรือฐานทัพอากาศ เครื่องบินเจ็ทจะทำการโจมตีศัตรูก่อนทันที โดยเครื่องบินเจ็ทที่ติดในฐานทัพอากาศจะทำการโจมตีก่อนเครื่องบินเจ็ทที่ติดไว้กับเรือ อนึ่ง เครื่องบินเจ็ทที่ติดในฐานทัพอากาศต้องตั้งโหมดโจมตีและจะปรากฏเฉพาะโหนดที่เลือกไว้เท่านั้น อีกทั้งจะทำการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแม้ว่าจะส่งฐานที่ติดลงโหนดเดียวกันสองรอบก็ตาม
การสนับสนุนจากฐานทัพอากาศ จะปรากฏขึ้นเมื่อทำการส่งกองบินในโหมดโจมตีไว้ (เฉพาะโหนดที่เลือกไว้)
การรบน่านฟ้า เรือที่เข้าเงื่อนไข: CVL, CV, BBV, CAV, AV, SSV

ต้องการเครื่องบินขับไล่ (หากว่าศัตรูมี CVL, CV) และเครื่องบินที่โจมตีได้ (เครื่องบินทิ้งระเบิดและทิ้งตอร์ปิโดสำหรับ CVL, CV เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิดสำหรับ BBV, CAV, AV, SSV) ซึ่งถ้าสามารถยึดน่านฟ้าได้ส่วนหนึ่งจะใช้ระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเลได้

 • หากมีเครื่องบินเจ็ทเหลือ จะทำการออกมาโจมตีรอบสองในการรบน่านฟ้านี้ด้วย
การรบเปิดฉาก ยิงสนับสนุน

กองเรือที่ส่งสำรวจเพื่อยิงสนับสนุนจะมาช่วยยิง สามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่การยิงสนับสนุน

โจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบ
เรือที่เข้าเงื่อนไข: CL, CLT, CT, DD ที่มีค่า ASW จากเรือและอุปกรณ์รวมกันแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 100 และต้องติด โซนาร์ โซนาร์อย่างน้อย 1 อัน, อิสุซุ ไคนิ, DE ที่มีค่า ASW รวมกันมากกว่า 60, ไทโย ที่มีค่า ASW รวมกันมากกว่า 65
เรือที่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้นจะสามารถโจมตีเรือดำน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงเฟสยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้ โดยลำดับการยิงจะขึ้นอยู่กับระยะการยิงของเรือเป็นหลัก กรณีมีเรือระยะเดียวกันหลายลำจะสุ่มเรือที่ได้ยิงก่อน และการโจมตีจะเป็นแบบสุ่มเป้าหมาย

ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก
เรือที่เข้าเงื่อนไข: CLT, AV (จิโตเสะคลาส), SS, CL (อาบุคุมะ ไคนิ) ที่ติดตั้ง ตอร์ปิโด甲標的 甲 และ เรือประจัญบาน เระคลาส อนึ่ง SS เลเวล 10 ขึ้นไปสามารถยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้ง 甲標的 甲

รูปแบบการเข้าปะทะ
จะขึ้นมาก่อนเริ่มการระดมยิงปืนใหญ่ระลอกที่ 1

ศึกกลางวัน ระดมยิงปืนใหญ่ระลอกที่ 1 (ตามระยะการยิง)

ลำดับการยิงจะขึ้นอยู่กับระยะการยิงของเรือเป็นหลัก กรณีมีเรือระยะเดียวกันหลายลำจะสุ่มเรือที่ได้ยิงก่อน (ไล่จากไกลมาก → ไกล → ปานกลาง → ใกล้ → ใกล้มาก) และจะถูกกำหนดตั้งแต่เริ่มเฟส โดยมีผลต่อทั้งสองฝ่าย และเรือที่ยิงไม่ได้ (CV, CVLที่ได้รับความเสียหายปานกลางขึ้นไป, SS(V), เรือที่จมไปแล้ว) จะถูกข้ามไป
CV และ CVL ที่ใช้เครื่องบินโจมตีในเฟสระดมยิงปืนใหญ่นี้ได้ต้องไม่ได้รับความเสียหายตั้งแต่ปานกลางลงไป ยกเว้น CVB ที่ต้องไม่เสียหายหนัก นอกจากนี้ CV(L/B) จะต้องมีจำนวนเครื่องบินโจมตีเหลือในช่องอย่างน้อย 1 ลำจึงจะสามารถโจมตีในเฟสระดมยิงปืนใหญ่ได้

ระดมยิงปืนใหญ่ระลอกที่ 2 (ตามลำดับการจัดกองเรือ)
เฉพาะกรณีที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีเรือประจัญบาน (BB/BBV) หรือฝั่งศัตรูมีเรือคลาสพิเศษ : 鬼 (Oni/อสูร), 姫 (Hime/องค์หญิง), 戦鬼 (Senki/อสูรการศึก), หรือ 戦姫 (Senki/องค์หญิงการศึก), 水鬼 (Suiki/อสูรน้ำ) โดยเรือคลาสพิเศษที่ว่ามานี้ต้องเป็น BB/BBV เท่านั้น

ยิงตอร์ปิโดปิดฉาก
เรือที่เข้าเงื่อนไข: DD, CL, CLT, CA, CAV, SS(V), บิสมาร์ค Drei, Гангут (กันกุต) และ เรือประจัญบาน เระคลาส ที่ไม่ได้รับความเสียหายตั้งแต่ปานกลางลงไป

ศึกกลางคืน เรือที่เข้าเงื่อนไข: ทุกประเภทยกเว้น CV/CVL ที่ไม่ได้ติดอุปกรณ์ตามเงื่อนไขการโจมตีในศึกกลางคืน, ลุยจิ โทเรลลิร่างไค และเรือที่เสียหายหนัก

โดย CV/CVL นั้นจำเป็นจะต้องติดอุปกรณ์ตามเงื่อนไขหรือเป็นเรือตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กรัฟ เซปเปลินทั้งร่างเริ่มต้นและร่างไค, ซาราโทการ่างเริ่มต้น, ไทโย ไคนิ, อาร์ค รอยัลที่ติดเครื่องบิน Swordfish รุ่นใดก็ได้ และเรือฝั่งศัตรูอย่างเรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน โอะคลาสและเรือบรรทุกเครื่องบินเบา นุคลาสนั้นจะต้องเป็นระดับเรือธงขึ้นไปจึงจะสามารถปล่อยได้

โดยการโจมตีจะเป็นรูปแบบสลับกันยิงจากบนลงล่าง หากเรือที่จะต้องยิงเป็นลำดับถัดไปถูกยิงให้เสียหายหนักหรือจมไปก่อนก็จะข้ามไปเลยเช่นกัน

ผลกระทบจากความเสียหายของเรือ

ความเสียหายที่เรือได้รับมีผลต่อประสิทธิภาพดังนี้

เสียหายเล็กน้อย
(小破 Shouha)
HP น้อยกว่า 75%
กรณีที่เป็นเรือติดตามจะไม่ออกมาป้องกันเรือธง
ถ้าเป็น DD ในกองเรือผสมที่มีการติด หอบังคับการ 艦隊司令部施設 จะไม่สามารถถูกเลือกให้คุ้มกันเรือที่เสียหายหนักกลับฐานทัพได้
เสียหายปานกลาง
(中破 Chuuha)
HP น้อยกว่า 50%
พลังโจมตีในเฟสระดมยิงปืนใหญ่ลดลง 30%
พลังโจมตีในเฟสยิงตอร์ปิโดเปิดฉากลดลง 20%
CV/CVL ไม่สามารถปล่อยเครื่องบินในระหว่างช่วงเฟสระดมยิงปืนใหญ่ได้ (ยกเว้นเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ)
เรือไม่สามารถปล่อยตอร์ปิโดในเฟสยิงตอร์ปิโดปิดได้
เพิ่มโอกาสยิงคัทอินในศึกกลางคืน 20%
เสียหายหนัก
(大破 Taiha)
HP น้อยกว่า 25%
พลังโจมตีในเฟสระดมยิงปืนใหญ่ลดลง 60%
พลังโจมตีในเฟสยิงตอร์ปิโดเปิดฉากลดลง 100%
CV/CVL ไม่สามารถปล่อยเครื่องบินในเฟสระดมยิงปืนใหญ่ได้
เรือไม่สามารถใช้ระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเลได้
เรือไม่สามารถปล่อยตอร์ปิโดในเฟสยิงตอร์ปิโดปิดได้
เรือไม่สามารถโจมตีในศึกกลางคืนได้
ไม่สามารถใช้ ไฟส่องทาง 探照灯 ได้ในศึกกลางคืนหากเรือที่ติดไว้ HP เหลือ 1

