Suzutsuki

จาก Kancolle Wiki Thai 改三

ข้อมูล

เริ่มต้น

สุซุซึกิ

No.332 涼月

เรือพิฆาต ชั้นอากิซึกิ

สเตตัส
Health HP 21 ค่าปืนใหญ่ ปืนใหญ่ 16 (47)
ค่าเกราะ เกราะ 10 (29) ค่าตอร์ปิโด ตอร์ปิโด 16 (46)
ค่าหลบหลีก หลบหลีก 45 (83) ค่าต่อสู้อากาศยาน ต่อสู้อากาศยาน 70 (102)
จำนวนเครื่องบิน จำนวนเครื่องบินรวม 0 ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW ต่อต้านเรือดำน้ำ 25 (61)
ความเร็ว ความเร็ว เร็ว ค่าค้นหาศัตรู/LOS ค้นหาศัตรู 8 (27)
ระยะการยิง ระยะการยิง ใกล้ โชค โชค 27 (67)
การใช้ทรัพยากร
น้ำมัน 20 กระสุน 25
เวลาในการสร้าง ช่องใส่อุปกรณ์
สร้างไม่ได้ 3
อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย
ปืนลำกล้องมุมสูง 10cm連装高角砲+高射装置
เรดาร์ 13号対空電探
ปืนต่อสู้อากาศยาน 25mm三連装機銃
- - ล็อค -

ปรับปรุงสมรรถภาพ

สุซุซึกิ ไค

No.337 涼月改

เรือพิฆาต ชั้นอากิซึกิ

สเตตัส
Health HP 38 ค่าปืนใหญ่ ปืนใหญ่ 22 (56)
ค่าเกราะ เกราะ 16 (55) ค่าตอร์ปิโด ตอร์ปิโด 22 (52)
ค่าหลบหลีก หลบหลีก 51 (91) ค่าต่อสู้อากาศยาน ต่อสู้อากาศยาน 82 (116)
จำนวนเครื่องบิน จำนวนเครื่องบินรวม 0 ค่าต่อต้านเรือดำน้ำ/ASW ต่อต้านเรือดำน้ำ 28 (71)
ความเร็ว ความเร็ว เร็ว ค่าค้นหาศัตรู/LOS ค้นหาศัตรู 9 (48)
ระยะการยิง ระยะการยิง ใกล้ โชค โชค 37 (90)
การใช้ทรัพยากร
น้ำมัน 20 กระสุน 25
เลเวลที่รีโมเดลได้ ช่องใส่อุปกรณ์
เลเวล 55 3
อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย
ปืนลำกล้องมุมสูง 10cm連装高角砲+高射装置
เรดาร์ 13号対空電探改
ปืนต่อสู้อากาศยาน 25mm三連装機銃
- - ล็อค -

บทพูด

สถานการณ์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย หมายเหตุ
แนะนำตัว
คำโปรยในสารานุกรม
ตอนเป็นเลขานุการ (1)
ตอนเป็นเลขานุการ (2)
ตอนเป็นเลขานุการ (3)
ตอนเป็นเลขานุการ (ตอนไม่มีภารกิจ)
ตอนเป็นเลขานุการ (หลังแต่งงาน)
แต่งงาน
แสดงข้อมูลผู้เล่น
เข้าร่วมกองเรือ
ติดตั้งอุปกรณ์ (1)
ติดตั้งอุปกรณ์ (2)
ติดตั้งอุปกรณ์ (3)
ติดตั้งอุปกรณ์ (3) จะแชร์ร่วมกับการเลือกด่านสำรวจ, ใช้ถังน้ำ, การสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์และในบางสถานการณ์
เติมเสบียง
ได้รับไอเท็ม
ซ่อมเรือ
(≤ เสียหายเล็กน้อย)
ซ่อมเรือ
(≥ เสียหายปานกลาง)
ซ่อมเสร็จ
ต่อเรือ
กองเรือกลับมาจากออกเรือ
ออกเรือ
ส่งสำรวจ
เริ่มรบ
โจมตีทางอากาศ
โจมตี
ศึกกลางคืน
โจมตีตอนกลางคืน
โจมตีตอนกลางคืนจะแชร์ร่วมกับระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเล (ศึกกลางวัน), คัทอินในศึกกลางคืนและการยิงสนับสนุน
MVP
เสียหายเล็กน้อย (1)
เสียหายเล็กน้อย (2)
≥ เสียหายปานกลาง
จม


บทพูดบอกเวลา

เวลา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย หมายเหตุ
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ตอนไม่มีภารกิจ

อื่นๆ

  • สร้างไม่ได้
    • เป็นรางวัลจากการผ่านด่าน E-4 ในอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง 2017

เรื่องน่ารู้

ข้อมูลเพิ่มเติม