ค่าสเตตัสสูงสุดของเรือ

จาก Kancolle Wiki Thai 改三
 • ค่าปืนใหญ่ ค่าปืนใหญ่, ค่าตอร์ปิโด ค่าตอร์ปิโด, ค่าต่อสู้อากาศยาน ค่าต่อสู้อากาศยาน, ค่าเกราะ ค่าเกราะ และค่าโชค โชค สามารถอัพเกรดได้ตามนี้ การอัพเกรดเรือ
 • ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW, ค่าค้นหาศัตรู ค่าค้นหาศัตรู/LOS และค่าหลบหลีก ค่าหลบหลีก นั้นจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของเรือ
 • เลเวลสูงสุดของเรือตอนนี้อยู่ที่ 165 ซึ่งการปลดล็อกเพดานเลเวลเรือจาก 99 ไปยัง 100 นั้นสามารถทำได้โดยระบบแต่งงาน
 • HP Health ของเรือนั้นจะเพิ่มได้จากการรีโมเดล, การแต่งงานและการอัพเกรดด้วยเรือป้องกันชายฝั่งเท่านั้นในปัจจุบัน
 • อนึ่ง ค่าสเตตัสสูงสุดของเรือในแต่ละหน้าเป็นเพียงค่าสเตตัสที่เลเวล 99 เท่านั้น สำหรับสเตตัสสูงสุดของเรือหลังแต่งงานนั้นสามารถอ่านได้ที่หน้า สเตตัสสูงสุดของเรือหลังแต่งงาน

คำอธิบายเกี่ยวกับค่าสเตตัสต่างๆ ของเรือ

 • Health 耐久 (Taikyū, HP) - HP ของเรือ และขึ้น 小破/中破/大破 เมื่อ HP ลดลงถึงระดับที่กำหนด และเมื่อส่งเรือไปรบด้วยค่า HP ที่ถึงระดับ 大破 จะมีโอกาสเสี่ยงที่เรือจะจมสูง
 • ค่าปืนใหญ่ 火力 (Karyoku, ค่าปืนใหญ่) - ส่งผลต่อดาเมจของปืนหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดของเรือในเฟสระดมยิงปืนใหญ่
 • ค่าเกราะ 装甲 (Sōkō, ค่าเกราะ) - ช่วยลดดาเมจที่เรือจะได้รับเมื่อถูกโจมตี
 • ค่าตอร์ปิโด 雷装 (Raisou, ค่าตอร์ปิโด) - ส่งผลต่อดาเมจของการโจมตีด้วยตอร์ปิโด
 • ค่าหลบหลีก 回避 (Kaihi, ค่าหลบหลีก) - ส่งผลต่อโอกาสที่เรือจะสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้
 • ค่าต่อสู้อากาศยาน 対空 (Taikū, ค่าต่อสู้อากาศยาน) - ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีทางอากาศ
 • จำนวนเครื่องบิน 搭載 (Tōsai, จำนวนเครื่องบินรวม) - จำนวนทั้งหมดที่เรือสามารถจุเครื่องบินได้
 • ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW 対潜 (Taisen, ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW) - ส่งผลต่อดาเมจของการโจมตีเรือดำน้ำ ยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสโจมตีได้แรง
 • ความเร็ว 速力 (Sokuryoku, ความเร็ว) - ความเร็วในการเคลื่อนที่ มีห้าระดับคือ ช้ามาก ช้า ปานกลาง เร็ว เร็วมาก มีผลต่อการกำหนดรูทการเดินเรือในบางด่าน
 • ค่าค้นหาศัตรู/LOS 索敵 (Sakuteki, ค่าค้นหาศัตรู/LOS) - สเตตัสนี้ใช้ในตัดสินว่าการลาดตระเวนหาศัตรูตอนเริ่มการต่อสู้จะประสบความสำเร็จหรือไม่โดยยิ่งสูงโอกาสสำเร็จจะยิ่งมาก นอกจากนี้ในบางด่านอย่างเช่น 2-5 จำเป็นต้องใช้ค่าค้นหาศัตรูที่สูงระดับนึงในการเข้าบอส
 • ระยะการยิง 射程 (Syatei, ระยะการยิง) - แบ่งเป็นสี่ระดับคือ ใกล้ ปานกลาง ไกล ไกลมาก มีผลกับลำดับการได้โจมตี ยิ่งระยะโจมตีไกลยิ่งได้ออกโจมตีก่อน
 • โชค 運 (Un, โชค) - มีผลต่อการยิงติดคัทอินในศึกกลางคืน ยิ่งสูงยิ่งคัทอินบ่อย และมีผลกับความแม่นยำของเรือ

ถ้าหากว่าเรือลำนั้นมีค่าสเตตัสใดเท่ากับ 0 ก็หมายความว่าเรือลำนั้นไม่สามารถทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับค่านั้นได้ และไม่สามารถเพิ่มสเตตัสค่านั้นขึ้นมาได้ด้วย ยกเว้นค่าต่อต้านเรือดำน้ำในเรือบางประเภทที่สามารถเพิ่มได้ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ต่อต้านเรือดำน้ำ

สเตตัสที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอ

 • ค่าทิ้งระเบิด 爆装 (Bakusō, ค่าพลังโจมตีทิ้งระเบิด) - มีค่าปกติเป็น 0 และจะเพิ่มขึ้นเมื่อติดตั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด มีผลต่อเฟสการรบน่านฟ้าและเฟสระดมยิงปืนใหญ่
 • ค่าความแม่นยำ 命中 (Meichū, ค่าความแม่นยำ) - ส่งผลต่อโอกาสที่จะโจมตีโดนศัตรู สามารถเพิ่มได้ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์และอัพเลเวลของเรือเท่านั้น
 • クリティカル (Kuritikaru, คริติคอล) - คริติคอลในเกมนี้หมายถึง "โจมตีทะลุเกราะ" ของศัตรู การโจมตีจะปรากฏ "Crit" ทุกครั้งที่ดาเมจของการโจมตีถึงเกณฑ์ที่กำหนด อ่านเพิ่มเติมได้ใน Critical

ประเภทเรือ