การเลือกฟอร์เมชั่น

ฟอร์เมชั่น ไอคอน ตำแหน่งเรือ ตัวแก้ไขดาเมจ อัตราความแม่นยำ อัตราการหลบหลีก ตัวแก้ไข AA อัตราการปกป้องเรือธง
ยิงปืนใหญ่ ตอร์ปิโด ASW ศึกกลางคืน ยิงปืนใหญ่ ตอร์ปิโด ASW ศึกกลางคืน ยิงปืนใหญ่ ตอร์ปิโด ASW ศึกกลางคืน
เรียงตัวเป็นเส้นตรง
単縦陣
กระบวนทัพที่ 1: 単縦陣 [แถวตอน]
- 1.0 เท่า
(100%)
1.0 เท่า
(100%)
0.6 เท่า
(60%)
1.0 เท่า
(100%)
ปานกลาง สูง ต่ำ? สูง ปานกลาง ปานกลาง? ? ? 1.0 เท่า
(100%)
ต่ำ
ขบวนสองแถว
複縦陣
กระบวนทัพที่ 2: 複縦陣 [แถวตอนคู่]
- 0.8 เท่า
(80%)
0.8 เท่า
(80%)
0.8 เท่า
(80%)
1.0 เท่า
(100%)
สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง? ? ? 1.2 เท่า
(120%)
ปานกลาง
ล้อมวงเรือธง
輪形陣
กระบวนทัพที่ 3: 輪形陣 [แบบเกาะกลุ่ม]
- 0.7 เท่า
(70%)
0.7 เท่า
(70%)
1.2 เท่า
(120%)
1.0 เท่า
(100%)
ปานกลาง ต่ำมาก ปานกลาง? ต่ำ ปานกลาง ต่ำ? ? ? 1.6 เท่า
(160%)
สูง
เรียงขั้นบันได
梯形陣
กระบวนทัพที่ 4: 梯形陣 [แบบกระจาย]
- 0.6 เท่า
(60%)
0.6 เท่า
(60%)
1.0 เท่า
(100%)
1.0 เท่า
(100%)
สูง ปานกลาง-ต่ำ? ? ปานกลาง-ต่ำ? สูง ? ? ? 1.0 เท่า
(100%)
ปานกลาง
แถวหน้ากระดาน
単横陣
กระบวนทัพที่ 5: 単横陣 [แถวหน้ากระดาน]
- 0.6 เท่า
(60%)
0.6 เท่า
(60%)
1.3 เท่า
(130%)
1.0 เท่า
(100%)
สูง ต่ำมาก สูง ปานกลาง? สูง สูง? ? ? 1.0 เท่า
(100%)
ปานกลาง
เฝ้าระวัง
警戒陣
กระบวนทัพที่ 6: 警戒陣
เรือกำลังหลัก 0.5 เท่า
(50%)
1.0 เท่า
(100%)
1.0 เท่า
(100%)
0.5 เท่า
(50%)
? ? ? ? สูง สูง? ? สูง 1.1 เท่า
(110%)
?
เรือเฝ้าระวัง 1.0 เท่า
(100%)
1.0 เท่า
(100%)
0.6 เท่า
(60%)
1.0 เท่า
(100%)
 • ตัวแก้ไขดาเมจแต่ละประเภทนั้นจะแยกของใครของมัน อย่างดาเมจยิงปืนใหญ่ก็ส่งผลกับดาเมจของเฟสระดมยิงปืนใหญ่เป็นต้น
 • ตัวแก้ไขดาเมจของฟอร์เมชั่นไม่มีผลกับเฟสการรบน่านฟ้า (เครื่องบินโจมตีเปิดฉาก) โดยตัวแก้ไขจะเท่ากับ 1.0 เท่า (100%)
 • ในโหนดที่เริ่มด้วยศึกกลางคืนแล้วมีการโจมตีเรือดำน้ำนั้น ตัวแก้ไขดาเมจของฟอร์เมชั่นจะมีผลด้วย
 • จำเป็นต้องมีเรือในกองเรืออย่างน้อย 4 ลำเพื่อให้สามารถเลือกฟอร์เมชั่นได้
  • เฉพาะฟอร์เมชั่นล้อมวงที่จะสามารถเลือกได้เมื่อมีเรือ 5 ลำขึ้นไปเท่านั้น
  • กรณีที่มีเรือไม่เกิน 3 ลำในกองเรือ ฟอร์เมชั่นจะถูกกำหนดให้เป็นฟอร์เมชั่นเรียงตัวเป็นเส้นตรงทันที
 • การปกป้องเรือธงคือการที่เรือที่ไม่ใช่เรือธงเข้ารับการโจมตีแทนเรือธงของกองเรือโดยสังเกตจากเรือที่เข้าปกป้องจะขยับขึ้นมาข้างหน้าและปรากฏแถบสีขาวบริเวณเรือธง โดยการปกป้องแบบนี้มีเฉพาะกับเรือธงเท่านั้น
 • ฟอร์เมชั่นเรียงตัวเป็นเส้นตรง: เป็นฟอร์เมชั่นที่จะส่งผลให้ดาเมจในการรบผิวน้ำสูงที่สุด ควรใช้ในกรณีที่ต้องการดาเมจในการจัดการศัตรู
 • ฟอร์เมชั่นสองแถว: เป็นฟอร์เมชั่นที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำของเฟสยิงปืนใหญ่ได้มาก แต่จะลดดาเมจลง ทว่าก็เป็นฟอร์เมชั่นที่ดีในกรณีที่เจอกองเรือศัตรูผิวน้ำผสมกับเรือดำน้ำ
 • ฟอร์เมชั่นล้อมวงเรือธง: เป็นฟอร์เมชั่นที่เหมาะสำหรับการต่อต้านเครื่องบินที่สุดและเป็นฟอร์เมชั่นที่เพิ่มโอกาสปกป้องเรือธงมากที่สุดเช่นกัน แนะนำให้ใช้เมื่อเจอโหนดลอบโจมตีทางอากาศหรือโหนดรบน่านฟ้าอย่างเดียว
 • ฟอร์เมชั่นเรียงขั้นบันได: เป็นฟอร์เมชั่นที่ต่อต้านเรือดำน้ำได้ดีระดับหนึ่ง แต่ดาเมจในการรบผิวน้ำค่อนข้างแย่
 • ฟอร์เมชั่นแถวหน้ากระดาน: เป็นฟอร์เมชั่นที่ดีที่สุดในการต่อต้านเรือดำน้ำ แต่ดาเมจในการรบผิวน้ำนั้นจะต่ำสุด
 • ฟอร์เมชั่นเฝ้าระวัง: ฟอร์เมชั่นนี้จะเป็นการจัดให้เรือด้านหลังของกองเรือขยับขึ้นไปด้านหน้าเพื่อปกป้องเรือสำคัญอย่างเช่นเรือลำที่หนึ่งหรือลำที่สองกับเดินหน้าไปด้วย เป็นฟอร์เมชั่นสำหรับการเฝ้าระวัง ฟอร์เมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะช่วงระยะเวลาที่มีอีเวนท์เท่านั้น
  • สำหรับฟอร์เมชั่นนี้ ในกรณีที่กองเรือมี 6-7 ลำนั้น เรือกำลังหลักจะหมายถึงเรือลำดับที่ 1~3 ส่วนเรือเฝ้าระวังนั้นจะหมายถึงเรือลำดับที่ 4 เป็นต้นไป
   • แต่ในกรณีที่กองเรือมี 4-5 ลำนั้น เรือกำลังหลักจะหมายถึงเรือลำดับที่ 1~2 ส่วนเรือเฝ้าระวังนั้นจะหมายถึงเรือลำดับที่ 3 เป็นต้นไป
  • สำหรับฟอร์เมชั่นนี้ ในกรณีที่มีการส่งการยิงสนับสนุนแบบสนับสนุนยิงปืนใหญ่ด้วยนั้น ตัวแก้ไขดาเมจสำหรับการยิงสนับสนุนจะใช้ของเรือกำลังหลัก (0.5 เท่า)
 • สำหรับฟอร์เมชั่นของระบบกองเรือผสมนั้น สามารถอ่านได้ที่หัวข้อ ฟอร์เมชั่นของกองเรือผสม

การค้นหาศัตรู

 • ต้องการเครื่องบินหรืออุปกรณ์ที่มีค่าค้นหาศัตรูสูง
 • ค่าค้นหาศัตรูของทั้งกองเรือมีผลต่อการค้นหาศัตรู
 • หากสำเร็จจะเพิ่มความแม่นยำและหลบหลีก
 • หากล้มเหลวจะหลีกเลี่ยงการปล่อยเครื่องบินในเฟสการรบน่านฟ้า
สำเร็จ ล้มเหลว

การสนับสนุนจากฐานทัพอากาศ

อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า ระบบฐานทัพอากาศ

การรบน่านฟ้า

อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า การรบน่านฟ้า

การรบเปิดฉาก

การรบเปิดฉากจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส: ยิงสนับสนุน, เฟสโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบ, ยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก, แสดงรูปแบบการเข้าปะทะ

 • ใน World 5 และด่านอีเวนท์นั้นจะสามารถส่งกองเรือสำรวจเพื่อช่วยยิงสนับสนุนได้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่การยิงสนับสนุน
 • เฟสโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบ เรือที่สามารถยิงได้มีเพียง CL, CLT, CT, DD ที่มีค่า ASW จากเรือและอุปกรณ์รวมกันแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 100 และต้องติด โซนาร์ โซนาร์อย่างน้อย 1 อัน, อิสุซุ ไคนิ, DE ที่มีค่า ASW รวมกันมากกว่า 60, ไทโย ที่มีค่า ASW รวมกันมากกว่า 65
  • เรือที่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้นจะสามารถโจมตีเรือดำน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงเฟสยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้ โดยลำดับการยิงจะขึ้นอยู่กับระยะการยิงของเรือเป็นหลัก กรณีมีเรือระยะเดียวกันหลายลำจะสุ่มเรือที่ได้ยิงก่อน และการโจมตีจะเป็นแบบสุ่มเป้าหมาย สามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ความสามารถโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบ
 • เฟสยิงตอร์ปิโดเปิดฉากนั้น เรือที่สามารถยิงได้มีเพียง CLT, AV (จิโตเสะคลาส), SS, CL (อาบุคุมะ ไคนิ) ที่ติดตั้ง ตอร์ปิโด甲標的 甲 และ เรือประจัญบาน เระคลาส
  • SS เลเวล 10 ขึ้นไปสามารถยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้ง 甲標的 甲
  • ตอร์ปิโดจะถูกยิงพร้อมกันจากทุกลำและความแม่นยำนั้นขึ้นกับฟอร์เมชั่นที่เลือกไว้ก่อนเริ่มการสู้รบ
  • เรือที่เสียหายปานกลางลงไปจะยังสามารถยิงตอร์ปิโดเปิดฉากได้อยู่ ไม่เหมือนกับการยิงยิงตอร์ปิโดปิดฉาก
 • การรบเปิดฉากจะจบลงที่ระบบแสดงรูปแบบการเข้าปะทะ

