Maestrale

จาก Kancolle Wiki Thai 改三
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูล

เริ่มต้น

มาเอสตราเล

No.375 Maestrale

เรือพิฆาต ชั้นมาเอสตราเล

สเตตัส
Health HP 15 (17) ค่าปืนใหญ่ ปืนใหญ่ 9 (27)
ค่าเกราะ เกราะ 7 (18) ค่าตอร์ปิโด ตอร์ปิโด 22 (58)
ค่าหลบหลีก หลบหลีก 48 (82) ค่าต่อสู้อากาศยาน ต่อสู้อากาศยาน 11 (41)
จำนวนเครื่องบิน จำนวนเครื่องบินรวม 0 ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW ต่อต้านเรือดำน้ำ 30 (60)
ความเร็ว ความเร็ว เร็ว ค่าค้นหาศัตรู/LOS ค้นหาศัตรู 7 (20)
ระยะการยิง ระยะการยิง ใกล้ โชค โชค 14 (74)
การใช้ทรัพยากร
น้ำมัน 15 กระสุน 20
เวลาในการสร้าง ช่องใส่อุปกรณ์
สร้างไม่ได้ 2
อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย
ปืนหลักขนาดเล็ก 120mm連装砲
ว่าง - ว่าง -
- - ล็อค -
- - ล็อค -

ปรับปรุงสมรรถภาพ

มาเอสตราเล ไค

No.380 Maestrale改

เรือพิฆาต ชั้นมาเอสตราเล

สเตตัส
Health HP 29 (31) ค่าปืนใหญ่ ปืนใหญ่ 13 (54)
ค่าเกราะ เกราะ 15 (50) ค่าตอร์ปิโด ตอร์ปิโด 27 (72)
ค่าหลบหลีก หลบหลีก 49 (93) ค่าต่อสู้อากาศยาน ต่อสู้อากาศยาน 22 (63)
จำนวนเครื่องบิน จำนวนเครื่องบินรวม 0 ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW ต่อต้านเรือดำน้ำ 40 (80)
ความเร็ว ความเร็ว เร็ว ค่าค้นหาศัตรู/LOS ค้นหาศัตรู 10 (46)
ระยะการยิง ระยะการยิง ใกล้ โชค โชค 17 (84)
การใช้ทรัพยากร
น้ำมัน 15 กระสุน 20
เลเวลที่รีโมเดลได้ ช่องใส่อุปกรณ์
เลเวล 35 3
อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย
ปืนหลักขนาดเล็ก 120mm連装砲
ปืนหลักขนาดเล็ก 120mm連装砲
ว่าง - ว่าง -
- - ล็อค -

บทพูด

สถานการณ์ บทพูด (ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาไทย)
แนะนำตัว
'
คำโปรยในสารานุกรม
イタリア海軍マエストラーレ級駆逐艦、ネームシップのマエストラーレです。結構一杯働いたのよ。船団護衛はもちろんだけど、水上艦隊戦力としても頑張ったんだから!最後はね。ちょっと修理が間に合わなくて……。えへへ。まあ、仕方ない、です!
มาเอสตราเล เนมชิปแห่งเรือพิฆาตชั้นมาเอสตราเล จากกองทัพเรืออิตาลีค่ะ ทุ่มสุดตัวเพื่องานนี้เลยนะ นอกจากทำหน้าที่คุ้มกันกองเรือแล้ว ยังเป็นกองกำลังสำคัญในกองเรือผิวน้ำด้วยนะ! ถึงตอนท้ายการซ่อมแซมของฉันจะเสร็จไม่ทันก็เถอะ... เฮะ ๆ เอาน่ะ ช่วยไม่ได้นี่คะ!
ตอนเป็นเลขานุการ 1
'
ตอนเป็นเลขานุการ 2
'
ตอนเป็นเลขานุการ 3
'
ตอนเป็นเลขานุการ (ตอนไม่มีภารกิจ)
'
แต่งงาน
'
ตอนเป็นเลขานุการ (หลังแต่งงาน)
'
แสดงข้อมูลผู้เล่น
'
เข้าร่วมกองเรือ
'
ติดตั้งอุปกรณ์ 1
'
ติดตั้งอุปกรณ์ 2
'
ติดตั้งอุปกรณ์ 3[1]
'
เติมเสบียง
'
ซ่อมเรือ (≤ เสียหายเล็กน้อย)
'
ซ่อมเรือ (≥ เสียหายปานกลาง)
'
ต่อเรือ
'
กองเรือกลับมาจากออกเรือ
'
ออกเรือ
'
เริ่มรบ
'
โจมตี
'
โจมตีทางอากาศ/ ชี้เป้าในศึกกลางวัน/ คัตอินในศึกกลางคืน
'
ศึกกลางคืน
'
MVP
'
เสียหายเล็กน้อย 1
'
เสียหายเล็กน้อย 2
'
≥ เสียหายปานกลาง
'
จม
'
  1. บทพูดนี้จะแชร์ร่วมกับการเลือกด่านสำรวจ, ใช้ถังน้ำ, การสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์และในบางสถานการณ์

บทพูดบอกเวลา (ร่างไค)

เวลา บทพูด (ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาไทย)
00:00
'
01:00
'
02:00
'
03:00
'
04:00
'
05:00
'
06:00
'
07:00
'
08:00
'
09:00
'
10:00
'
11:00
'
12:00
13:00
'
14:00
'
15:00
'
16:00
'
17:00
'
18:00
'
19:00
'
20:00
'
21:00
'
22:00
'
23:00
'

อื่นๆ

สร้างไมได้

  • เข้ามาในเกมครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2018 ในช่วงของอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2018
    • เป็นรางวัลเมื่อผ่านด่าน E-4 ของอีเวนท์ดังกล่าว

เรื่องน่ารู้

  • ชื่อของเธอแปลได้ว่า "ลมแห่งพายัพ"
    • ปัจจุบันชื่อนี้ได้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในกองทัพเรืออิตาลี

ข้อมูลเพิ่มเติม