Aquila

จาก Kancolle Wiki Thai 改三

ข้อมูล

เริ่มต้น

อะควิลา

No.244 Aquila

เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน ชั้นอะควิลา

สเตตัส
Health HP 38 ค่าปืนใหญ่ ปืนใหญ่ 0 (14)
ค่าเกราะ เกราะ 18 (38) ค่าตอร์ปิโด ตอร์ปิโด 0
ค่าหลบหลีก หลบหลีก 18 (42) ค่าต่อสู้อากาศยาน ต่อสู้อากาศยาน 18 (48)
จำนวนเครื่องบิน จำนวนเครื่องบินรวม 51 ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW ต่อต้านเรือดำน้ำ 0
ความเร็ว ความเร็ว เร็ว ค่าค้นหาศัตรู/LOS ค้นหาศัตรู 30 (52)
ระยะการยิง ระยะการยิง ปานกลาง โชค โชค 5 (29)
การใช้ทรัพยากร
น้ำมัน 40 กระสุน 45
เวลาในการสร้าง ช่องใส่อุปกรณ์
สร้างไม่ได้ 3
อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย จำนวนเครื่องบิน
เครื่องบินขับไล่ Re.2001 OR改 10
ว่าง - ว่าง - 26
ว่าง - ว่าง - 15
- - ล็อค - -

ปรับปรุงสมรรถภาพ

อะควิลา ไค

No.244 Aquila改

เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐาน ชั้นอะควิลา

สเตตัส
Health HP 48 ค่าปืนใหญ่ ปืนใหญ่ 9 (24)
ค่าเกราะ เกราะ 39 (57) ค่าตอร์ปิโด ตอร์ปิโด 0
ค่าหลบหลีก หลบหลีก 49 (72) ค่าต่อสู้อากาศยาน ต่อสู้อากาศยาน 38 (72)
จำนวนเครื่องบิน จำนวนเครื่องบินรวม 66 ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW ต่อต้านเรือดำน้ำ 0
ความเร็ว ความเร็ว เร็ว ค่าค้นหาศัตรู/LOS ค้นหาศัตรู 52 (72)
ระยะการยิง ระยะการยิง ปานกลาง โชค โชค 7 (37)
การใช้ทรัพยากร
น้ำมัน 45 กระสุน 55
เลเวลที่รีโมเดลได้ ช่องใส่อุปกรณ์
เลเวล 45 4
อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย จำนวนเครื่องบิน
เครื่องบินขับไล่ Re.2001 OR改 15
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด Re.2001 G改 26
ว่าง - ว่าง - 15
ว่าง - ว่าง - 10

บทพูด

สถานการณ์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย หมายเหตุ
แนะนำตัว
คำโปรยในสารานุกรม
ตอนเป็นเลขานุการ (1)
ตอนเป็นเลขานุการ (2)
ตอนเป็นเลขานุการ (3)
ตอนเป็นเลขานุการ (ตอนไม่มีภารกิจ)
ตอนเป็นเลขานุการ (หลังแต่งงาน)
แต่งงาน
แสดงข้อมูลผู้เล่น
เข้าร่วมกองเรือ
ติดตั้งอุปกรณ์ (1)
ติดตั้งอุปกรณ์ (2)
ติดตั้งอุปกรณ์ (3)
ติดตั้งอุปกรณ์ (3) จะแชร์ร่วมกับการเลือกด่านสำรวจ, ใช้ถังน้ำ, การสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์และในบางสถานการณ์
เติมเสบียง
ได้รับไอเท็ม
ซ่อมเรือ
(≤ เสียหายเล็กน้อย)
ซ่อมเรือ
(≥ เสียหายปานกลาง)
ซ่อมเสร็จ
ต่อเรือ
กองเรือกลับมาจากออกเรือ
ออกเรือ
ส่งสำรวจ
เริ่มรบ
โจมตีทางอากาศ
โจมตี
ศึกกลางคืน
โจมตีตอนกลางคืน
โจมตีตอนกลางคืนจะแชร์ร่วมกับระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเล (ศึกกลางวัน), คัทอินในศึกกลางคืนและการยิงสนับสนุน
MVP
เสียหายเล็กน้อย (1)
เสียหายเล็กน้อย (2)
≥ เสียหายปานกลาง
จม


อื่นๆ

เรื่องน่ารู้

ข้อมูลเพิ่มเติม