รูปแบบการเข้าปะทะ

รูปแบบ ตัวแก้ไขดาเมจ โอกาสที่จะออกหากไม่ได้ติด 彩雲 โอกาสที่จะออกหากติด 彩雲 รูปตัวอย่าง
การเข้าปะทะแบบวิ่งแนวเดียวกัน
同航戦 (Doukousen?)
1 เท่า (100%) 45% 45%
การเข้าปะทะแบบวิ่งสวนทางกัน
反航戦 (Hankousen?)
0.8 เท่า (80%) 30% 40%
Crossing the T (ได้เปรียบ)
T字戦有利 (T Ji-sen Yuuri?)
1.2 เท่า (120%) 15% 15%
Crossing the T (เสียเปรียบ)
T字戦不利 (T Ji-sen Furi?)
0.6 เท่า (60%) 10% 0%
 • รูปแบบการเข้าปะทะจะปรากฏขึ้นก่อนเข้าเฟสระดมยิงปืนใหญ่ โดยรูปแบบการเข้าปะทะนี้จะมีผลกับเกือบทุกเฟสในศึกกลางวัน
 • รูปแบบการเข้าปะทะไม่มีผลกับศึกกลางคืนและการรบน่านฟ้า (เครื่องบินโจมตีเปิดฉาก) (ยกเว้นในโหนดที่เริ่มด้วยศึกกลางคืนกับใช้กองเรือผสมแล้วมีการโจมตีเรือดำน้ำนั้น ตัวแก้ไขรูปแบบการเข้าปะทะจะมีผล ถึงแม้ว่าจะไม่มีการแสดงว่าได้รูปแบบใดก็ตาม)
 • ผลจากรูปแบบการเข้าปะทะนั้นส่งผลต่อทั้งสองฝั่งเหมือนกันรวมถึง Crossing the T (ได้เปรียบ หรือ เสียเปรียบ)
 • Crossing the T แบบเสียเปรียบสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ เครื่องบินสอดแนม 彩雲 ทุกชนิด

ศึกกลางวัน

 • ศึกกลางวันจะแบ่งออกเป็น 3 เฟส: ยิงปืนใหญ่ระลอกที่ 1, ยิงปืนใหญ่ระลอกที่ 2, ยิงตอร์ปิโดปิดฉาก
 • สำหรับเฟสระดมยิงปืนใหญ่ระลอกที่ 1 นั้น การโจมตีจะไล่ลำดับไปตามระยะการยิงของเรือโดยเริ่มจากเรือที่มีระยะการยิงไกลที่สุดก่อนเสมอ
  • ระยะการยิงของเรือจะไล่จาก ไกลมาก → ไกล → ปานกลาง → ใกล้ → ใกล้มาก
  • ลำดับการยิงนั้นจะสลับไปมาระหว่างกองเรือฝั่งเราและฝั่งศัตรู ถ้าหากมีเรือตั้งแต่สองลำขึ้นไปที่มีระยะการยิงเท่ากัน ระบบจะสุ่มเลือกเรือที่จะยิงก่อนแทน
 • สำหรับเฟสระดมยิงปืนใหญ่ระลอกที่ 2 นั้นจะเริ่มจากเรือที่อยู่ลำดับบนสุดไล่ไปล่างสุด
  • เรือที่ไม่สามารถโจมตีในเฟสระดมยิงปืนใหญ่ได้จะถูกข้ามไปทันที นอกจากนี้ CVL และ CV ที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถปล่อยเครื่องบินได้ก็จะถูกข้ามไปเช่นกัน
  • ถ้าลำดับดังกล่าวมีเรือที่ถูกจม ระบบก็จะนำเรือที่อยู่ลำดับถัดไปลัดคิวขึ้นมาโจมตีแทน
 • CV และ CVL ที่ใช้เครื่องบินโจมตีในเฟสระดมยิงปืนใหญ่นี้ได้ต้องไม่ได้รับความเสียหายตั้งแต่ปานกลางลงไป ยกเว้น CVB ที่ต้องไม่เสียหายหนัก
 • นอกจากนี้ CV(L/B) จะต้องมีจำนวนเครื่องบินโจมตีเหลือในช่องอย่างน้อย 1 ลำจึงจะสามารถโจมตีในเฟสระดมยิงปืนใหญ่ได้
 • เรือดำน้ำทุกประเภทจะไม่เข้าร่วมเฟสระดมยิงปืนใหญ่ ยกเว้นแต่จะเจอศัตรูสถานที่และติดอาวุธตามเงื่อนไข
 • ในเฟสระดมยิงปืนใหญ่นี้ ถ้ามีเรือดำน้ำอยู่ในกองเรือ เรือทุกลำที่สามารถโจมตีเรือดำน้ำได้จะถูกบังคับให้ทำการโจมตีเรือดำน้ำก่อนเสมอ
 • เกี่ยวกับระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเล สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเล
 • เกี่ยวกับการโจมตีเรือดำน้ำ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อการโจมตีเรือดำน้ำ
 • เฟสยิงตอร์ปิโดปิดฉากนั้น เรือที่สามารถยิงได้คือ DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, บิสมาร์ค Drei, เรือประจัญบาน เระคลาส
  • ตอร์ปิโดจะถูกยิงพร้อมกันจากทุกลำและความแม่นยำนั้นขึ้นกับฟอร์เมชั่นที่เลือกไว้ก่อนเริ่มการสู้รบ
  • เรือที่จะยิงตอร์ปิโดปิดฉากได้นั้นจะต้องไม่ได้รับความเสียหายตั้งแต่ปานกลางลงไป

ศึกกลางคืน

 • ดาเมจในการรบกลางคืนขึ้นอยู่กับทั้งค่าปืนใหญ่และค่าตอร์ปิโดของเรือโดยนำมารวมกันเพื่อคิดพลังโจมตีส่งผลให้ DD, CL, CLT และ CA พลังโจมตีแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการรบกลางคืน
 • เรือที่สามารถโจมตีในการรบกลางคืนได้จำเป็นต้องเสียหายอย่างมากสุดคือเสียหายปานกลางเท่านั้น หากเรือเสียหายหนักจะไม่สามารถโจมตีได้ (ทั้งฝั่งกองเรือผู้เล่นและกองเรือศัตรู)
 • อุปกรณ์สนับสนุน (เช่น เรดาร์, โซนาร์, ระเบิดน้ำลึก, อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์, กระสุน, ปืนต่อสู้อากาศยานและเรือดำน้ำขนาดเล็ก) จะไม่รวมในรูปแบบการโจมตีกลางคืน
 • ถ้าหากคาดว่าต้องเจอโหนดที่มีการรบกลางคืนแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยในการรบกลางคืนโดยเฉพาะได้แก่ พลุส่องสว่าง 照明弾, ไฟส่องทาง 探照灯 หรือ 96式150cm探照灯, และ เครื่องบินทะเล 九八式水上偵察機(夜偵) ไปด้วย
 • ตัวแก้ไขจากฟอร์เมชั่นของกองเรือและรูปแบบการเข้าปะทะจะไม่มีผลต่อดาเมจในการรบกลางคืน (ตัวแก้ไขจะเป็น 100% ทุกรูปแบบฟอร์เมชั่น)
 • ในกรณีที่ใช้คัทอินตอร์ปิโดในศึกกลางคืนนั้น ถึงแม้ว่าจะติดตอร์ปิโดไว้ 3 อัน แต่ระบบจะแสดงภาพอาวุธออกมาเพียงแค่ 2 อันเท่านั้น โดยจะมีรูปซ้ำของตอร์ปิโดในช่องที่สองเพิ่มขึ้นมา (แต่การคำนวณดาเมจจะคิดทั้ง 3 อันรวมกันอยู่ดี)
 • ในศึกกลางคืนนั้น เรือดำน้ำจะมีอัตาราการหลบหลีกที่ดีขึ้น โดยดาเมจที่ส่งผลกับเรือดำน้ำนั้นจะมีน้อยมาก ยกเว้นในกรณีเป็นโหนดที่เริ่มต้นการรบด้วยศึกกลางคืนหรือใช้กองเรือผสมจะส่งผลให้สามารถทำดาเมจกับเรือดำน้ำตอนกลางคืนได้
 • เกี่ยวกับระบบการโจมตีพิเศษในศึกกลางคืนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อระบบการโจมตีพิเศษในศึกกลางคืน
 • ตั้งแต่อัพเดตวันที่ 12 กันยายน 2017 นั้นได้เพิ่มระบบโจมตีในศึกกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบิน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อระบบโจมตีในศึกกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบิน

