ชั้นเรือ

จาก Kancolle Wiki Thai 改三

เรือพิฆาต (DD)

ชั้นคามิคาเซะ

ชั้นมุทสึกิ

ชั้นฟุบุกิ

ชั้นอายานามิ

ชั้นอาคัทสึกิ

ชั้นฮัทสึฮารุ

ชั้นชิราสึยุ

ชั้นอาซาชิโอะ

ชั้นคาเงโร

ชั้นยูกุโมะ

ชั้นอากิซึกิ

ชั้นชิมะคาเซะ

ชั้นไทป์ 1934

ชั้นมาเอสตราเล

ชั้นเจ

ชั้นทาชเคนต์

ชั้นจอห์น ซี. บัทเลอร์

เรือลาดตระเวนเบา (CL)

ชั้นเทนริว

ชั้นคุมะ

ชั้นนาการะ

ชั้นเซนได

ชั้นยูบาริ

ชั้นอากาโนะ

ชั้นโอโยโดะ

เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด (CLT)

ชั้นคุมะ

เรือลาดตระเวนซ้อมรบ (CT หรือ CLp)

ชั้นคาโทริ

เรือลาดตระเวนหนัก (CA)

ชั้นฟุรุทากะ

ชั้นอาโอบะ

ชั้นเมียวโค

ชั้นทาคาโอะ

ชั้นโมกามิ

ชั้นโทเนะ

ชั้นแอดมิรัล ฮิปเปอร์

ชั้นซารา

เรือลาดตระเวนบรรทุกเครื่องบิน (CAV)

ชั้นโมกามิ

ชั้นโทเนะ

เรือประจัญบาน (BB)

ชั้นคองโก

ชั้นฟุโซ

ชั้นอิเสะ

ชั้นนางาโตะ

ชั้นยามาโตะ

ชั้นบิสมาร์ค

ชั้นวิตโตริโอ เวเนโต

ชั้นไอโอวา

ชั้นควีนเอลิซาเบธ

ชั้นกันกุต

ชั้นริเชอลิเยอ

เรือประจัญบานบรรทุกเครื่องบิน (BBV)

ชั้นฟุโซ

ชั้นอิเสะ

เรือบรรทุกเครื่องบินเบา (CVL)

ชั้นโฮโช

ชั้นริวโจ

ชั้นโชโฮ

ชั้นฮิโย

ชั้นจิโตเสะ

ชั้นริวโฮ

ชั้นโมกามิ

ชั้นคาสุกะมารุ/ชั้นไทโย

ชั้นคาซาบลันกา

เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน (CV)

ชั้นอาคากิ

ชั้นคากะ

ชั้นโซริว

ชั้นฮิริว

ชั้นโชคาคุ

ชั้นอุนริว

ชั้นกรัฟ เซปเปลิน

ชั้นอะควิลา

ชั้นเล็กซิงตัน

ชั้นอาร์ค รอยัล

ชั้นเอสเซกซ์

เรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะ (CV)

ชั้นไทโฮ

ชั้นโชคาคุ

ชั้นเล็กซิงตัน

เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล (AV)

ชั้นจิโตเสะ

ชั้นอากิสึชิมะ

ชั้นมิซุโฮะ

ชั้นซี.เตสต์

ชั้นคาโมะอิ

เรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบิน (SSV)

ชั้นจุนเซนไทป์เอไคนิ

ชั้นจุนเซนไทป์บี

ชั้นจุนเซนไทป์บีไคนิ

ชั้นจุนเซน 3

ชั้นเซนโตคุ

เรือดำน้ำ (SS)

ชั้นจุนเซนไทป์บี

ชั้นไคได VI

ชั้นจุนเซนไทป์บีไคนิ

ชั้นจุนเซน 3

ชั้นเรือดำน้ำขนส่งไทป์ 3

ชั้นไทป์ IXC

ชั้นโระ

ชั้นกูกลิเอลโม มาร์โคนิ

เรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำ (AS)

ชั้นไทเก

เรือสนับสนุนยกพลขึ้นบก (LHA)

ชั้นเฮย์

เรือซ่อมบำรุง (AR)

ชั้นอาคาชิ

เรือบรรทุกน้ำมัน (AO)

ชั้นคาซาฮายะ

ชั้นคาโมะอิ

เรือป้องกันชายฝั่ง (DE)

ชั้นชิมุชุ

ชั้นเอโทโรฟุ

ชั้นฮิบุริ