บัพในศึกกลางคืน

อุปกรณ์ เอฟเฟค เงื่อนไข
พลุส่องสว่าง 照明弾
 • เพิ่มความแม่นยำของกองเรือฝั่งเรา
 • เพิ่มโอกาสออกของคัทอินของกองเรือฝั่งเรา
 • ลดโอกาสออกของคัทอินของกองเรือฝั่งศัตรู
 • มีโอกาสที่จะทำงานประมาณ 70%
ไฟส่องทาง 探照灯, 96式150cm探照灯
 • เพิ่มความแม่นยำของกองเรือฝั่งเรา
 • เพิ่มโอกาสออกของคัทอินของกองเรือฝั่งเรา
 • ลดโอกาสออกของคัทอินของกองเรือฝั่งศัตรู
 • เรือที่ติดอุปกรณ์ชนิดนี้ไว้จะมีโอกาสถูกเล็งโจมตีและโอกาสถูกยิงโดนมากขึ้น
 • เรือที่ติดตั้งไว้มี HP อย่างน้อย 2
ลูกเรือ 熟練見張員
 • เพิ่มโอกาสออกคัทอินในศึกกลางคืนให้กับเรือที่ติดอุปกรณ์นี้ไว้
 • เฉพาะเรือที่ติดอุปกรณ์นี้ไว้เท่านั้น
เครื่องบินทะเล 九八式水上偵察機(夜偵)
 • เพิ่มพลังโจมตี +5 (เพิ่มในส่วนของสูตรพลังโจมตีพื้นฐาน)
 • เพิ่มความแม่นยำของกองเรือฝั่งเราประมาณ 10%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีคริติคอลของกองเรือฝั่งเรา
 • เครื่องบินต้องไม่เหลือ 0 ลำ
 • กรณีที่เป็นโหนดที่เริ่มการรบกลางวันแล้วเข้าศึกกลางคืนทีหลัง ในเฟสการรบน่านฟ้าจะต้องได้สถานะรับประกันอำนาจบนน่านฟ้า (AS+) หรือ เหนือกว่าทางอากาศ (AS) หรือ เสียเปรียบทางอากาศ (AD) เท่านั้น
  • กรณีที่ได้เสมอทางอากาศ (AP) จะไม่ทำงาน
 • กรณีที่เป็นการซ้อมรบ (PvP) นั้น ในเฟสการรบน่านฟ้าจะต้องได้สถานะตั้งแต่เสียเปรียบทางอากาศ (AD) ขึ้นไป
 • โอกาสการทำงานจะขึ้นกับเลเวลของเรือที่ติด

การคำนวณดาเมจ

อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า การคำนวณดาเมจ

การติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์

ระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเล (ศึกกลางวัน)

คัทอินของระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเลในศึกกลางวัน

ระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเลนั้นจะทำให้เรือที่ติดตั้งเครื่องบินทะเลนั้นสามารถโจมตีแบบการยิงสองครั้งและคัทอินได้ในตอนกลางวัน และศัตรูก็สามารถใช้ระบบนี้ได้เช่นกัน หากตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไข:

 • มีการติดตั้งอาวุธตามเงื่อนไข (ดูได้ในตารางด้านล่าง)
 • ต้องชนะในเฟสการรบตัดสินสถานะบนน่านฟ้าของการรบน่านฟ้าให้ได้ก่อนเท่านั้นจึงจะใช้ระบบนี้ได้ (ได้สถานะเหนือกว่าทางอากาศหรือรับประกันอำนาจบนน่านฟ้า)
  • แต่หากไม่มีเฟสการรบน่านฟ้า ระบบนี้ก็จะไม่ทำงาน
 • เรือจะต้องไม่เสียหายหนัก (大破)
 • เรือต้องติดตั้ง เครื่องบินทะเล เครื่องบินทะเลสอดแนมหรือเครื่องบินทะเลทิ้งระเบิดอย่างน้อย 1 ช่อง โดยจำนวนเครื่องบินในช่องที่ติดตั้งนั้นห้ามเป็น 0 ลำ
  • ในกรณีที่เครื่องบินทะเลร่วงหมด (จำนวนเครื่องบินเหลือ 0 ลำ) ก็จะใช้ระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเลไม่ได้เช่นกัน
  • カ号観測機 และเครื่องบินทะเลขับไล่ไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสออก:

 • ค่าค้นหาศัตรูรวมของกองเรือ (FLoS) ถ้ามีสูงจะเพิ่มโอกาสออกเล็กน้อย โดยจะเพิ่มโอกาสออกประมาณ = FLoS × 0.05~0.08
  • ค่าค้นหาศัตรูรวมของกองเรือนั้นมาจากการรวมค่าค้นหาศัตรูของเรือทุกลำในกองเรือ และนับรวมถึงโบนัสค่าค้นหาศัตรูของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เรือติดอยู่ด้วย
 • เรือธงจะได้รับโบนัสเพิ่มโอกาสออกอีก 15% โดยประมาณ
 • ถ้าผลการรบน่านฟ้าเป็นเหนือกว่าทางอากาศจะลดโอกาสออก 12% โดยประมาณ เมื่อเทียบกับรับประกันอำนาจบนน่านฟ้า

ประเภทการโจมตี:

ประเภทการโจมตี ปืนหลัก ปืนรอง กระสุนเจาะเกราะ เรดาร์ ตัวแก้ไขพลังโจมตี
คัทอิน
ปืนหลัก+ปืนหลัก
2 0 1 0 1.5 เท่า
คัทอิน
ปืนหลัก+กระสุนเจาะเกราะ
1 1 1 0 1.3 เท่า
คัทอิน
ปืนหลัก+เรดาร์
1 1 0 1 1.2 เท่า
คัทอิน
ปืนหลัก+ปืนรอง
1 ขึ้นไป 1 ขึ้นไป 1.1 เท่า
ยิงสองครั้ง 2 ขึ้นไป 1.2 เท่า x2

หมายเหตุ:

 • หากจัดอาวุธครบตามเงื่อนไขด้านบนแล้ว ถ้ายังเหลือช่องว่างอยู่ ช่องที่ว่างนั้นสามารถใส่อะไรก็ได้
 • กรณีที่โอกาสออกยิงสองครั้งและโอกาสออกคัทอินไม่ติดนั้น เรือจะทำการโจมตีแบบยิงครั้งเดียว
 • คิระคิระไม่ส่งผลต่อโอกาสที่จะยิงแบบยิงสองครั้งหรือคัทอิน
 • กระสุนเขียว (ประเภทต่อสู้อากาศยาน) 三式弾, ตอร์ปิโด ตอร์ปิโดและ ปืนต่อสู้อากาศยาน ปืนต่อสู้อากาศยานนั้นไม่นับในการคำนวณของระบบชี้เป้า

ระบบการรวมตัวกันของเครื่องบินขับไล่&ทิ้งระเบิด (ศึกกลางวัน)

คัทอินของระบบการรวมตัวกันของเครื่องบินขับไล่&ทิ้งระเบิดในศึกกลางวัน

เป็นระบบที่เพิ่มมาในวันที่ 12 กันยายน 2017 โดยจะเป็นระบบที่เพิ่มพลังโจมตีของเรือบรรทุกเครื่องบินในเฟสยิงปืนใหญ่ของศึกกลางวันด้วยการโจมตีแบบคัทอิน

เงื่อนไข:

 • เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน, เรือบรรทุกเครื่องบินเบา, เรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะสามารถใช้ระบบนี้ได้ทั้งหมด
  • ส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินฝั่งศัตรูนั้นจะมีบางส่วนที่แข็งแกร่งสามารถใช้ระบบนี้ได้ (ยังไม่ทราบชี้ชัดว่ามีลำใดบ้าง)
 • ต้องชนะในเฟสการรบตัดสินสถานะบนน่านฟ้าของการรบน่านฟ้าให้ได้ก่อนเท่านั้นจึงจะใช้ระบบนี้ได้ (ได้สถานะเหนือกว่าทางอากาศหรือรับประกันอำนาจบนน่านฟ้า)
 • ต้องติดเครื่องบินขับไล่, เครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดตามเงื่อนไขประเภทคัทอินในตารางด้านล่าง
 • ในกรณีที่เครื่องบินอันใดอันหนึ่งร่วงหมด (จำนวนเครื่องบินเหลือ 0 ลำ) เครื่องบินอันดังกล่าวจะไม่เข้าเงื่อนไขของคัทอิน
 • เครื่องบินเจ็ทไม่สามารถใช้ในระบบนี้ได้
 • เครื่องบินขับไล่กลางคืนนับเป็นเครื่องบินขับไล่
 • เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดกลางคืนนับเป็นเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด
 • เครื่องบินทิ้งระเบิดกึ่งขับไล่นับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด
 • กรณีที่ CVB ได้รับความเสียหายปานกลาง (เลือดส้ม) ก็ยังใช้คัทอินได้
 • ในอัพเดตวันที่ 18 ตุลาคม 2017 นั้นได้มีการอัพเดตให้คัทอินได้รับผลของยศเครื่องบินอย่างคริติคอลดาเมจ, อัตราคริติคอลและอัตราโจมตีสำเร็จ และเพิ่ม"รูปแบบหัวหน้ากองบิน" : เมื่อเครื่องบินที่ติดอยู่ในช่องแรกรวมอยู่ในคัทอิน จะทำให้ได้โบนัสอัตราโจมตีสำเร็จจากยศเครื่องบิน
 • ในกรณีที่ติดเครื่องบินที่เข้าเงื่อนไขคัทอินได้หลายแบบนั้น ลำดับการสุ่มออกจะเรียงตามนี้: ขับไล่+ทิ้งระเบิด+ทิ้งตอร์ปิโด (FBA) > ทิ้งระเบิด+ทิ้งระเบิด+ทิ้งตอร์ปิโด (BBA) > ทิ้งระเบิด+ทิ้งตอร์ปิโด (BA)
 • ในกรณีที่โอกาสออกคัทอินไม่ติด เรือจะทำการโจมตีแบบปกติแทน
 • เกี่ยวกับโอกาสออกยังไม่ทราบ

ประเภทคัทอิน

ประเภทคัทอิน ขับไล่ ทิ้งระเบิด ทิ้งตอร์ปิโด ตัวแก้ไขพลังโจมตี
ขับไล่+ทิ้งระเบิด+ทิ้งตอร์ปิโด (FBA) 1 1 1 1.25 เท่า
ทิ้งระเบิด+ทิ้งระเบิด+ทิ้งตอร์ปิโด (BBA) 2 1 1.2 เท่า
ทิ้งระเบิด+ทิ้งตอร์ปิโด (BA) 1 1 1.15 เท่า

ระบบการโจมตีพิเศษในศึกกลางคืน

ประเภทการโจมตีและเงื่อนไข:

ประเภทการโจมตี ปืนหลัก ปืนรอง ตอร์ปิโด อื่นๆ ตัวแก้ไขพลังโจมตี จำนวน Hits โอกาสที่จะยิง หมายเหตุ
คัทอินตอร์ปิโด 1 เรดาร์เรือดำน้ำ 1 อัน 1.75 เท่า 2 สูตรโอกาสออก ใช้ได้เฉพาะเรือดำน้ำ
ตอร์ปิโดต้องเป็นอันที่มีชื่อ 後期型艦首魚雷 เท่านั้น
คัทอินตอร์ปิโด 2 1.6 เท่า 2
คัทอินตอร์ปิโด 2 1.5 เท่า 2 สูตรโอกาสออก
คัทอินปืนหลัก 3 ขึ้นไป 2 เท่า 1 สูตรโอกาสออก
คัทอินปืนผสม 2 1 1.75 เท่า 1 สูตรโอกาสออก
คัทอินผสมปืนตอร์ปิโด 1-2 1 1.3 เท่า 2 สูตรโอกาสออก
คัทอินเรดาร์ศึกกลางคืน 1 1 เรดาร์ที่มีค่าแม่นยำ +3 ขึ้นไป 1 อัน 1.625 เท่า 1 สูตรโอกาสออก ใช้ได้เฉพาะเรือพิฆาต
ปืนหลักต้องเป็น 12.7cm連装砲D型改二 เท่านั้น
คัทอินเรดาร์ศึกกลางคืน 1 1 เรดาร์ที่มีค่าแม่นยำ +3 ขึ้นไป 1 อัน 1.3 เท่า 1 สูตรโอกาสออก ใช้ได้เฉพาะเรือพิฆาต
คัทอินเรดาร์ตอร์ปิโด 1 เรดาร์ที่มีค่าแม่นยำ +3 ขึ้นไป 1 อัน
กับ 熟練見張員 1 อัน
1.2 เท่า 1 สูตรโอกาสออก ใช้ได้เฉพาะเรือพิฆาต
ยิงสองครั้ง 2 0 0 1.2 เท่า 2 ~99%
1 1 ขึ้นไป 0
0 2 0-1
ตัวอย่างคัทอินศึกกลางคืน
 • หากจัดอาวุธครบตามเงื่อนไขด้านบนแล้ว ถ้ายังเหลือช่องว่างอยู่ ช่องที่ว่างนั้นสามารถใส่อะไรก็ได้
 • ตอร์ปิโดอันที่มีชื่อ 後期型艦首魚雷 (Late Model Bow Torpedo Mount) ได้แก่ 後期型艦首魚雷(6門), 熟練聴音員+後期型艦首魚雷(6門)
 • เรดาร์เรือดำน้ำในขณะนี้มีแค่ 潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡, 潜水艦搭載電探&逆探(E27) เท่านั้น
 • 甲標的 甲 ไม่นับเป็นอาวุธประเภทตอร์ปิโดแต่อย่างใด
 • สำหรับการโจมตีรูปแบบคัทอินตอร์ปิโดต่างๆ (หรือคัทอินผสมปืนตอร์ปิโด) ที่มีจำนวน Hits เท่ากับ 2 นั้นหมายถึงการโจมตีกับคำนวณดาเมจนั้นจะคิดเป็นสองครั้ง แต่ผลลัพธ์ดาเมจที่แสดงผลออกมานั้นจะเป็นตัวเลขเพียงค่าเดียว

การโจมตีเรือดำน้ำในเวลากลางคืน

ในศึกกลางคืนเรือดำน้ำนั้นจะกลายเป็นเป้าหมายของ DD และ CL โดยจะไม่สามารถโจมตีแบบยิงสองครั้งและคัทอินได้และดาเมจที่ส่งผลกับเรือดำน้ำนั้นจะมีน้อยมาก ยกเว้นในกรณีเป็นโหนดที่เริ่มต้นการรบด้วยศึกกลางคืนหรือใช้กองเรือผสมจะส่งผลให้สามารถทำดาเมจกับเรือดำน้ำตอนกลางคืนได้

โอกาสที่จะออกการยิงสองครั้ง

มีโอกาสที่จะติดสูงมาก แต่ก็มีโอกาสที่เรือจะไม่ยิงสองครั้งเช่นกันถึงแม้ว่าเรือลำนั้นจะติดตั้งอาวุธตรงตามเงื่อนไขก็ตาม การยิงสองครั้งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับค่าโชคของเรือแต่อย่างใด และเนื่องจากการยิงสองครั้งนั้นสามารถทำดาเมจได้พอๆ กับการยิงแบบคัทอินดังนั้นจึงแนะนำให้ติดอาวุธแบบยิงสองครั้งให้กับเรือที่มีค่าโชคน้อย

โอกาสที่จะออกการยิงครั้งเดียว

จะเกิดขึ้นเมื่อเรือลำดังกล่าวสุ่มไม่เจอทั้งโอกาสออกการยิงสองครั้งและโอกาสออกคัทอินกลางคืน หรือว่าเรือลำดังกล่าวติดอาวุธไม่เข้าเงื่อนไขของการยิงสองครั้งและคัทอินกลางคืน

โอกาสที่จะออกคัทอินกลางคืน

ปัจจุบัน สูตรคำนวณโอกาสที่จะออกคัทอินกลางคืนนั้นมีดังนี้

โอกาสที่จะออกคัทอินกลางคืน (%) = (ค่าพื้นฐาน / ค่าสัมประสิทธิ์ประเภท) x 100

ค่าพื้นฐานกรณีที่ค่าโชค < 50 = [15 + โชค + 0.75√เลเวล + ตัวแก้ไขรวม]
ค่าพื้นฐานกรณีที่ค่าโชค ≥ 50 = [65 + √(โชค - 50) + 0.8√เลเวล + ตัวแก้ไขรวม]

 • การคำนวณในวงเล็บแบบ [ ] นั้น ในกรณีที่มีทศนิยมให้ทำการปัดลง
 • เลเวล = เลเวลของเรือ
 • โชค = ค่าโชคของเรือ
 • ค่าสัมประสิทธิ์ประเภทนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของคัทอินที่ใช้ โดยจะมีดังต่อไปนี้
ประเภทคัทอิน ค่าสัมประสิทธิ์ประเภท
คัทอินปืนหลัก 140
คัทอินปืนผสม 130
คัทอินตอร์ปิโด 122
คัทอินผสมปืนตอร์ปิโด 115
คัทอินเรดาร์ศึกกลางคืน 130
คัทอินเรดาร์ตอร์ปิโด ?
 • ตัวแก้ไขรวมคือผลรวมของตัวแก้ไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
ตัวแก้ไขต่างๆ ตัวแก้ไข คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
คัทอินปืนหลัก คัทอินปืนผสม คัทอินตอร์ปิโด คัทอินผสมปืนตอร์ปิโด
ลำดับในกองเรือ เรือธง +15 +10.7% +11.5% +12.3% +13%
อื่นๆ 0
สถานะความเสียหาย เสียหายปานกลาง (中破) +18 +12.9% +13.8% +14.8% +15.7%
เสียหายแบบอื่นๆ 0
探照灯 ฝั่งเรา +7 +5% +5.4% +5.7% +6.1%
ฝั่งศัตรู -5 -3.6% -3.8% -4.1% -4.3%
96式150cm探照灯 ฝั่งเรา ?
ฝั่งศัตรู -?
照明弾 ฝั่งเรา +4 +2.9% +3.1% +3.3% +3.5%
ฝั่งศัตรู -10 -7.1% -7.7% -8.2% -8.7%
熟練見張員 เรือที่ติด +5 +3.6% +3.8% +4.1% +4.3%

เพิ่มเติม:

 • ค่าโชคที่เกิน Cap นั้นจะมีผลลดลง โดยจะเริ่มต้นที่ค่าโชค 51 หน่วยเป็นต้นไป ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้อัพค่าโชคเกิน Cap ดังกล่าว
 • ไม่มีโบนัสสำหรับเรือที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย (小破)
 • เรือที่แต่งงานแล้วไม่มีโบนัสเพิ่มสำหรับโอกาสออกคัทอินแต่อย่างใด
 • สูตรข้างต้นนี้เป็นสูตรที่มาจาก KanColle Kai (เกมเวอร์ชั่น PS Vita) แต่สูตรนี้มีความใกล้เคียงกับสูตรแบบเก่าและสอดคล้องกับผลการทดลองก่อนหน้านี้

ระบบโจมตีในศึกกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบิน

ในปัจจุบันนั้น สามารถแบ่งประเภทของระบบการโจมตีในศึกกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบินได้ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 : ระบบการโจมตีของกรัฟ เซปเปลินทุกร่าง, ซาราโตการ่างเริ่มต้น, ไทโย ไคนิ

 • เรือดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขการติดอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อโจมตีในศึกกลางคืนแต่อย่างใด
 • กรัฟ เซปเปลินทุกร่าง, ซาราโตการ่างเริ่มต้น
  • จะเป็นการโจมตีในรูปแบบของการยิงปืนเท่านั้น (ไม่มีการโจมตีในรูปแบบของเครื่องบินแต่อย่างใด)
  • ถึงแม้ว่าจะเสียหายปานกลาง (เลือดส้ม) ก็ยังสามารถโจมตีในศึกกลางคืนได้
  • ในกรณีที่ติดปืนรอง 2 อันนั้นจะสามารถทำการโจมตีแบบยิงสองครั้งได้
 • ไทโย ไคนิ (เฉพาะร่างนี้เท่านั้น)
  • ในกรณีที่มีเรือดำน้ำอยู่ในโหนดนั้น จะทำการโจมตีเรือดำน้ำด้วยระเบิดน้ำลึก
   • อนึ่ง หากไม่ใช่กรณีเป็นโหนดที่เริ่มต้นการรบด้วยศึกกลางคืนหรือเป็นกองเรือผสม ดาเมจที่ส่งผลกับเรือดำน้ำนั้นจะมีน้อยมาก (เป็นดาเมจขีดข่วน) เช่นเดียวกับเรือประเภทอื่นๆ
  • ในกรณีที่ไม่มีเรือดำน้ำอยู่ในโหนดนั้น จะทำการโจมตีเรือผิวน้ำ โดยการโจมตีจะขึ้นอยู่กับอาวุธที่ติดไว้
   • ถ้าติดเครื่องบินโจมตีอย่างเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดหรือเครื่องบินทิ้งระเบิด จะทำการโจมตีด้วยเครื่องบิน
   • แต่ถ้าไม่ได้ติดเครื่องบินโจมตีใดๆ จะทำการโจมตีด้วยการยิงปืนเช่นเดียวกับกรัฟ เซปเปลิน
    • ถ้าติดปืนรองไว้ 2 อันจะสามารถทำการโจมตีแบบยิงสองครั้งได้
  • ถึงแม้ว่าจะเสียหายปานกลาง (เลือดส้ม) ก็ยังสามารถโจมตีในศึกกลางคืนได้
 • สูตรคำนวณดาเมจของเรือทั้งสามลำในระบบนี้นั้นจะเป็นสูตรเดียวกับเฟสศึกกลางคืนเช่นเดียวกับเรือประเภทอื่นๆ

แบบที่ 2 : ระบบการโจมตีของอาร์ค รอยัล

 • สำหรับอาร์ค รอยัลทุกร่างนั้นจะมีเงื่อนไขคือ ต้องติดเครื่องบิน Swordfish รุ่นใดก็ได้อย่างน้อย 1 ช่อง (Swordfish, Swordfish Mk.II(熟練), Swordfish Mk.III(熟練))
 • ห้ามเครื่องบิน Swordfish ร่วงหมด (จำนวนเครื่องบินเหลือ 0 ลำ)
  • ถ้าติดไปแต่เครื่องบิน จะเป็นการโจมตีด้วยเครื่องบินในศึกกลางคืน (นับเป็นการโจมตีธรรมดา)
  • ในกรณีที่ติดปืนรอง 2 อันขึ้นไป จะกลายเป็นการยิงสองครั้งในศึกกลางคืน
  • ถ้าเสียหายปานกลางลงไป (เลือดส้ม) จะไม่ทำการโจมตีในศึกกลางคืน
 • สูตรคำนวณดาเมจนั้นจะเป็นสูตรเดียวกับเฟสศึกกลางคืนเช่นเดียวกับเรือประเภทอื่นๆ

แบบที่ 3 : ระบบการโจมตีในตอนกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบินทุกลำ

สำหรับระบบนี้นั้นเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2017 โดยจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ซาราโตกา Mk.II นั้นติดแค่เครื่องบินขับไล่กลางคืนหรือเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดกลางคืนก็โจมตีได้แล้ว (เฉพาะร่างนี้ร่างเดียว)
 • เรือบรรทุกเครื่องบิน (CV/CVL) ลำที่เหลือจะต้องติดเครื่องบินขับไล่กลางคืนหรือเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดกลางคืนร่วมกับ 夜間作戦航空要員 หรือ 夜間作戦航空要員+熟練甲板員
 • ห้ามเครื่องบินกลางคืนร่วงหมด (จำนวนเครื่องบินเหลือ 0 ลำ)
 • พวกที่ปกติสามารถใช้ระบบของตัวเองเพื่อโจมตีในศึกกลางคืนได้ (กรัฟ เซปเปลิน, อาร์ค รอยัล เป็นต้น) ก็สามารถใช้ระบบใหม่ได้ โดยเงื่อนไขจะเหมือนลำอื่นที่ไม่ใช่ ซาราโตกา Mk.II
  • สำหรับไทโย ไคนินั้น ในกรณีที่มีเรือดำน้ำอยู่ในโหนดจะทำการโจมตีเรือดำน้ำด้วยระเบิดน้ำลึก
 • ในกรณีที่เสียหายปานกลางลงไปนั้น จะไม่สามารถโจมตีในศึกกลางคืนได้
  • แต่ถ้าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ (CVB) ที่เสียหายปานกลางนั้นจะยังสามารถทำการโจมตีได้
  • ส่วนกรัฟ เซปเปลินที่เสียหายปานกลางจะกลับไปทำการโจมตีด้วยการยิงปืน (ยังไม่มีข้อมูลของซาราโตการ่างเริ่มต้นกับไทโย ไคนิ)
 • เป็นระบบเดียวที่สามารถใช้คัทอินกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบินได้ แต่ไม่สามารถทำการโจมตีแบบยิงสองครั้งได้
 • สูตรการคำนวณดาเมจสามารถอ่านได้ที่หัวข้อเฟสศึกกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบิน

คัทอินกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบิน

 • เครื่องบินที่ใช้ทำคัทอินกลางคืนได้ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้
 • ต้องติดอุปกรณ์ตามเงื่อนไขของระบบการโจมตีในตอนกลางคืนของเรือบรรทุกเครื่องบินทุกลำ
 • ในกรณีที่เสียหายปานกลางลงไปนั้น จะไม่สามารถโจมตีในศึกกลางคืนได้
  • แต่ถ้าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ (CVB) ที่เสียหายปานกลางนั้นจะยังสามารถทำการโจมตีได้
 • ในกรณีที่เครื่องบินอันใดอันหนึ่งร่วงหมด (เครื่องบินเหลือ 0 ลำ) เครื่องบินอันดังกล่าวจะไม่เข้าเงื่อนไขของคัทอิน
 • เกี่ยวกับโอกาสออกยังไม่ทราบ

ประเภทคัทอินและเงื่อนไข:

 • อื่นๆ ในตารางคือ Swordfish ทุกรุ่นกับ 零戦62型(爆戦/岩井隊)
ประเภทคัทอิน ขับไล่กลางคืน ทิ้งตอร์ปิโด
กลางคืน
อื่นๆ ตัวแก้ไขพลังโจมตี
ขับไล่+ขับไล่+ทิ้งตอร์ปิโด 2 1 1.25 เท่า
ขับไล่+ทิ้งตอร์ปิโด 1 1 1.2 เท่า
ขับไล่+ขับไล่+ขับไล่ 3 1.18 เท่า
ขับไล่+ขับไล่+อื่นๆ 2 1 1.18 เท่า
ขับไล่+ทิ้งตอร์ปิโด+อื่นๆ 1 1 1 1.18 เท่า
ขับไล่+อื่นๆ+อื่นๆ 1 2 1.18 เท่า

การโจมตีเรือดำน้ำ

โดยปกติแล้ว เรือดำน้ำจะตกเป็นเป้าหมายของเรือประเภท DE, DD, CL, CLT, CT และ ฮายาซุย ก่อนเสมอ นอกจากนี้ CAV, BBV, CVL, AV, LHA เองก็สามารถโจมตีเรือดำน้ำได้เช่นเดียวกันเมื่อติดเครื่องบินบางประเภท

การสู้และสร้างความเสียหายให้กับเรือดำน้ำนั้นขึ้นอยู่กับค่าต่อต้านเรือดำน้ำของอุปกรณ์เป็นหลัก(สเตตัสปกติมีผลเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าอุปกรณ์) ดังนั้นแนะนำให้ใช้ CL, DD และ DE ใส่ โซนาร์ โซนาร์ และ ระเบิดน้ำลึก ระเบิดน้ำลึก แล้วเลือกฟอร์เมชั่นที่ 5 จะทำดาเมจได้สูงสุด ส่วนเรือประเภทอื่นนั้นจะต้องติดอาวุธดังต่อไปนี้

อนึ่ง ในศึกกลางคืนนั้น เรือดำน้ำจะกลายเป็นเป้าหมายของ DE, DD, CL, CLT, CT, AO ก่อนเสมอ (แต่สำหรับ CAV, BBV, CVL, AV, LHA นั้นในศึกกลางคืนจะไม่ทำการโจมตีเรือดำน้ำ) โดยจะไม่สามารถโจมตีแบบยิงสองครั้งกับคัทอินได้และดาเมจที่ส่งผลกับเรือดำน้ำนั้นจะมีน้อยมาก ยกเว้นในกรณีเป็นโหนดที่เริ่มต้นการรบด้วยศึกกลางคืนหรือใช้กองเรือผสมที่จะส่งผลให้สามารถทำดาเมจกับเรือดำน้ำตอนกลางคืนได้

ความสามารถโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบ

เป็นระบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2016 โดยระบบนี้จะทำให้เรือบางประเภทสามารถโจมตีเรือดำน้ำตั้งแต่เริ่มการรบ (หรือที่เรียกกันว่า OASW) ซึ่งเฟสนี้จะทำงานก่อนเข้าเฟสยิงตอร์ปิโดเปิดฉาก โดยจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ประเภทเรือ เงื่อนไข หมายเหตุ
ค่า ASW ที่แสดง อาวุธที่ต้องติด
อิสุซุ ไคนิ,
ทัตสึตะ ไคนิ,
จาร์วิส ไค,
ซามูเอล บี. โรเบิร์ตส ไค
- - ※ สามารถใช้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
DD, CL,
CLT, CT
100 โซนาร์
DE 60 โซนาร์
75 อุปกรณ์ที่มีค่า ASW เท่ากับ +4 ขึ้นไป
แกมเบียร์ เบย์,
แกมเบียร์ เบย์ ไค
50 零式水中聴音機
ไทโย,
แกมเบียร์ เบย์ ไค,
ซุยโฮ ไคนิโอทสึ
65 เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดที่มีค่า ASW เท่ากับ +7 ขึ้นไป ※ ต่อให้ได้รับความเสียหายปานกลางหรือเครื่องบินร่วงตกไปจนหมดก็ยังสามารถโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบได้อยู่
ไทโย ไค,
ไทโย ไคนิ
- ติดเครื่องบินอันใดอันหนึ่งดังต่อไปนี้ ※ ไทโย ไคติด カ号観測機 ไม่ได้
※ ต่อให้ได้รับความเสียหายปานกลางหรือเครื่องบินร่วงตกไปจนหมดก็ยังสามารถโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบได้อยู่
※ ถ้าไม่ได้ติดเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีค่า ASW นั้น เธอจะสามารถโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบได้ แต่จะไม่สามารถโจมตีเรือดำน้ำในเฟสระดมยิงปืนใหญ่ได้
 • ค่า ASW ที่แสดงหมายถึงค่า ASW ที่ปรากฏบนหน้าจอเกมซึ่งจะรวมมาจากค่าสเตตัสของเรือกับค่าสเตตัสของอุปกรณ์ที่เรือติดตั้ง
  • ไม่สามารถเอาค่า ASW ที่ได้จากโบนัสการพัฒนาอาวุธมาคำนวณรวมเพื่อใช้ความสามารถนี้ได้
 • กรณีที่เรือมีค่า ASW ที่แสดงไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้นั้นสามารถแก้ได้ด้วยการติดอุปกรณ์ ASW เพิ่มได้
  • ถ้าติดอุปกรณ์ครบทุกช่องแล้วยังไม่ถึงอีกก็ขอแนะนำให้ไปเวลเพิ่มไม่ก็เปลี่ยนไปใช้ลำอื่นที่มีค่าสเตตัส ASW สูงกว่า
 • ถ้าเวล 99 แล้วอยากได้ค่าสเตตัส ASW มากกว่านี้อีกก็เหลือแค่แต่งงานเท่านั้น
 • หากอยากทราบเลเวลขั้นต่ำเมื่อติดอุปกรณ์สำหรับการใช้ความสามารถโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบนั้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า ตารางเลเวลเรือที่สามารถใช้ OASW
 • ในระบบกองเรือผสมนั้น มีเพียงเรือในกองเรือคุ้มกันเท่านั้นที่สามารถใช้ความสามารถนี้ได้

ระบบน้ำหนักปืน

อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า น้ำหนักปืน

การโจมตีศัตรูประเภทสถานที่

ศัตรูประเภทสถานที่จะมีความแตกต่างกับศัตรูประเภทเรือดังนี้

 • ในศึกกลางคืน จะคิดดาเมจจากค่าปืนใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (ค่าตอร์ปิโดจะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นพลังโจมตี)
 • ศัตรูประเภทสถานที่จะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยตอร์ปิโด ซึ่งรวมถึงคัทอินตอร์ปิโดในเฟสศึกกลางคืนด้วย
 • CV, CVL ที่ติดตั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดจะไม่สามารถโจมตีศัตรูประเภทสถานที่ได้ แต่ในเฟสการรบน่านฟ้า ดาเมจจากเครื่องบินประเภทนี้จะมีผล
 • เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดจะสามารถโจมตีศัตรูประเภทสถานที่ได้
  • แต่ทว่า สเตตัสค่าตอร์ปิโดของเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดนั้นจะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นพลังโจมตีเมื่อทำการโจมตีศัตรูประเภทสถานที่
 • ศัตรูประเภทสถานที่สามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยได้ดังต่อไปนี้
 • นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งศัตรูประเภทสถานที่ได้อีกรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ประเภทเรือประจัญบานบรรทุกเครื่องบิน (ศัตรูประเภทสถานที่โดยส่วนใหญ่) ในศึกกลางวันเฟสระดมยิงปืนใหญ่และศึกกลางคืนจะทำการโจมตีแบบยิงปืน เมื่ออยู่ในขั้นเสียหาย (損害) จะไม่สามารถโจมตีได้ในศึกกลางวัน
  • ประเภทเรือประจัญบาน (ยกตัวอย่างเช่น อสูรจิ๋วป้อมปืน, องค์หญิงศูนย์กลาง) ในศึกกลางวันเฟสระดมยิงปืนใหญ่และศึกกลางคืนจะทำการโจมตีแบบยิงปืน เมื่ออยู่ในขั้นเสียหาย (損害) จะยังคงสามารถโจมตีได้ในศึกกลางวัน
  • ประเภทเรือบรรทุกเครื่องบิน (ยกตัวอย่างเช่น องค์หญิงลิคอริส) ในศึกกลางวันเฟสระดมยิงปืนใหญ่จะทำการโจมตีแบบปล่อยเครื่องบิน แต่ในศึกกลางคืนจะทำการโจมตีแบบยิงปืน เมื่ออยู่ในขั้นเสียหาย (損害) จะไม่สามารถโจมตีได้ในศึกกลางวัน
 • ข้อความบ่งบอกระดับความเสียหายจะแตกต่างกับเรือปกติ
  • เสียหายเล็กน้อย (小破) → สับสน (混乱)
  • เสียหายปานกลาง (中破) → เสียหาย (損害)
  • เสียหายหนัก (大破) → พังทลาย (損壊)
  • จม (轟沈) → ถูกทำลาย (破壊)
 • เกี่ยวกับดาเมจพิเศษสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อตัวแก้ไขโจมตีศัตรูสถานที่

ระบบคัทอินต่อต้านอากาศยาน (คัทอิน AA)

อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า การรบน่านฟ้าหัวข้อคัทอินต่อต้านอากาศยาน (คัทอิน AA)

ระบบยศเครื่องบิน

อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า ระบบยศเครื่องบิน

ระบบเพิ่มความเร็วเรือ

อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า ระบบเพิ่มความเร็วเรือ

น้ำมัน/กระสุนของเรือ

รูปแบบการรบ น้ำมัน น้ำมันที่เสีย กระสุน กระสุนที่เสีย
โหนดการรบปกติ 20% 20%
โหนดการรบปกติ (รวมการสู้ในศึกกลางคืน),
โหนดย่ำรุ่ง
20% 30%
โหนดที่เป็นศึกกลางคืนอย่างเดียว 20% 20%
โหนดที่เป็นศึกกลางคืนอย่างเดียว
(เฉพาะอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2017)
10% 10%
โหนดเรือดำน้ำ
(เฉพาะอีเวนท์)
20% 0%
โหนดเรือดำน้ำ
(ตั้งแต่อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2017 เป็นต้นมา)
8% 0%
โหนดรบน่านฟ้าอย่างเดียว () 20% 20%
โหนดลอบโจมตีทางอากาศ () 8% 4%
โหนดลอบโจมตีทางอากาศ ()
(ตั้งแต่อีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2017 เป็นต้นมา)
6% 4%
โหนดสีฟ้า 0% 0%
 • โดยปกติแล้ว การสู้รบในหนึ่งโหนดจะเสีย น้ำมัน, กระสุน ไป 20% (ไม่ว่าจะเริ่มจากกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม)
 • ถ้าหากการสู้รบนั้นเริ่มจากกลางวันแล้วมีการสู้รบต่อในศึกกลางคืน เรือทุกลำจะเสีย กระสุน เพิ่มไปอีกคนละ 10% ถึงแม้ว่าเรือบางลำจะไม่ได้โจมตีเลยก็ตาม
 • ดังนั้นหากคุณต้องการจะเข้าบอส ขอแนะนำให้เลี่ยงศึกกลางคืนในโหนดปกติและน้ำวน
 • โหนดเรือดำน้ำในด่านอีเวนท์นั้นจะไม่เสียกระสุนแต่อย่างใด
 • โหนดย่ำรุ่งหมายถึงโหนดที่เริ่มด้วยศึกกลางคืนแล้วเข้าสู่ศึกกลางวันทีหลัง ตัวอย่างเช่นโหนดบอสในด่าน E-4 ของอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2017 เป็นต้น
 • เรือบรรทุกน้ำมันอย่าง ฮายาซุย, คาโมะอิ ที่ติด 洋上補給 จะสามารถเพิ่มน้ำมันและกระสุนให้กับกองเรือในระหว่างการลุยด่านได้
 • โหนดที่เป็นการลอบโจมตีทางอากาศนั้นจะเสีย น้ำมัน ประมาณ 8% และ กระสุน ประมาณ 4%
 • สำหรับการส่งสำรวจนั้นจะเสียน้ำมันหรือกระสุนด้วย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในการสำรวจ
 • ผลกระทบจากกระสุนของเรือที่มีผลกับดาเมจนั้นสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อผลกระทบจากกระสุนของเรือ

เกี่ยวกับน้ำวน

 • โหนดน้ำวน (โหนดสีม่วง) จะลด น้ำมัน หรือ กระสุน ของกองเรือ ดังนั้นหากจะต้องสู้รบหลายโหนด ขอแนะนำให้ติดเรดาร์ไปเพื่อช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • เรดาร์ เรดาร์ที่ใช้นั้นจะเป็นเรดาร์อากาศหรือเรดาร์ผิวน้ำก็ได้ (แต่ เรดาร์เรือดำน้ำ เรดาร์เรือดำน้ำไม่สามารถช่วยได้)
 • หากติดเรดาร์ให้เรือ 1 ลำจะลดความเสียหายเหลือ 30%, หากติดให้เรือ 2 ลำจะลดความเสียหายเหลือ 24%, หากติดให้เรือ 3 ลำขึ้นไปจะลดความเสียหายเหลือ 20%
  • เรดาร์ที่ติดนั้นจะต้องติด 1 อันต่อเรือ 1 ลำเท่านั้น สมมติว่าถ้าเรือ 1 ลำติดเรดาร์มากกว่า 1 อัน ความเสียหายจะเท่ากับการติดเรดาร์ 1 อันให้เรือ 1 ลำเท่านั้น
 • ถ้าไม่ติดเรดาร์เลย จะได้รับความเสียหายถึง 40%
 • สำหรับในด่านอีเวนท์นั้น เมื่อมีการใช้กองเรือผสมจะมีการคิดผลของเรดาร์และความเสียหายไม่เหมือนปกติ กล่าวคือจะมีเฉพาะเรดาร์ของกองเรือหลักเท่านั้นที่มีผล

ระบบเช็คค่าคะแนนค้นหาศัตรูในด่าน

ระบบเช็คค่าคะแนนค้นหาศัตรูในด่าน (eLoS) เป็นระบบที่จะทำให้กองเรือของผู้เล่นสามารถเดินทางเข้าสู่โหนดบอสหรือโหนดที่เป็นเส้นทางนำไปสู่โหนดบอสได้ ขอเพียงแค่กองเรือผู้เล่นมีค่าคะแนนค้นหาศัตรูตามที่ด่านนั้นๆ กำหนดเท่านั้น

 • ระบบนี้จะมีใช้ในอีเวนท์นับตั้งแต่อีเวนท์ฤดูใบไม้ผลิ 2014 เป็นต้นมาและมีใช้ในด่าน Extra Operation บางด่านเช่น 1-6, 2-5, 3-5, 4-5 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีใช้ในบางด่านของ World 6 อีกด้วย
 • ในระบบนี้นั้น ค่าค้นหาศัตรูจากอาวุธยุทโธปกรณ์จะให้ผลที่ดีกว่าค่าค้นหาศัตรูของเรือ
 • สำหรับเรือลาดตระเวนเบาบางลำที่มีจำนวนเครื่องบิน 0 ลำ แต่ได้ทำการติดตั้งเครื่องบินทะเลสอดแนมนั้น ผลของค่าค้นหาศัตรูของเครื่องบินทะเลสอดแนมลำดังกล่าวยังคงมีผลในการคำนวณค่าคะแนนค้นหาศัตรูอยู่

สำหรับสูตรการคำนวณค่าคะแนนค้นหาศัตรูนั้น ในปัจจุบันจะใช้สูตรการคำนวณ LoS33 เป็นหลัก

ระบบกองเรือผสม

อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า ระบบกองเรือผสม

ระบบกองเรือยูเกคิบุไต

อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า ระบบกองเรือยูเกคิบุไต

ความแม่นยำ/การหลบหลีก

อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า ความแม่นยำ/การหลบหลีก

เงื่อนไขการแพ้/ชนะ

完全勝利S / แรงค์ Perfect S
 • กำจัดศัตรูได้หมดทุกลำและเรือฝั่งเราไม่โดนดาเมจเลยแม้แต่นิดเดียว (ดาเมจที่ได้รับ = 0)
勝利S / แรงค์ S (ชนะ)
 • กำจัดศัตรูได้หมดทุกลำ แต่เรือฝั่งเราโดนดาเมจ (ต้องไม่มีเรือฝั่งเราจม)
勝利A / แรงค์ A (ชนะ)
 • กำจัดศัตรูได้ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ และไม่มีเรือฝั่งเราจม
 • จำนวนเรือฝั่งศัตรูขั้นต่ำที่ต้องจมตามที่กำหนดไว้:
  • 4 ลำ หากกองเรือศัตรูมี 6 ลำ
  • 3 ลำ หากกองเรือศัตรูมี 5 ลำ
  • 2 ลำ หากกองเรือศัตรูมี 4 ลำ
  • 2 ลำ หากกองเรือศัตรูมี 3 ลำ
  • 1 ลำ หากกองเรือศัตรูมี 2 ลำ
戦術的勝利B / แรงค์ B (ชนะทางเทคนิค)
 • หากจมเรือธงศัตรูลงได้และไม่มีเรือฝั่งเราจม จะได้แรงค์นี้แน่นอน
 • เรือธงศัตรูจมและมีเรือฝั่งเราที่จมและจำนวนเรือฝั่งเราที่จม < จำนวนเรือฝั่งศัตรูที่จม
 • เกจคำนวณการสร้างความเสียหายของฝั่งเรามากกว่าฝั่งศัตรู 2.5 เท่า (หลอดเกจจะขึ้นหลังจบด่าน และปรากฏขึ้นก่อนแรงค์ขึ้น)
 • เป็นแรงค์ขั้นต่ำที่ต้องได้ เพื่อผ่านด่านปกติที่ไม่มีเกจเลือดบอส
戦術的敗北C / แรงค์ C (แพ้ทางเทคนิค)
 • ทำตามเงื่อนไขของแรงค์ A หรือ B ไม่ได้ แต่กองเรือศัตรูได้รับดาเมจบ้าง
 • เกจคำนวณการสร้างความเสียหายของฝั่งเราสูงกว่าฝั่งศัตรู แต่ไม่ถึง 2.5 เท่า
 • เรือฝั่งเราจมและเกจคำนวณการสร้างความเสียหายของฝั่งเราสูงกว่าฝั่งศัตรู แต่ไม่ถึง 2.5 เท่า
 • เรือธงศัตรูจมและมีเรือฝั่งเราที่จมและจำนวนเรือฝั่งเราที่จม ≥ จำนวนเรือฝั่งศัตรูที่จม (สามารถผ่านด่านที่มีเกจเลือดบอสด้วยแรงค์นี้ได้ ถ้าหากสามารถจมเรือธงศัตรูได้สำเร็จ)
敗北D / แรงค์ D (แพ้)
 • ศัตรูได้รับความเสียหายน้อยเกินไป
  • หากสร้างความเสียหายได้ 0 จะได้แรงค์ D
  • หากมีเรือ 1 ลำของฝั่งเราที่ได้รับความเสียหายหนักและไม่เข้าเงื่อนไขของแรงค์อื่นก็จะได้แรงค์ D
 • เกจคำนวณการสร้างความเสียหายของฝั่งเราต่ำกว่าฝั่งศัตรู
 • เรือฝั่งเราจม แล้วไม่มีเรือฝั่งศัตรูจมเลยและเกจคำนวณการสร้างความเสียหายของฝั่งเราน้อยกว่าฝั่งศัตรู
敗北E / แรงค์ E (แพ้)
 • เรือฝั่งเราจมจำนวนหนึ่ง
 • เรือฝั่งเราจมและไม่เข้าเงื่อนไขของแรงค์อื่น
 • ศัตรูไม่ได้รับความเสียหายเลย


หมายเหตุ

 • ยิ่งชนะได้แรงค์สูงเท่าไหร่ โอกาสที่จะดรอปเรือและดรอปได้เรือแรร์ก็จะเพิ่มมากขึ้น
  • แรงค์ B นั้นมีโอกาสสูงที่จะไม่ดรอปเรือให้ ในขณะที่แรงค์ S / Perfect S นั้นมีโอกาสสูงที่จะดรอปได้เรือแรร์

รายละเอียดเพิ่มเติม